Otevření knihovny

Dle nařízení vlády ČR mohou být od 27. dubna 2020 opět otevřeny knihovny. Knihovna Hradištko bude otevřena od čtvrtka 30. dubna. Obnoveny budou pouze výpůjční a informační služby. Návštěvníci musí dodržovat platná hygienická a bezpečnostní opatření (použití dezinfekce umístěné před budovou obecního úřadu, zakrytí dýchacích cest a dodržování rozestupů min. 2 metry od ostatních návštěvníků). Otevírací doba knihovny je rozšířena o dopolední čas vyhrazený pro návštěvníky starší 65 let, a to v úterý a čtvrtek od 9 do 11 hodin.

On-line komunikace s úřady

Díky rychlé, bezpečné a pohodlné on-line komunikaci si můžete vyřídit z pohodlí domova téměř vše. Od podání daňového přiznání, výpisů ze základních registrů, automatického získání informace o blížícím se konci platnosti občanského průkazu nebo pasu až po roční přehled záloh na zdravotním a sociálním pojištění. Zjednodušte si život a komunikujte s orgány veřejné správy on-line a zdarma.

Přehled možností snazší komunikace s úřady přímo z domova bez nutnosti osobní návštěvy najdete zde.

Provoz MěÚ Jílové u Prahy

Městský úřad Jílové u Prahy je od 20. 4. 2020 znovu otevřen pro veřejnost v úředních hodinách pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00.

Mimo tyto dny bude úřad i nadále pro veřejnost uzavřen. V úřední dny nadále platí, že je nutné se v předstihu objednat. V maximální možné míře je doporučeno využívat elektronický objednávkový systém. Na pracovištích, kde zřízen není, je před návštěvou potřeba kontaktovat příslušného úředníka a telefonicky či e-mailem se na jednání objednat.

Více info o provozu úřadu zde.

Dopravní omezení v centru obce

Od pátku 24. dubna do pondělí 4. května 2020 bude probíhat oprava povrchu komunikace v ulici Pikovická v úseku od výjezdu z bývalého sběrného dvora po křižovatku ulic ve Dvoře, K Sekance a Melounka. Objízdná trasa je vedena ulicí Tiskárenská. Bude zřízena náhradní autobusová zastávka ve směru na Prahu. Orientační plánek objízdné trasy najdete zde.

Přehled změn v sociální oblasti

V důsledku vypuknutí pandemie COVID-19 došlo v oblasti sociálních dávek, ošetřovného a podpory osob samostatně výdělečně činných k řadě změn. Přehled těchto změn najdete zde. Pokud jste se dostali do nepříznivé sociální situace, můžete kontaktovat Městský úřad Černošice – Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství na tel. č. +420 221 982 249, 724 277 640. Mohou vám být nápomocni při řešení vaší situace, pomohou při jednání s úřady, při orientaci v systému, zajištění materiální pomoci apod.

Omezení dopravy ve Štěchovicích

Z důvodu rekonstrukce komunikace č. II/102 bude částečně uzavřena silnice ve Štěchovicích, a to ve dnech od 20. dubna do 11. května 2020. Podél autobusového nádraží bude uzavřen jízdní pruh ve směru z Prahy na Slapy,
objízdná trasa bude vedena po silnici III/1023 a místní komunikaci v ulici Hlavní. Omezení se dotkne i autobusové dopravy. Zastávka linky č. 338 bude přemístěna za křižovatku u mostu ve směru do Davle poblíž stánku s ovocem a zeleninou.