Pronájem nebytových prostor pro sociálně zdravotní služby

Obec Hradištko zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor v části objektu č. p. 327, ulice Benešovská, Hradištko. Obec preferuje využití prostor pro služby, které rozšíří nabídku lékařských, terapeutických, rehabilitačních, léčebných a jiných sociálně zdravotních služeb. Termín podání nabídky do 31.10.2019, nájem možný od 1.12.2019. Celý oficiální záměr ZDE.

Promítání v knihovně

Obecní knihovna vás zve na promítání dokumentárního filmu The Soviet Story – Příběh rudého zla, které se uskuteční v sobotu 12. října 2019 v 19 hodin. Snímek je šokujícím svědectvím o roli sovětského režimu v nejhrůznějším nacistickém projektu – holocaustu. Film rozhodně vzbudí silné emoce, proto bude možné zapojit se po jeho skončení do vzájemné diskuse. Účast dětí při projekci není doporučena. Plakát zde.

Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Hradištko na rok 2020

Obec Hradištko tímto zveřejňuje vyhlášení veřejné finanční podpory na rok 2020. Jde o každoroční podporu sportovních akcí, kulturních akcí, ochrany přírody, ostatních zájmových činností, vše v souladu s Pravidly č. 1/2015 pro poskytování veřejné finanční podpory. O veřejnou finanční podporu mohou žádat právnické osoby, jejichž činnost je nekomerčního charakteru a je tato činnost provozována na území obce Hradištko nebo je zaměřena na reprezentaci obce Hradištko. Dále mohou žádat fyzické osoby starší 18 let, které zajišťují činnost jako právnické osoby nebo jsou pořadateli konkrétní akce na území obce Hradištko nebo reprezentují obec Hradištko. Vyplněnou žádost je třeba podat nejpozději do 20.11.2019 do 15:00 hodin. Formulář žádosti .pdf, formulář žádosti .xls.