Oznámení zveřejnění údajů o vydané změně č. 6 územního plánu

Schválená změna územního plánu č. 6 nabyla účinnosti, úplné znění můžete nahlédnout na Obci Hradištko v tištěné podobě, kde je uložena i dokladová dokumentace a nebo na určené webové stránce Obce Hradištko. Celé oficiální oznámení zveřejnění údajů zde. Šestou změnou územního plánu byl mimo jiné změněn způsob využití části plochy mezi Hradištkem a Rajchardovem, která byla dosud určena k výstavbě rodinných domů. Nové využití (SMS) umožňuje umístění objektů občanské vybavenosti a služeb. V lokalitě Nad Malým vrchem byla vypuštěna místní komunikace.

Rozsáhlé přerušení dodávky elektřiny – 12. října 2022

Připomínáme občanům, že 12. října 2022 od 8 do 15 hodin bude ve velké části obce přerušena dodávka elektřiny. Zda se vás omezení týká, zjistíte na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Pokud chcete dostávat upozornění na plánované odstávky proudu přímo od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., stačí se jednoduše zaregistrovat na https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba.

Centrum sociálních služeb Hvozdy

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. – pobočka Harmonie, ul. Krátká 422, Štěchovice

nabízí pro občany oblasti Praha – západ, Středočeského kraje a MAS Brdy tyto služby:

 • odborné sociální poradenství
 • sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s možností konzultace s psychologem
 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Osobám, kteří se dostanou do nepříznivé životní či sociální situace, nabízíme:

 • poradenství v oblasti sociálních dávek, důchodového a nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, sociální péče, hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání apod.)
 • základní poradenství (pracovněprávní vztahy, rodinné právo, majetkoprávní vztahy, dluhová problematika, …)
 • vysvětlení obsahu písemností, poskytnutí a vysvětlení vzorů podání/dokumentů, sestavování dopisů
 • poskytnutí kontaktů na instituce, organizace a odborné služby – např. kontakty na úřady práce, poskytovatele sociálních služeb, psychologické a rodinné poradny, advokátní kanceláře a následná komunikace
 • pomoc s hledáním vhodného zaměstnání či ubytování
 • možná i terénní sociální šetření

Rodinám s dětmi pomáháme řešit:

 • školní neúspěšnost dětí
 • mezigenerační problémy
 • situace spojené s finanční tísní
 • nepříznivé situace s dopadem na rodinu (rozvod rodičů, traumatické události v rodině)
 • komunikace mezi rodičem a dítětem
 • hledání role rodiče
 • terénní sociální šetření

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nabízíme dětem možnost u nás relaxovat a odpočívat, získat nové kamarády, zahrát si společenské hry, máme zde i rukodělnou a výtvarnou činnost, můžeme si i pouze jen popovídat o věcech, které ho trápí; také můžeme pomoci s přípravou do školy (s úkoly, doučováním).

Veškeré naše služby jsou poskytovány zdarma.

Kontakty:

Mgr. Denisa Sigmundová, sociální pracovnice

tel. 725 921 442, e-mail: sigmundova@css-hvozdy.cz

Pomoc v nouzi – sociální pracovnice

Současná situace vzhledem k narůstajícím výdajům za bydlení, energie a potraviny je pro seniory a rodiny s dětmi velmi náročná. V případě potřeby můžete využít pomoci sociální pracovnice z Městského úřadu Jílové u Prahy (Masarykovo náměstí 195). Poradí vám, jak se zorientovat v systému sociální pomoci a pomůže s podáním žádosti o jednotlivé dávky. Sociální pracovnice Šárka Vítková, DiS. je vám k dispozici v kanceláři v Jílovém u Prahy po předchozí telefonické domluvě. Za klienty může také přijet domů, poskytnout telefonickou konzultaci nebo v případě zájmu je možné domluvit setkání na Obecním úřadě Hradištko. Kontakt: tel. 727 827 420 nebo e-mail: vitkova@jilove.cz.

Omezení služeb pošty a obecního úřadu

V důsledku přerušení dodávky elektřiny bude dne 12. října 2022 dočasně uzavřena provozovna pošty Partner Hradištko, a to na nezbytně nutnou dobu. Výdejní místo zásilek a peněžních plnění se nemění, lhůty k vyzvednutí budou prodlouženy.

Na obecním úřadě budou omezeny elektronické služby, pokladna bude otevřena.

Rozsáhlé přerušení dodávky elektřiny – 12. října 2022

Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude ve velké části obce přerušena dodávka elektřiny, a to dne 12. října 2022 v čase od 8.00 do 15.00 hodin. Zda se vás omezení týká, zjistíte na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Pokud chcete dostávat upozornění na plánované odstávky proudu přímo od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., stačí se jednoduše zaregistrovat na https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba.