Rekonstrukce vodovodu v ulici Šlemínská

V týdnu od 19. září 2022 budou zahájeny práce na rekonstrukci vodovodního řádu v ulici Šlemínská. Dojde tak k zúžení vozovky výkopem, a to od křižovatky s ulicí Nad Keramem po výtokový stojan za objektem č.p. 247.

Po dohodě s pracovníky stavby bude zajištěn volný průjezd kolem staveniště vždy do 8:00 hod., mezi 11:30-12:00 a po 18:00 hod. Mimo tuto dobu počítejte prosím s možným zdržením z důvodu pohybu stavební techniky. Průchod pro pěší bude možný po celou dobu. V případě potřeby je možné odstavit vozidla na parkovací ploše vedle sběrného dvora.

Svoz komunálního odpadu bude zajištěn standardním způsobem. Po celou dobu rekonstrukce bude všem objektům připojeným na vodovodní řád zajištěn přístup k pitné vodě.

Případné dotazy na tel.: 731 658 507. Děkujeme za pochopení.

Prezentace proměny zahrady MŠ

Mateřská škola Hradištko a Okrašlovací spolek Hradištko vás srdečně zvou na odpolední čaj v zahradě spojený s prezentací studie proměny zahrady. Začínáme v pondělí 19. září 2022 od 16.30 hodin na zahradě MŠ. Architektonické studio K2N Landscape představí vizualizaci projektu zahrady. Připomínky k projektu i děti jsou vítány. Čaj, štrúdl a jablka k opékání zajištěny. Posléze bude ohýnek s možností si opéci vlastní přinesené zásoby. Těšíme se na vás.

Plakát zde.

Oznámení o místě a době konání voleb

Zveřejňujeme informace o místě a konání voleb do zastupitelstva obce Hradištko, které se uskuteční v těchto dnech:

  • v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
  • v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.

Volby se konají na těchto místech:

  • ve volebním okrsku č. 1 Hradištko je volební místnost klubovna SDH Hradištko (pro voliče podle  místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části obce Hradištko a Rajchardov)
  • ve volebním okrsku č. 2 Pikovice je volební místnost kabiny SK Pikovice (pro voliče podle  místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části obce Pikovice)
  • ve volebním okrsku č. 3 Brunšov je volební místnost Restaurace Rozmarná Róza (pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části obce Brunšov)

Celé znění oznámení najdete zde.

Ukliďme Hradištko

Zapojte se s námi do celorepublikové akce “Ukliďme Česko” a přispějte k tomu, aby byla naše obec hezčí. Pomozte nám sesbírat odpadky ve veřejném prostoru. Rukavice, pytle a odvoz odpadu bude zajištěn. Akce se koná v sobotu 17. září 2022. Organizace se ujalo Rodinné centrum HraDítko a Vlaďka Čapková. V případě zájmu je kontaktujte na e-mailu info@hraditko.cz a v.capkova@centrum.cz. Děkujeme.

Cvičení pro zdraví

Od 14. září 2022 pokračuje zdravotní cvičení v tělocvičně na Hradištku, a to v obvyklém čase každou středu od 19 hodin.

Nově bude probíhat také cvičení pro seniory v knihovně, a to vždy v pondělí od 11.15 do 12 hodin. Počet účastníků je omezen a je nutné si rezervovat místo a uhradit celý turnus 8 lekcí/400 Kč. První lekce bude 3. října 2022.

Obě cvičení vede fyzioterapeutka Petra Vondrášková.