Omezení dopravy v Pikovicích – rizikové kácení dřevin

Ve středu 11. března 2020 od 7.30 bude v průběhu celého dne probíhat rizikové kácení dřevin na pozemku p.č. 616/9. Kácení bude prováděno z komunikace Pod Medníkem a z toho důvodu bude v úseku mezi odbočeními do ul. Na Průhoně a Nádražní doprava řízena kyvadlově. Pro bezproblémový výjezd z Pikovic doporučujeme zaparkovat vůz v ulici Na Průhoně.

Mimořádné opatření – zákaz akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob

Ministerstvo zdravotnictví vydalo další mimořádné opatření, kterým se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Mimořádné opatření – uzavření škol

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým se zakazuje přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vysokých školách. Mimořádné opatření platí od středy 11.03.2020 a do odvolání.

Rodiče žáků ZŠ Hradištko budou informováni prostřednictvím mailů a Edookitu. Maximum učení si budou brát děti domů.

Kandík kvete

Na Medníku už několik dní kvete kandík. Prosíme všechny návštěvníky míst, kde se tato chráněná rostlina vyskytuje, aby se pohybovali především po vyznačených cestách. Procházením turistů po lese dochází k sešlapu kandíku, proto prosíme o nejvyšší opatrnost a ohleduplné chování, zvýšený dohled na děti a dodržování zákazu volného pohybu psů. Děkujeme.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie. S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Více na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Provoz informačních linek Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje, že pro dotazy občanů je zřízena e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a poradenská infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 – 19:00. Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 – 9:00 a od 19:00 do 22 hodin. V pracovní době lze využít i územní pracoviště KHS, kde je možné se dle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html.