Výluka na trati Praha-Čerčany

Upozorňujeme na výluku na železniční trati Praha-Čerčany ve dnech od 14. září 2019 od 8.20 h do 15. září 2019 do 16.35 h z důvodu modernizace uzlu Praha, Vršovice. Vlaky v úseku Praha, hl. nádraží a Praha, Krč budou odkloněny mimo zastávku Praha, Kačerov. Více informací najdete ve výlukovém jízdním řádu.

Cvičení pro zdraví od 11. září

Od 11. září opět začíná v tělocvičně cvičení pro zdraví s fyzioterapeutkou Petrou Vondráškovou. Cvičení v pomalejším tempu je vhodné pro všechny věkové kategorie a zaměřuje se především na správné držení těla, protažení a posílení svalů a udržení dobré kondice. Plakát zde.

SDH Pikovice získal lodní motor díky nadaci ČEZ

Před pár měsíci žádal Sbor dobrovolných hasičů Pikovice o podporu veřejnosti při sbírání bodů prostřednictvím aplikace “Pomáhej pohybem” – získání jejich dostatečného počtu bylo totiž podmínkou pro vyplacení příspěvku na nákup lodního motoru od Nadace ČEZ. Jelikož se potřebné body podařilo nasbírat za neuvěřitelné dva dny, dorazil nedávno (po nezbytných administrativních záležitostech) do Pikovic úplně nový lodní motor o výkonu 5 HP, který bude pohánět záchranářský člun pikovických hasičů při zásazích na vodních plochách. Všem, kteří uvedený projekt svými body podpořili, tímto ještě jednou děkujeme.

03

Přerušení dodávky elektřiny

Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to 17. září 2019 v částech obce Rajchardov a Brunšov od 8.00 do 11.30 hodin a v části obce Hrdištko od 11.30 do 15.00 hodin.

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Zahrádkáři Hradištko vás zvou do svých řad

Přestože srpen srážkami nešetřil, možná se mnozí z vás během prázdnin zamýšleli nad tím, jaké rostliny vysadit na zahradu, aby nepotřebovaly tolik závlahy a přežily déletrvající sucha. Hradištský spolek zahrádkářů pro vás připravil seznam suchomilných rostlin. Na webu obce také najdete aktuální informace o činnosti tohoto spolku i výzvu k rozšíření jejich řad. Pokud je zahrádkaření vaší zálibou, neváhejte a staňte se dalším členem.

Virtuální univerzita třetího věku od října v knihovně

Obecní knihovna Hradištko připravuje od října 2019 zahájení virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Ta je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.). Virtuální U3V, která je založena na využití komunikačních technologií a internetu, představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Základní informace a podmínky studia naleznete na portálu e-senior.

Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Bude probíhat 1x za 14 dní od října do prosince, v úterý od 9.30 do 11 h. Přednášky se budou týkat jednoho z těchto témat: České dějiny a jejich souvislosti, Etika jako východisko z krize společnosti nebo Genealogie: hledáme své předky.

Předběžní zájemci se mohou přihlásit na e-mailu knihovna@hradistko.cz nebo přímo v knihovně. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat.

 

Žádost o odstranění přesahujících větví

Žádáme majitele všech pozemků v naší obci o kontrolu, zda z nich nepřesahují větve do vozovky nebo chodníku. Prosíme o důkladný ořez větví, aby vůbec nezasahovaly do profilu ulice. Přerostlé keře na mnoha místech brání průjezdu hasičských, popelářských či jiných vozů a chodcům komplikují bezpečný pohyb. Odstranění větví je povinností každého majitele. Zároveň jde i o ohleduplnost k ostatním, bezpečnost a ochranu zdraví a majetku. Děkujeme.