Volná místa v základní škole

Základní škola Hradištko hledá učitele s nástupem od srpna/září 2019 s kvalifikací pro: 1. stupeň, český jazyk, matematika, hudební, výtvarná a tělesná výchova, anglický, německý, příp. španělský jazyk, zeměpis, speciální pedagog. Více informací zde.

 

Přístavba a nástavba ZŠ Hradištko byla zahájena

Stavební činnost si vynutí některá omezení a dopravní opatření. Týká se to zejména provozu na přilehlých komunikacích. Respektujte prosím dopravní značení v okolí stavby a dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí školy. Současně Vás prosíme, přestože děti jsou informovány a poučeny ve škole, zdůrazněte jim znovu nutnost zvýšené opatrnosti.

Jakékoliv vozidlo stojící před školou brání stavební mechanizaci a současně může dojít i k jeho poškození. Žádáme Vás proto, abyste pro parkování vozidel a vysazování dětí při cestě do školy využívali výhradně odstavnou plochu před restaurací JAPEKA.

Nejbližší sousedy požádáme o trpělivost se zvýšeným hlukem, prašností a provozem. Děti a pedagogy o dodržování pravidel BOZP. Nejdříve budou probíhat demoliční práce, bude odstraněna chodba při staré budově a následně střecha a krov staré budovy. První etapa má být realizována do srpna 2019, děti by se poté měly od září vrátit do tříd v přízemí staré budovy. Termín dokončení celé stavby je do 30.11.2019. Na tuto investiční akci naše obec získala dotaci od Ministerstva financí ČR. Realizaci provádí firma ACG Real, s.r.o.

Čistá řeka Sázava

Ve dnech 12. až 14. dubna 2019 proběhne projekt Čistá řeka Sázava, realizovaný společností Posázaví o.p.s., který je zaměřen na úklid okolí jedné z nejromantičtějších českých řek. Tradiční jarní úklid řeky Sázavy a jejích břehů se uskuteční už počtrnácté. Bude se uklízet úsek z Kácova do Pikovic, což je téměř 90 kilometrů. Více informací zde.

LetakCRS2019termin

Možnost komparzu při natáčení

Ve dnech 17. a 18. dubna 2019 (středa, čtvrtek) proběhne na vyhlídce Na Ovčičkách natáčení reklamního spotu pro ČEZ. Odměna činí 1 000 Kč za 1 natáčecí den, natáčení je celodenní. Zájemci o účast v komparzu mohou zaslat na e-mail michal@castme.cz následující údaje: jméno a příjmení, aktuální foto, věk, tel. číslo a den, kdy se zúčastní. Do předmětu zprávy uveďte „ČEZ“.

Částečná uzavírka silnice Zbraslav – Měchenice

Městský úřad Černošice vydal povolení k částečné uzavírce silnice č. II/102 v úseku od hranice hlavního města do Měchenic. Oprava komunikace včetně mostních objektů bude probíhat ve dnech od 24. dubna 2019 do 12. prosince 2019. Doprava bude vedena v úsecích stavby jedním jízdním pruhem, řízena semafory. Stavba bude probíhat po úsecích v max. délce 480 m, vždy budou realizovány současně dva úseky najednou, vzdálenost mezi dvěma úseky bude vždy min. 2 km.

Uzavirka_sdeleniUzavirka_PIDUzavirka_mapa_zaboru