Zastupitelstvo obce aktualizovalo vyhlášky obce týkající se nočního klidu, regulace hlučných činností a spalování suchých rostlinných materiálů. Ve vyhlášce upravující noční klid byl aktualizován výčet akcí, kterých se týkají výjimky z nočního klidu. Vyhláška k regulaci hlučných činností omezuje provádění hlučných činností o nedělích a státem uznaných svátcích v době od 12 do 22 hodin, s výjimkou stavební činnosti ve veřejném zájmu.

Vyhláškou týkající se pálení je nově zcela zakázáno spalování rostlinných materiálů v období od 1. května do 30. září. Důvodem je nejenom ochrana ovzduší, ale i často se opakující extrémní sucho, kdy je pálení a zakládání ohňů zakázáno. Biologický a rostlinný materiál je možné ukládat do sběrného dvora.

Vyhlášky jsou účinné od 28. června 2024.