Kácení a ořez v centru obce

V souvislosti s revitalizací aleje v ulici Pikovická v centru obce bude ve čtvrtek 17. listopadu 2022 probíhat kácení jírovce na parkovišti u Japeky a snížení koruny vzrostlých lip v aleji u Pivovarského rybníka. Kácení je prováděno na základě odborného posouzení stavu dřeviny, který byl vyhodnocen jako rizikový, dle vydaného rozhodnutí Městského úřadu Černošice, odd. památkové péče. Na úpravu plochy parkoviště se připravuje studie, která bude řešit novou dosadbu.

Prosíme, abyste dbali zvýšené opatrnosti a respektovali dopravní omezení v místech provádění prací. Děkujeme.

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

Srdečně vás zveme na Hradištský advent! Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu se bude konat na nádvoří u zámku, a to v tradičním čase – první adventní neděli 27. listopadu 2022 od 14 hodin. Můžete se těšit na bohatý jarmark, adventní výstavu na zámku včetně výstavy vánočních rodinných fotografií, výtvarné dílny pro děti, vystoupení žáků ZŠ, koncert a mnoho dalšího. Plakát zde.

Volné pracovní místo v ZŠ Hradištko

Základní škola Hradištko hledá zástup za dlouhodobě nemocného kolegu. Jedná se o možnost plného i částečného úvazku. Nástup ihned. Požadované zaměření: matematika, fyzika (příp. pracovní výchova). Kontakt: job@zshradsitko.cz, tel. 734 738 442, 739 20 50 40.

Pomocníci na třídění odpadu

Kdo nechce běhat na sběrný dvůr s každou použitou baterií, tomu dobře poslouží box ECOCHEESE na domácí skladování baterií. Na výběr jsou 4 barevná provedení v atraktivním designu. Můžete si je zdarma vyzvednout ve sběrném dvoře, v knihovně nebo na obecním úřadě. Když je ECOCHEESE plný nebo aspoň z části plný, jednoduše jeho obsah vyprázdníte ve sběrném dvoře.
Ve sběrném dvoře jsou také stále k vyzvednutí zdarma tašky na papír, sklo, plast + tetrapak a kov, které jsou omyvatelné a v nichž se odpad dobře skladuje. Tašky je možné vyzvednout opakovaně v případě poškození původních. Doufáme, že vám pomohou s tříděním odpadu a pokud možno vás s tříděným odpadem nasměrují na sběrný dvůr.

Jak naložit s bioodpadem a dodržení nedělního klidu

Připomínáme občanům, že dle platných obecně závazných vyhlášek se smí pálit ve středu od 15 do 18 hodin a v sobotu od 13 do 18 hodin, ale pouze suchý bioodpad (větve). Pro ukládání bioodpadu využívejte komposty na vlastních zahradách nebo kontejner na bioodpad ve sběrném dvoře, kam lze ukládat např. shrabané listí a trávu, spadaná jablka nebo větve do průměru 5 cm a o délce do 50 cm. Žádáme také o dodržování nedělního klidu, od 12 hodin není povoleno provozování hlučných činností. Věříme, že dodržováním vyhlášek a vzájemnou ohleduplností přispějeme ke zlepšení životního prostředí i vřelých sousedských vztahů.

Lampionový průvod – 5. listopadu 2022

SDH Hradištko vás srdečně zve na lampionový průvod v maskách pro děti i dospělé, který se koná v sobotu 5. listopadu 2022 od 15 hodin v areálu hasičské zbrojnice. Můžete se těšit na soutěže pro děti či vyhlášení nejlepší masky. Vstup je volný, občerstvení zajištěno. Plakát zde.