Rodinná pátrací hra

Nechcete chodit na vycházky bez cíle a láká vás trochu dobrodružství a poznání? V rámci akce Březen: měsíc čtenářů jsme pro vás připravili dobrodružnou hru pro rodiny, která je připravena na území obce. Stáhněte a vytiskněte si hrací kartu. Do terénu si s sebou vezměte: hrací kartu, tužku a chytrý telefon (v ideálním případě s nainstalovanou čtečkou QR kódů). Hrací kartu najdete zde, vytištěné jsou k dispozici u dveří knihovny. Všechny ostatní pokyny – kam jít, kde začít, jak postupovat, i to, jaká čeká odměna na úspěšné luštitele, najdete na hrací kartě. Plakát zde.

Kandík kvete

Na Medníku rozkvetl kandík. Prosíme všechny návštěvníky míst, kde se tato chráněná rostlina vyskytuje, aby se pohybovali především po vyznačených cestách. Procházením turistů po lese dochází k sešlapu kandíku, proto prosíme o nejvyšší opatrnost a ohleduplné chování, zvýšený dohled na děti a dodržování zákazu volného pohybu psů. Děkujeme.

Pomoc Ukrajině

Pokud chcete podpořit Ukrajinu, využijte prosím některou z profesionálních organizací. Každá z níže uvedených organizací pomáhá osobám postiženým konfliktem na Ukrajině.

Jak pomáhá Středočeský kraj:

Rada Středočeského kraje rozhodla, že ukrajinští občané mají nárok na veřejnou dopravu v kraji zdarma:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/ukrajinci-maji-verejnou-dopravu-ve-stredoceskem-kraji-zdarma

Středočeský kraj zajistí ve svých nemocnicích neodkladnou a akutní lékařskou péči pro ukrajinské uprchlíky zdarma:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/kraj-zajisti-pro-ukrajinske-uprchliky-zdravotni-peci-zdarma

Středočeský kraj připravujeme ve spolupráci s Prahou zřízení Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) pro Prahu a Středočeský kraj v Městské knihovně v Praze, které by mělo začít fungovat od úterý 1.3.2022. Toto centrum bude pomáhat uprchlíkům s registrací, ubytováním, rovněž bude shromažďovat nabídky humanitární pomoci:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-zprovozni-krajske-koordinacni-centrum-pomoci-ukrajine

Středočeská asistenční linka zřízená Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje: 950 870 420

Pikovický masopust

Sbor dobrovolných hasičů Pikovice vás srdečně zve na pikovický masopust, který se koná v sobotu 26. února 2022 ve 14 hodin u hasičské zbrojnice. Plakát zde.

Policie varuje před podvodníky z kyberprostoru

Územní odbor Policie ČR Praha venkov-jih upozorňuje občany, že v poslední době eviduje častá oznámení týkající se podvodných nebo obdobných podezřelých jednání prostřednictvím internetu a dalších moderních komunikačních technologií. Zejména se jedná o snahu získání přístupových údajů k peněžním účtům, či údajů z platebních karet a trojciferného CVC kódu, například pod legendou ohrožení bankovního účtu. Případné ohrožení bankovních účtů klientů řeší banky samy a nepotřebují k tomu zasílání přístupových údajů či údajů z platebních karet.

Policie České republiky proto občanům doporučuje:

Ø  V žádném případě nikomu údaje z platebních karet neposkytovat, ani v případě příchozích plateb na platební kartu nebo bankovní účet.  

Ø  Vždy si důvody takových telefonátů ověřit na oficiálních kontaktech bankovních nebo finančních společností či dalších organizací, za které se podvodníci v dané chvíli vydávají.

Další informace naleznete na webových stránkách Policie České republiky nebo zde.

Virtuální univerzita 3. věku

Zveme vás na letní semestr virtuální univerzity 3. věku – v úterý 1. února 2022 v 9.30 hodin v knihovně. Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Bude probíhat 1x za 14 dní od února do dubna, vždy v úterý od 9.30 do 11.30 h. Přednášky budou na téma Život a dílo Michelangela Buonarroti. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku ve výši 300 Kč proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat. Studium může probíhat i distančně, bez nutnosti navštěvovat knihovnu. Základní informace a podmínky studia naleznete na portálu e-senior. Případně kontaktujte knihovnu na tel. 731 658 505 nebo e-mailem knihovna@hradistko.cz.

Omezení provozu obecního úřadu

Vzhledem k současné epidemiologické situaci může dojít k neplánované absenci pracovníků úřadu. Před svou návštěvou si proto ověřte, zda je konkrétní pracovník přítomen.
Úřad navštěvujte pouze v naléhavých a neodkladných záležitostech. Využívejte přednostně písemné či elektronické podání. Veškeré úřední úkony můžete konzultovat telefonicky – kontakty. Pro platební styk používejte bezhotovostní platby. Děkujeme za pochopení.

Harmonogram oprav komunikace č. II/102 v roce 2022

Městský úřad Černošice zveřejnil harmonogram omezení na komunikaci č. II/102 mezi Štěchovicemi a Prahou souvisejících s její rekonstrukcí.

  • 10. – 31. ledna 2022: částečná uzavírka mezi Davlí a Štěchovicemi
  • 11. ledna – 31. května 2022: částečná uzavírka mezi přehradou Vrané nad Vltavou a Měchenicemi
  • 11. ledna – 31. července 2022: částečná uzavírka mezi přehradou Vrané nad Vltavou a Měchenicemi
  • 17. ledna – 16. dubna 2022: částečná uzavírka v Davli (pravá strana ve směru do Prahy podél vody)
  • 7. února – 1. srpna 2022: částečná uzavírka mezi Davlí a Štěchovicemi