Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) zahajuje opravu komunikací po zimě. Oprava silnice III/1061 Pikovická a II/106 Benešovská v úseku do Krňan má v harmonogramu KSÚS prioritu a pokud to klimatické podmínky v nejbližších dnech umožní, bude oprava provedena do konce března, popř. v dalších dnech, co nejdříve to bude možné.