Nařízení obce Hradištko č. 1/2020

V souvislosti s vydanými nařízeními vlády a na základě § 22 odst. 1. zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Až do odvolání stavu nouze se ruší všechny jednorázové i opakované aktivity organizované obcí Hradištko. Pro veškeré aktivity se uzavírá tělocvična.  Buďte ohleduplní a důsledně dodržujte ve vlastním i veřejném zájmu zákaz sdružování občanů. Instruujte o opatřeních děti.

Mateřská škola  je od 16.3.2020 uzavřena.

Úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost se ruší do odvolání.

Pro kontakt s konkrétním pracovníkem využijte e-mailové nebo telefonické spojení.

Pro platební styk používejte výhradně bezhotovostní platby – pokladna je uzavřena.

Žádáme občany, kteří mají ve svém okolí seniora s trvalým pobytem v obci Hradištko, který potřebuje pomoc (zajistit nákup či léky), aby kontaktovali úřad na tel. čísle 731 658 501 – pí. Lucii Buriánkovou. Jsme připraveni zajistit pomoc. Dále je možné se obrátit na farní charitu Starý Knín, která zajišťuje sociální služby – tel. 606 552 051.

Jsme v kontaktu s místními prodejci potravin. Dle jejich potřeb jim nabízíme a poskytujeme pomoc, aby jejich provoz zůstal zajištěn.

V souvislosti s koronavirem by měla být zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1212.

Na telefonních číslech obecního úřadu jsme trvale k dispozici. Neváhejte nás v případě potřeby či dotazu kontaktovat.

Uzavření hranic, restaurací a některých obchodů

Vláda ČR přijala další krizová opatření o uzavření obchodů a restaurací s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších a zakázala přítomnost v provozovnách stravovacích služeb. Usnesení vlády o přijatých krizových opatřeních je ZDE.

Mimořádné opatření k dočasnému znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ZDE.

Mimořádné opatření – provoz úřadu

Vzhledem k současné situaci, s ohledem na vydaná opatření a uzavřením školských zařízení, bude zaměstnancům obecního úřadu mimo úřední dny umožněna práce z domova. Žádáme proto všechny návštěvníky obecního úřadu o respektování úředních hodin (pondělí 8.00 – 18.30 hodin, středa 8.00 – 17.00 hodin; polední přestávka 11.30 – 12.30 hod.) Mimo tyto dny lze schůzku sjednat pouze po dohodě. Pro jednání s úřadem po dobu vyhlášených opatření upřednostněte prosím telefonický kontakt či e-mail na jednotlivé úředníky před osobní návštěvou.

Pevně věříme, že v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace přispějí tato opatření k minimalizaci rizika přenosu onemocnění.

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních sborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

Mimořádné opatření – omezení České pošty

V souvislosti s nastalou situací ohledně výskytu koronaviru na území České republiky může dojít k dočasným změnám, nebo dokonce omezení v doručování zásilek a v provozu poštovní pobočkové sítě. Tato situace vyžaduje zavedení systémových opatření, která zajistí, aby bylo poskytování poštovních služeb co nejbezpečnější.

V rámci doručovací sítě může Česká pošta v případě vyhlášení plošné karantény na určitém území přejít k tzv. bezkontaktnímu doručování zásilek a složenek. Veškerá opatření jsou preventivní, mají zabránit rychlému šíření nemoci a vstoupí v platnost pouze v případě, že bude krajskými hygienickými stanicemi vyhlášena plošná karanténa. Pokud k této situaci na určitém území dojde, budeme vás o tom bezodkladně informovat. Bližší informace ke konkrétním službám České pošty naleznete v přiloženém dokumentu.

Co se týká pobočkové sítě, budeme přijímat taková opatření, aby byl minimalizován přímý kontakt mezi zaměstnanci České pošty a klienty. Veškerá opatření budou v případě nutnosti zavedena s maximální snahou eliminovat nutnost dotčené pobočky uzavřít. Pokud by taková situace nastala, budeme vás rovněž neprodleně informovat.