Myslivci vyzývají řidiče k opatrnosti

Se zahájením vegetačního období zvěř častěji vytahuje na pastvu (zejména v brzkých ranních a podvečerních hodinách) a dochází tak k častějším srážkám motorových vozidel se zvěří. V naší obci se jedná zejména o úsek od ČMSCH k hranici okresu („k vagónu“). V nejbližších týdnech obnoví členové Mysliveckého spolku Medník pachový ohradník, řidiče nicméně nabádají ke zvýšené opatrnosti zejména v tomto úseku a zejména v ranních a podvečerních hodinách. Nejedná se pouze o zbytečné úhyny zvěře (v době před kladením mláďat), ale zejména o vaši bezpečnost a prevenci škod na majetku. V případě střetu auta se zvěří nebo nálezu uhynulé zvěře prosím kontaktujte nového hospodáře Ing. Jiřího Jecha (tel. 603 810 103), příp. Ing. Václava Buriánka st. (tel. 602 212 254).

Informace k uzavírce komunikace III/1023 Štěchovice – Masečín

Dosud nedošlo k předání staveniště a z tohoto důvodu nebude rekonstrukce zahájena v avizovaném termínu. Autobusová doprava zůstává do odvolání beze změn. O termínu zahájení rekonstrukce a zahájení objízdné trasy pro autobusovou dopravu vás budeme informovat. Pro osobní dopravu zůstává úsek  zatím také průjezdný.

Uzávěrka Zpravodaje

Zahajujeme přípravu nového čísla Zpravodaje, které vyjde na přelomu května a června. Uvítáme vaše příspěvky, náměty, tipy, inzeráty. Informujte ostatní, co se u vás děje, co se podařilo, co připravujete. Termín uzávěrky je 20. dubna 2023. Příspěvky zasílejte na e-mail redakce@hradistko.cz. Děkujeme.
Ceník inzerce najdete zde.

Beseda v knihovně

Zveme vás na besedu „Čína – život v říši středu“ se sinologem Janem Bejkovským, která se koná v úterý 4. dubna 2023 v 18 hodin v knihovně.
Život v říši středu za covidu: střípky z Číny. Co Středoevropana překvapí v Číně? Proč se Čína uzavřela světu? Jak se dá v Číně (pře)žít?
Ing. Jan Bejkovský, Ph.D. se Číně věnuje dlouhodobě, a to jak v akademické oblasti, tak i v oblasti česko-čínských obchodních projektů. Studoval na FMV VŠE v Praze a sinologii FF UK. O Číně nebo čínské ekonomice napsal celou řadu akademických článků i komentářů do českého denního tisku. O čínské ekonomice a vztazích mezi Čínou a Evropou jako hostující profesor přednáší na Beijing University a Shandong University of Finance and Economics a vystupoval na konferencích po celém světě.
Plakát zde.

Mimořádný sběr odpadů v Pikovicích

V neděli 9. dubna 2023 od 13.00 do 17.00 hodin proběhne v Pikovicích v ulici Ke Stezce mimořádný sběr odpadů.

Akce je určena pro občany Pikovic a chataře, kteří nemají možnost odvézt odpad na sběrný dvůr Hradištko v ulici Šlemínská.

Je možno zde odložit:

  • bioodpad – trávu, listí, shrabky z úklidu zahrad, shnilé ovoce a větve z listnatých stromů a jehličnanů
  • objemný odpad: matrace, lina, koberce
  • dřevěný odpad: dřevotřískové desky z nábytku, OSB desky, latě, prkna, palety, bedýnky od zeleniny a ovoce
  • elektroodpad: lednice, mrazáky, sporáky, televizory a drobné elektrospotřebiče
  • kovové odpady: pletivo, sloupky, plechy, sudy atd.
  • pneumatiky z osobních automobilů zuté z disků

Mimo tento termín dále platí přísný zákaz odkládání odpadů mimo místa k tomu určená, což jsou kontejnery na tříděný a směsný odpad a sběrný dvůr v ulici Šlemínská.