Uctění památky obětí 2. světové války

Obec Hradištko i v letošním roce uctí památku obětí 2. světové války bez účasti veřejnosti. Prosíme občany, aby je uctili spolu s námi symbolickou vzpomínkou. Projděme se v průběhu 8. května cestou mezi místem, kde stál koncentrační tábor, a pomníkem, kde se každoročně koná pietní akt. Právě zde v dubnu 1945 skončil život mnoha nevinných mužů. Na jejich památku vytvořme kříže z pampelišek. Pampelišky se pro mnohé z deportovaných staly symbolem naděje, když jim pomáhaly zahnat hlad, ale i symbolem smrti, když byl jeden z vězňů za jejich utrhnutí zastřelen.

Některá velvyslanectví nám zaslala své pozdravy a projevy:

Vyznačenou cestu najdete na mapovém portálu GObec. Plakát zde.

Rozpočet obce v nové podobě

Na webových stránkách obce je nově k nahlédnutí rozklikávací rozpočet. Umožňuje transparentně nahlížet do příjmů a výdajů naší obce. Data budou měsíčně doplňována. Občané budou mít možnost zobrazit si a porovnat plány se skutečností. Je možné sledovat strukturu a vývoj obecních financí.

Pronájem části obecního pozemku

Obec Hradištko zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 700/13, ostatní plocha, neplodná půda – o výměře 50 m2 za účelem provozování stánku s občerstvením, minimální výše měsíčného činí 4 000 Kč. Nájemce si musí zajistit na vlastní náklady denní odvoz odpadu a umístění mobilního WC pro zákazníky. Elektrickou energii a zásobování pitnou vodou si zajistí nájemník také na vlastní náklady. Provoz stánku musí splňovat hygienické požadavky a jeho provoz bude podléhat aktuální epidemiologické situaci. Případní zájemci mohou podat své nabídky písemně na adresu Obecního úřadu Hradištko, Ve Dvoře 1, Hradištko, PSČ 252 09 do 18. května 2021. V nabídce uveďte popis poskytované služby (celoroční/sezónní), předpokládanou dobu pronájmu a nabízenou částku za měsíční pronájem části pozemku.

Zamer_pronajmu_casti_pozemku_pc.700_13

Hudební zážitek na vývěskách

Obecní vývěsky se opět proměnily v nositele kultury. Po celé obci můžete objevovat plakáty s QR kódy. Po načtení těchto výtvarně zpracovaných kódů se přenesete pomocí mobilu do koncertních sálů symfonického orchestru Police Symphony Orchestra složeného z mladých nadšených hudebníků z Police nad Metují. Do projektu Na viděnou! se zapojilo na 186 obcí a měst. Vydejte se interaktivní hrou za kulturou a užijte si jedinečné hudební zážitky.