Oznámení o době a místě konání voleb

Starostka obce oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:

  • v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin
  • v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin

Volební okrsky viz mapa.

  • volební okrsek č. 1 Hradištko: klubovna SDH Hradištko, Ve Dvoře 1, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části obce Hradištko a Rajchardov
  • volební okrsek č. 2 Pikovice: kabiny SK Pikovice, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části obce Pikovice
  • volební okrsek č. 3 Brunšov: restaurace Rozmarná Róza, Benešovská 186, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části obce Brunšov

Celé znění Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR najdete zde.

Rekonstrukce komunikace K Sekance – zahájení 5.10.2021 (úterý)

Dne 5.10.2021 bude frézováním vozovky v délce 614 m (viz situace) započata rekonstrukce komunikace K Sekance. Při rekonstrukci bude v případě potřeby odstraněna zeleň (keře, dřeviny) umístěná v pozemku komunikace, které jsou ve vlastnictví obce.
Harmonogram prací bude koordinován tak, aby bylo možné zajistit pravidelný čtvrteční svoz komunálního odpadu.
Po dobu provádění stavební činnosti respektujte dopravní značení, využívejte objízdné trasy přes ulice Na Hradcích a Nad Vltavou. V té souvislosti žádáme, aby v těchto komunikacích nebyla po dobu stavby parkována žádná vozidla.  Tyto obousměrné komunikace jsou příjezdem vozidel svozu odpadu a vozidel integrovaného záchranného systému.
Omlouváme se za dočasné komplikace. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 731 658 508.

Nové jízdní řády

Od pondělí 4. října 2021 dochází k posílení provozu autobusových linek do stavu před pandemií. Ve vyhledávačích spojení jsou již tyto jízdní řády zapracovány.

338, 361, 390 – posílení ve špičkách především v úseku Štěchovice – Praha, Smíchovské nádraží, více spojů ve večerním období celotýdenně

360 – posílení především v odpolední špičce z Prahy do Sedlčan na interval 30 minut, prodloužení provozu večer do půlnoci celotýdenně

437 – drobné úpravy spoje

Vývoz popelnic

Při dnešním svozu komunálního odpadu se porouchal popelářský vůz. Komu nebyla vyvezena popelnice, dočká se zítra. Děkujeme za pochopení.

Akce v knihovně pro seniory

Nenechte si ujít podzimní program v knihovně pro seniory:

ve čtvrtek 30. září 2021 od 10 do 11.30 hodin vždy poslední čtvrtek v měsíci, zadáno pro dámy v seniorském věku, čtení, povídání, tvoření, hraní deskových her a mnoho dalšího. Vstup zdarma.
od úterý 5. října 2021 od 9.30 do 11 hodin vždy jednou za 14 dní, téma Leonardo da Vinci, cena 300 Kč/semestr (6 přednášek)
od čtvrtka 7. října 2021 od 9.30 do 11.30 hodin vždy jednou za 14 dní, cena 50 Kč/lekce
Přehledné informace o dalších akcích v knihovně najdete zde.

Informace Finančního úřadu ke změně uplatnění osvobození od daně z pozemků

Finanční úřad vydal upozornění a informace pro poplatníky, kteří si uplatňují osvobození od daně z pozemků podle § 4 odst. 1. písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“). Upozornění se týká těchto změn:

  1. Změna v osvobození s dopadem na povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
  2. Změna v posuzování zápisu krajinných prvků do evidence ekologicky významných prvků v evidenci LPIS

Změna uplatnění osvobození od daně z pozemků