Výstavba tlakové kanalizace aktualizace k 27.03.20

Výstavba tlakové kanalizace běží bez přerušení i v této velmi komplikované době. K dnešnímu dni jsou realizované kanalizační větve v ulici Na Vrcholu, V Zákoutí, v ul. Sadová, Pod Vodojemem, Na Kopečku v ul. Klidná a v části ul. Nade Vsí. Práce probíhají dále v ulici Nade Vsí a v ul. Spojovací. V době od 1.4.2020 bychom chtěli začít s úpravou povrchů komunikací v místě, kde je již realizace ukončena včetně kanalizačních přípojek, což je v ulici Na Vrcholu. Průběh prací je znázorněn na přiložených mapách. Průběh prací březen až duben. Ulice Spojovací. Ulice V zákoutí a Sadová.

Ukončení realizace celého projektu je dle harmonogramu plánováno na leden 2021. Po dokončení celého díla bude zajištěna jeho kolaudace. Po této době bude teprve možné realizovat jednotlivá přepojení domovních kanalizačních přípojek do nových čerpacích stanic a tím budou uvedeny do provozu jednotlivé kanalizační přípojky. Vzhledem k tomu, že zhotovitel má na základě smlouvy o dílo přesně definovaný rozsah díla a lhůtu pro jeho dokončení, není možné, aby v rámci výstavby jednotlivých přípojek současně řešil a realizoval domovní gravitační přípojky ani jejich přípravu. Tato část kanalizace je, jak již bylo sděleno všem vlastníkům, samostatnou částí, kterou si zajišťuje vlastník nemovitosti na své náklady. Žádám tímto vlastníky nemovitostí, aby nenaléhali na stavbu a brali ohled na výše uvedenou skutečnost. V rámci stavby a zprovoznění jednotlivých přípojek budou ze strany obce k dispozici zcela jistě kontakty na zhotovitele těchto domovních gravitačních částí.

Realizace jednotlivých přípojek probíhá vždy v určitých lokalitách, kde je již dokončena pokládka kanalizačního potrubí. Po realizaci těchto přípojek pak bude možné zajistit úpravu povrchů místních komunikací. Připomínám touto cestou, kdo ještě nedoručil na obec podepsanou smlouvu o příspěvku, aby tak obratem učinil a rovněž provedl smluvní platbu, neboť bez tohoto nebude možné předmětnou přípojku realizovat.

Rovněž připomínáme a upozorňujeme vlastníky všech nemovitostí, že v rámci výstavby je možné, že bude třeba zasáhnout a odstranit vzrostlé porosty v trase kanalizace.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel.č. 731658507.

První případ nákazy v obci

Vážení spoluobčané,

nastalo to, co se dříve nebo později dalo předpokládat. V obci je potvrzen první případ nákazy. Vzhledem k naší poloze v blízkosti Prahy, pracovnímu napojení na Prahu a velkému množství rekreačních objektů je více než pravděpodobné, že další případy budou následovat.

Je proto absolutně nezbytné bez výjimek dodržovat nařízená vládní opatření. Především kdekoliv na veřejném prostoru nosit roušku. Díky mnoha dobrovolníkům se daří rouškami postupně vybavit obyvatele obce. V součinnosti s Policií ČR jsou monitorována veřejná prostranství. Omezte kontakt s dalšími osobami na minimum. Je nezbytná zvýšená hygiena rukou, minimálně vždy po příchodu domů nebo do zaměstnání. Riziko přenosu nákazy se snižuje i dodržováním odstupu cca 2 metry od jiné osoby.

Je nezbytné, aby se chránili především senioři. Pokud je to jen trochu možné, několik dní zůstaňte v bezpečí svého domova. S žádostí o pomoc s nákupem, či jinou výpomocí se lze obrátit na pí. Lucii Buriánkovou tel. 731 658 501 nebo s jakýmkoliv dotazem na tel. 731 658 508 – starostka Radka Svobodová.

Pokud máte pocit, že nejste zdravotně zcela v pořádku, rozhodně nechoďte do ordinace lékaře, ale lékaře nejprve kontaktujte telefonicky – pro dospělé  MUDr. Tomáš Gavlas, dětská lékařka MUDr. Renáta Zachová.

