Se zahájením vegetačního období zvěř častěji vytahuje na pastvu (zejména v brzkých ranních a podvečerních hodinách) a dochází tak k častějším srážkám motorových vozidel se zvěří. V naší obci se jedná zejména o úsek od ČMSCH k hranici okresu („k vagónu“). V nejbližších týdnech obnoví členové Mysliveckého spolku Medník pachový ohradník, řidiče nicméně nabádají ke zvýšené opatrnosti zejména v tomto úseku a zejména v ranních a podvečerních hodinách. Nejedná se pouze o zbytečné úhyny zvěře (v době před kladením mláďat), ale zejména o vaši bezpečnost a prevenci škod na majetku. V případě střetu auta se zvěří nebo nálezu uhynulé zvěře prosím kontaktujte nového hospodáře Ing. Jiřího Jecha (tel. 603 810 103), příp. Ing. Václava Buriánka st. (tel. 602 212 254).