Výstavba kanalizace, lokalita Nade Vsí – průběh prací červen a červenec 2020

V příložené situaci je přehled aktuálního stavu probíhajících prací v rámci výstavby tlakové kanalizace v lokalitě Nade Vsí. V místech s dokončenými zemními pracemi (kanalizační stoka + přípojky) je započato s opravou místních komunikací. V těchto místech bude v následujících dnech probíhat montáž technologie čerpacích stanic (čerpadel + rozvaděče). K tomu je zapotřebí elektropřípojka 400 V, kterou si připravuje dle instrukcí vlastník nemovitosti sám. Žádáme tímto o urychlenou přípravu této části elektropřípojky, abychom mohli technologickou část instalovat. Samotné spuštění kanalizace, tedy přepojení Vašeho objektu na tlakovou kanalizaci, bude možné až po zkolaudování celého díla, což se předpokládá v lednu 2021. O tomto termínu Vás budeme včas informovat.

V ulicích, kde probíhají zemní práce, se snažíme, aby jednotlivé objekty byly vždy přístupné alespoň z jedné strany komunikace. Za případné komplikace se omlouváme.

V případě, jakýchkoliv dotazů prosím volejte na tel.č. 731 658 507.

Prosba myslivců za lesní zvěř

Vážení spoluobčané,

měsíc červen je měsícem zrodu nového života ve volné přírodě. Prosím, myslete na to při venčení vašich psích společníků. Nechat psa běhat volně po louce nebo po lese sice není vhodné v žádném období, ale právě nyní může dojít k největším problémům. Srny kladou srnčata, která před vaším psem neutečou, a v každém psu se může objevit pud lovce, i když to ani nečekáte. Srnče olízané, kousnuté nebo poponesené psem, je odsouzeno ke kruté smrti hladem, máma ho už nepřijme. To samé, pokud byste s ním neodborně manipulovali. Naopak, pokud se setkáte s černou zvěří, může to být nebezpečné nejen pro psa, ale i pro vás. Bachyně bude svá selata urputně bránit. Další nebezpečí, které by mohlo hrozit, je při setkání s liškou. V okolí Hradištka pozorujeme velké množství lišek s prašivinou, tento parazit je přenosný při kontaktu i na psy a může vám způsobit nemalé problémy.

Za poslední dobu se v přírodě zvýšil pohyb lidí a zvěř je dlouhou dobu stresována a plašena. Prosím, dopřejte jí teď klid a venčete své psí kamarády odpovědně. Les, pole a louky jsou domovem zvěře, vy jste na návštěvě. Slušně vychovaný člověk by měl vědět, jak se na návštěvě chovat. Volně žijící zvěř vám děkuje, že patříte mezi ty slušně vychované.

Myslivecké sdružení Medník

Dopravní uzavírka ve Štěchovicích

Od 23. června do 31. srpna 2020 bude úplně uzavřena silnice č. II/102 ve Štěchovicích v úseku od křižovatky s ulicí Na Kocábě za most přes Kocábu. Nebude tedy možný průjezd na Slapy. Objízdná trasa bude vedena přes Hradištko, Krňany a Vysoký Újezd.

Rybářské závody pro děti

V neděli 14. června 2020 od 14 hodin se uskuteční na Pivovarském rybníku závody pro samostatně chytající děti do 15 let. Přihlášky prosíme telefonicky na číslo 720 688 549 (A. Myška) z důvodu omezené kapacity 20 chystajících rybářů. Moc se na vás těšíme a připravujeme pro vás hezké odpoledne s občerstvením a pěknými cenami. Správci Pivovarského rybníku v Hradištku.

Úplná uzavírka silnice č. II/102

Upozorňujeme vás, že o víkendu 13. a 14. června bude zcela uzavřena silnice č. II/102 v úseku mezi Strnady a Měchenicemi.

Objízdná trasa je vedena z Davle přes Petrov, Jílové u Prahy, Jesenici, Dolní Břežany a dále na Prahu, a stejně tak v opačném směru.

Náhradní autobusová doprava bude v uzavřeném úseku řešena vlakovými spoji. Podrobné informace najdete v zde.

2020-03-26_II_102_rekonstrukce_ETAPA_I_13.6.-14.6.Strnady-Mechenice_uzavirka