Používání zábavní pyrotechniky

Žádáme občany a uživatele rekreačních objektů, aby používali zábavní pyrotechniku pouze na silvestra o půlnoci. Oslavy příchodu nového roku lze předpokládat a lze na ně připravit i domácí zvířata. V ostatní dny je odpalování pyrotechnických výrobků a s tím související hluk pro zvířata traumatizující a pro obyvatele obtěžující. Obec Hradištko nemá vyhlášku, která by upravovala používání zábavní pyrotechniky, přesto prosíme o omezení jejího odpalování a o vzájemnou ohleduplnost. Děkujeme.

Ptačí chřipka – mimořádná veterinární opatření

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od 14. prosince 2022 zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Více informací v přiloženém letáku (pdf).

Chod obce během vánočních svátků

Upozorňujeme na omezený provoz obecního úřadu, knihovny a sběrného dvora v průběhu vánočních svátků. Od 2. ledna 2023 jsme vám opět k dispozici.

Obecní úřad Hradištko

  • 23. prosince (pátek) – 30. prosince 2022 (pátek) – úřad pro veřejnost uzavřen

Obecní knihovna Hradištko

  • 22. – 30. prosince 2022 – knihovna uzavřena

Sběrný dvůr na Brunšově

  • 24. prosince 2022 (sobota) – uzavřen
  • 25. prosince 2022 (neděle) – otevřen
  • 27. prosince 2022 (úterý) – otevřen
  • 29. prosince 2022 (čtvrtek) – otevřen
  • 31. prosince 2022 (sobota) – otevřen
  • 1. ledna 2023 (neděle) – uzavřen

V ostatní dny dle otevírací doby.

Dokončení revize katastru nemovitostí v k.ú. Hradištko pod Medníkem

Katastrální úřad pro Středočeský kraj oznámil dokončení revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem a to ke dni 29.11.2022. V průběhu revize byla část nesouladů odstraněna po dodání příslušných listin, případně bez listin, pokud nebylo jejich dodání podmínkou a pro neodstraněné nesoulady byly k příslušným nemovitostem založeny záznamy pro další řízení, která jsou vedena s konkrétními účastníky.

Vánoční koncert a živý betlém

Nenechte si ujít vánoční koncert hudebního uskupení Bardolino, který se koná v sobotu 17. prosince 2022 v 19 hodin na zámku v obřadní síni. Vstupenky jsou v předprodeji na obecním úřadě.

Čekání na příchod Štědrého dne společně zakončíme v pátek 23. prosince 2022 v 18 hodin v zámecké zahradě a na nádvoří zámku, kde nás čeká živý betlém. Prožijeme si vánoční příběh (začíná za zámeckou zahradou u garáží), zazpíváme koledy a budeme rozdávat betlémské světlo.

Volné kapacity sociální služby Podpora samostatného bydlení

Terénní služba Podpora samostatného bydlení, která spadá pod neziskovou organizaci Portus Praha, má volné kapacity a nabírá nové klienty, kteří by tuto službu využili. Sociální služba poskytuje službu dospělým lidem s mentálním znevýhodněním. K lidem se zdravotním znevýhodněním přichází asistent do jejich domovů a pomáhá v těch situacích, v kterých pomoc potřebují. Více informací najdete v přiloženém letáku zde.

Organizace dále hledá dobrovolníky, kteří by byli dlouhodobou oporou a ukázali klientům možnosti zapojení do běžných komunitních aktivit. Více info zde.