JAK SE STARAT O LÁTKOVOU ROUŠKU

 • Roušky se dotýkejte co nejméně, nikdy se nedotýkejte přední části.
 • Po sundání i před nasazením roušky si vždy umyjte ruce mýdlem.
 • Použité roušky skladujte v dobře uzavřené nádobě.
 • Roušky perte na 90 °C nebo je vyvařte (5 min.).
 • Vyhraďte si jeden hrnec, který budete používat jen na vyvařování.
 • Po vyprání/vyvaření dejte roušku uschnout, pak ji z obou stran přežehlete.
 • Čisté roušky skladujte na vydezinfikovaném místě, např. v plastové krabičce s víkem.
 • Roušku si vyměňte vždy, když zvlhne (klidně několikrát denně).
 • Pokud nemáte k dispozici více roušek, vyperte roušku alespoň jednou denně.
 • Nestříkejte na roušky dezinfekci, může obsahovat chemikálie.
 • UPOZORNĚNÍ: Nedávejte roušky do mikrovlnné trouby, mohou se vznítit!

Doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie. V domácnostech s nepotvrzenou i s potvrzenou nemocí COVID-19 je postup stejný.

 1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
 2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
 3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) nebo do popelnice na komunální odpad u objektu.
 4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností nebo zaměstnanců obce.
 5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou, nejlépe ještě použít desinfekční přípravek.
 6. Stejným způsobem nakládejte i s papírovými utěrkami či ubrousky, které použijete k dezinfikování povrchů. Neodkládejte mezi tříděný papír.

Děkujeme za vaši ohleduplnost. OBEC HRADIŠTKO

Mimořádné opatření – prodloužení omezení provozu OÚ

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23.3.2020 zůstává provoz obecního úřadu i nadále omezen. S dotazy či žádostmi nás kontaktujte vždy pouze telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. K dispozici jsme v průběhu celého týdne. Bezodkladné záležitosti s nutností osobní návštěvy budou vyřizovány pouze po dohodě s konkrétním pracovníkem. Pro platební styk používejte výhradně bezhotovostní platby – pokladna je uzavřena. Sběrný dvůr má upraveny otevírací hodiny.
Děkujeme za pochopení.

Nález klíčů

V sobotu 21. března byl ve Velké Podkově nalezen svazek klíčů. Klíče jsou k vyzvednutí po domluvě na tel. č. 724 049 729.

Pokyny starostky obce pro místní občany a rekreanty

Vážení spoluobčané,

ocitli jsme se v situaci, kterou si nikdo z nás neuměl představit. Nastavujeme si nové normy chování tak, jak se vyvíjí momentální stav. Informací je mnoho a mění se z hodiny na hodinu, někdy nestačíme ani reagovat. Někteří lidé jsou popuzeni častější frekvencí vysílání rozhlasu, ale je to jediný způsob, jak dostat informace ke starším lidem, kteří nemají e-mail. Buďte tedy tolerantní. Během příštího týdne bychom měli spustit informační systém přes SMS.

Nařízení vlády ukládá zdržovat se v místě bydliště, což je místo trvalého pobytu, nikoliv rekreační objekt. Apeluji tímto na chataře, kteří se do obce přesunuli. Pokud se tu cítíte bezpečněji než v místě trvalého pobytu, dodržujte daná pravidla a opatření. Svou neukázněností ohrožujete všechny, kteří tu žijí a nemají kam odjet. Dojíždějte výhradně auty, nikoli vlakem nebo autobusem.

Nezvěte si návštěvy, zdržujte se výhradně na svých nemovitostech. Nákupy si dovezte s sebou. V obci nakupujte jen to nejnutnější. Nepřetěžujte sběrný dvůr. Obec svými službami musí prioritně zajistit potřeby pro své obyvatele.

Moc bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nabízejí pomoc, ať je to šití roušek, nabídka rozvozu a odběru obědů, práce na zahradě, složení a rozřezání dřeva, venčení psů, asistenci zdravotní sestry, látky na roušky… Ti, kteří tyto či jiné služby potřebují, nebo ti, kteří chtějí nabídnout jinou formu výpomoci, můžete kontaktovat paní Lucii Buriánkovou na tel. č.731 658 501.

Dnes je prý mezinárodní den štěstí. Přeji ho tedy všem plnou náruč, ať v dnešních dnech neztrácíte optimismus a nadhled.

Radka Svobodová, starostka obce