Dne 4. července 2024 byl Zpravodaj obce Hradištko oceněn v soutěži „O nejlepší obecní zpravodaj 2023“ a vyhrál 1. místo v kategorii obecní zpravodaj. Porota ocenila především svěží grafiku, kvalitu textů, pestrost rubrik a provázanost s facebookovou stránkou.

Soutěž pořádá Katedra politologie a evropských studií FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s., Sdružení místních samospráv ČR při příležitosti státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě během Dnů lidí dobré vůle.

Právě vychází letní číslo, které si můžete přečíst zde. Redakční tým děkuje všem, kteří se na přípravě čísla podíleli.

Uzávěrka příštího čísla je 20. září 2024. Do té doby můžete zasílat své příspěvky, náměty a připomínky na e-mailovou adresu redakce@hradistko.cz.

Ceník a podmínky inzerce najdete zde.