Dovoz nákupu

Nový nájemce Rozmarné nabízí možnost doručení nákupu domů. Je jedním z provozovatelů e-shopu VolejNákup.cz. Minimální cena nákupu pro Hradištko a nejbližší okolí je 1 500 Kč, dovoz je zdarma. Dovozové dny jsou pondělí, středa a pátek.

Mimořádné opatření – povolení sportovních aktivit

Ministerstvo zdravotnictví schválilo výjimku ze zákazu volného pohybu osob tak, aby bylo umožněno sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě apod., avšak zpravidla se zachováním všech klíčových opatřeních k likvidaci šíření onemocnění COVID-19. Výčet povolených sportů a výjimek z příkazu nošení roušek najdete zde.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Dne 30. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádná opatření, která jsou účinná od 1. 4. 2020 od 6:00 hodin do 11. 4. 2020 do 6:00 hodin.

Mimořádné opatření, které se týká nošení roušek, navazuje na dosud platné krizové opatření schválené vládou s tím, že z něj stanoví výjimky pro velmi malé děti, v jejichž případě roušky či podobná zábrana může znesnadňovat dýchání, a také jestliže se jedná o řidiče, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, kdy nehrozí přenos šířením kapének na jinou osobu. Výjimka platí od 31. 3. 2020.

Mimořádné opatření, které se týká omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů, platí od 1. do 11. dubna 2020.

Mimořádné opatření, které se týká zákazu moloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách rozšířilo výjimku prodejen, kterých se tento zákaz netýká. Opatření platí od 1. do 11. dubna 2020.

Zrušení akce Čistá řeka Sázava

Letošní tradiční jarní úklid řeky Sázavy se v plánovaném termínu 3. až 5. dubna neuskuteční. Věříme, že nám zachováte přízeň a až to podmínky dovolí, vyrazíte s námi řeku uklidit. Zda to bude na konci dubna, nebo až na podzim, zatím neodhadneme. Motto akce „Tři dny v roce nestačí“, tak letos nabývá ještě více na aktuálnosti. Myslete na to při procházkách kolem řeky, lesem i loukami (které zatím nejsou zapovězeny) a pomozte přírodě od všeho, co do ní nepatří. Jen tak, sami od sebe a pro vlastní potěšení.
Děkujeme Vám za to!

Posázaví, o.p.s., organizátor akce