Charitativní sbírka – 2. dubna 2023

V neděli 2. dubna 2023 se uskuteční charitativní sbírka pro Diakonii Broumov. Věci můžete ukládat ve sběrném dvoře na Brunšově v době od 14 do 17 hodin.

Přijímat můžeme:

 • veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 • lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 • látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 • domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 • vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 • obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 • kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie…)
 • čisté koberce, předložky….
 • hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 • menší elektrospotřebiče
 • hygienické potřeby, drogistické zboží
 • dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)

 Věci, které vzít nemůžeme:

 • ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 • nábytek
 • znečištěný a vlhký textil

Leták zde.

Hudební pořad „Pellar Jan a Rudolf“

Srdečně Vás zveme na hudební pořad „Pellar Jan a Rudolf“, který se koná v pátek 10. března 2023 v 18 hodin ve společenském sále ČMSCH. Jan Pellar interpretuje písničky Karla Hašlera a šansony, kterými zároveň zavzpomíná na svého dědečka Rudolfa. Moderuje Zora Jehličková, sólistka Státní opery a Národního divadla v Praze. Vstupenky v prodeji na místě. Plakát zde.

Beseda v knihovně „Kopete za přírodu?“

Srdečně zveme všechny milovníky zeleniny na besedu „Kopete za přírodu?“ o komunitou podporovaném zemědělství v Pikovicích s Blankou Frajovou, která se uskuteční v úterý 28. února 2023 v 18 hodin v knihovně. Vstupné dobrovolné. Plakát zde.

Pikovický masopust

Po roce se opět uskuteční pikovický masopust. Součástí programu bude masopustní průvod, soutěž o nejlepší masku, jmenování krále masopustu a společenské hry a zábavy. Přidejte se a dorazte 11. března 2023 ve 14 hodin k hasičské zbrojnici v Pikovicích. Plakát zde.

Nové ceny jízdného PID od 1. dubna 2023

Na základě rozhodnutí Středočeského kraje dojde od 1. dubna 2023 ke změnám tarifu ve vnějších tarifních pásmech PID. Úprava tarifu reaguje na inflaci, energetickou krizi a na časté podněty od cestujících a partnerů systému. Přináší sjednocení podmínek u jednotlivých jízdenek při použití na železnici, podporu cestování na delší vzdálenosti, zastropování ceny časových kupónů, zavedení 10měsíčního časového kupónu pro vnější pásma a zavedení tzv. firemního jízdného, které umožní nákup přenosných časových kuponů. Vzhledem k již zmíněné inflaci dojde ke zdražení jízdenky pro jednotlivou jízdu na krátké vzdálenosti. Delších cest se změny téměř nedotknou, nebo naopak dojde k jejich zlevnění (v případě jednodenních jízdenek). Ještě výhodnější budou předplatní kupony nebo celodenní jízdenky.

Přehled cen a časové platnosti základních jízdenek PID pro jednotlivou jízdu najdete ve Zpravodaji PID (pdf).

Výměna vedení přenosové soustavy

Dne 24. února 2023 bude v našem katastru zahájena modernizace venkovního vedení VVN 400kV spočívající v obnově stávajícího elektroenergetického nadzemního vedení přenosové soustavy ČR, která se dotkne především lokality Brunšov. V rámci stavby bude probíhat přeprava dílců stožárů, vodičů a přesun těžké techniky potřebné k provádění prací.

Doprava by měla být do oblasti Brunšova realizována z východní strany přes pole do ulice Pod Linkou.

Pro vlastníky pozemků v ulici Pod Linkou dotčených prováděním prací je k dispozici p. Jaroslav Bečvář, stavbyvedoucí akce, tel. 601 328 699.

S akcí souvisí rozsáhlá odstávka dodávky elektřiny ve dnech 28. února, 1., 2. a 3. března 2023. (https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky)

 

Odstranění sedimentů z řeky Sázavy

Od 15. března do srpna 2023 bude probíhat odstranění nánosů z plavební dráhy na řece Sázavě, a to z vodní hladiny za pomoci lodní techniky. Sediment bude odvážen lodí na překladiště v Davli. Práce se dotknou ř. km 0,800 – 2,650 (viz obrázek).