Při provádění rekonstrukce byly potvrzeny výsledky sond, které dokladují, že pod stávajícím okrovým nátěrem se nachází původní světle šedý. Ze zachovaných černobílých fotografií je pak patrný rozdíl  barevných odstínů, tmavší na prolisech oblouků a závěsech a na ostatních železobetonových konstrukcích světlejší.