Beseda a křest knihy

Srdečně vás zveme na besedu s VOJTĚCHEM PAVELČÍKEM na téma „Procházka Svatojánskými proudy na historických fotografiích“, která se uskuteční v sobotu 18. ledna 2020 v 17 hodin v knihovně. V rámci přednášky bude pokřtěn nový Info sešit „Hradištko a okolí“, který představí VÁCLAV ŠMERÁK. Plakát zde.

Nárůst vloupání v okolí Prahy

Policie ČR upozorňuje občany na nárůst vloupání v okolí Prahy. Z tohoto důvodu zřídila speciální tým, který bude vyšetřovat desítky vloupání do rodinných domů v okolí Prahy. Tisková zpráva a informace, jak zabezpečit objekt, zde.

Poplatky za komunální odpad na rok 2020

Poplatky za komunální odpad zůstávají na rok 2020 stejné, schváleno zastupitelstvem obce Hradištko, Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Základní výše poplatku je 900 Kč na poplatníka (poplatníkem je trvale hlášený občan nebo majitel nemovitosti). Osoby s trvalým pobytem v obci mají úlevu ve výši 250 Kč. Zjednodušeně řečeno, trvale hlášení platí ročně 650 Kč, za chatu nebo rodinný dům bez trvale hlášených občanů poplatek činí 900 Kč. Dle přílohy k OZV 2/2019 je vidět, že obec sběr a svoz odpadu doplácí, v roce 2018 byly skutečné náklady na poplatníka 1.022 Kč.

Poplatek za rok 2020 je splatný nejpozději do 31.03.2020. Těm, kteří udělili souhlas se zasíláním dokladů elektronickou cestou, bude doručen e-mail, ostatním klasická složenka.

Používání zábavní pyrotechniky

Žádáme občany a uživatele rekreačních objektů, aby se již zdrželi používání zábavní pyrotechniky. Použití pyrotechniky na Nový rok lze předpokládat a popř. na ně připravit i domácí zvířata. V ostatní dny je odpalování pyrotechnických výrobků a s tím související hluk pro zvířata traumatizující a pro obyvatele již obtěžující. Děkujeme.

Kurzy angličtiny pro dospělé

Od ledna 2020 budou v knihovně probíhat kurzy angličtiny pro dospělé, a to každé pondělí a čtvrtek od 16 do 17.30 hodin. Lektorkou je PhDr. Lýdie Janošťáková, CSc., absolventka FF UK (obor bohemistika, rusistika, anglistika a amerikanistika), univerzitní pedagog ve Vídni, v Anglii, v Moskvě a 25 let na katedře tlumočnictví a překladatelství FF UK.

První informační schůzka pro zájemce se uskuteční v pondělí 6. ledna v 16 hodin v knihovně.

Chod obce během vánočních svátků

Upozorňujeme na omezený provoz obecního úřadu, knihovny a sběrného dvora v průběhu vánočních svátků a na začátku roku 2020.

Obecní úřad Hradištko

  • 23. a 27. prosince 2019 – úřad uzavřen
  • 2. – 10. ledna 2020 – omezen příjem hotovostních plateb

Obecní knihovna Hradištko

  • 31. prosince 2019 – zavřeno
  • 2. ledna 2020 – otevřeno

Sběrný dvůr na Brunšově

  • 23. – 26. prosince 2019 – uzavřen
  • 27. – 29. prosince 2019 – otevřen
  • dále dle otevírací doby