Ve volebním seznamu naší obce bylo zapsáno celkem 1.756 oprávněných voličů. Do volební urny bylo odevzdáno 1.318 úředních obálek. Volební účast občanů je 75,06 %, opět nad republikovým průměrem, děkujeme. Počet platných hlasovacích lístků je 1.296. Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty si můžete prohlédnout zde. Poděkování patří také všem členům volební komise.