Omezení nakupování od 10 do 12 hodin

Vláda ČR zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Mimořádná opatření České pošty

Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Pošty zavřou nejpozději v 16 hodin. Otevírací doba Pošty Partner Hradištko zatím zůstává beze změny.

Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček.

Všechny pobočky České pošty budou od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let.

Žádáme veřejnost, aby poštu navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje. Nenakupujte zboží na zahraničních e-shopech z dále uvedených zemí a ani si nenechávejte z těchto zemí nic zasílat. Česká pošta od čtvrtka 19. března 2020 přestává přijímat do své přepravy jakékoli zásilky adresované do těchto zemí – Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie. Rozšíření seznamu zemí není vyloučeno.

Mimořádné opatření – zákaz vstupu bez roušky

Dle rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje je nařízen zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, taxislužby, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Středočeského kraje, počínaje dnem 18. března 2020 od 18 hodin do odvolání.

Celé znění rozhodnutí hejtmanky zde.

Ochranná opatření

Události poslední dnů postavily nás všechny do situace, kterou jsme si sotva uměli představit. Aktuálně je třeba v maximální míře dodržovat hygienu, a je nezbytné používat roušky, či alespoň kapesníky nebo šátky přes ústa a nos! Obecně platí, že v místech, kde se lidé potkávají, je nutné udržovat odstup a zdržovat se na takových místech co nejkratší dobu.

Do obchodů vstupujte pouze s ochrannými pomůckami, ideálně používejte rukavice. Buďte ohleduplní, je v zájmu nás všech udržet v provozu prodejny potravin.

Důrazně vyzýváme všechny osoby, aby používali ochranné prostředky a dodržovali veškerá nařízená opatření. V součinnosti s Policií ČR bude kontrolováno porušení mimořádných, ochranných nebo krizových opatření. 

Nabídka pomoci seniorům: zajištění nákupu, možnost odběru nebo dovážky obědů, asistence zdravotní sestry. Registrace požadavků na tel.: 731 658 501 pí. Lucie Buriánková.

Každý z nás svých chováním může ovlivnit současnou situaci.

Tvá rouška chrání tvé okolí, rouška druhého chrání tebe.

Důležité kontakty a aktuální informace:

Omezený provoz sběrného dvora

Do odvolání omezujeme provoz sběrného dvora na Brunšově:

úterý 09:00 až 15:00
čtvrtek 12:00 až 17:00
sobota 09:00 až 15:00
neděle 12:00 až 17:00

Vjezd povolen pouze po výzvě obsluhy sběrného dvora. Omezte osobní kontakt se zaměstnanci sběrného dvora.

Omezení provozu ordinace MUDr. Gavlase

Služby ordinace praktického lékaře MUDr. Tomáše Gavlase budou až do odvolání poskytovány v následujícím režimu:

Ordinační hodiny:              Út: 7.30 – 11.30,    Čt: 14.00 – 17.00

Úkony, které nejsou akutní a lze je odložit (preventivní prohlídky, očkování, potvrzení…), nebudou prováděny.

Je zrušena čekárna pro návštěvy. Před návštěvou ordinace kontaktujte lékaře na tel. 776 676 180. Bude domluven konkrétní čas návštěvy.

Vstup do ordinace je zřízen z druhé strany objektu.

Žádáme všechny příchozí, aby použili ochranné pomůcky (roušku, šátek…)

Nařízení obce Hradištko č. 1/2020

V souvislosti s vydanými nařízeními vlády a na základě § 22 odst. 1. zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Až do odvolání stavu nouze se ruší všechny jednorázové i opakované aktivity organizované obcí Hradištko. Pro veškeré aktivity se uzavírá tělocvična.  Buďte ohleduplní a důsledně dodržujte ve vlastním i veřejném zájmu zákaz sdružování občanů. Instruujte o opatřeních děti.

Mateřská škola  je od 16.3.2020 uzavřena.

Úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost se ruší do odvolání.

Pro kontakt s konkrétním pracovníkem využijte e-mailové nebo telefonické spojení.

Pro platební styk používejte výhradně bezhotovostní platby – pokladna je uzavřena.

Žádáme občany, kteří mají ve svém okolí seniora s trvalým pobytem v obci Hradištko, který potřebuje pomoc (zajistit nákup či léky), aby kontaktovali úřad na tel. čísle 731 658 501 – pí. Lucii Buriánkovou. Jsme připraveni zajistit pomoc. Dále je možné se obrátit na farní charitu Starý Knín, která zajišťuje sociální služby – tel. 606 552 051.

Jsme v kontaktu s místními prodejci potravin. Dle jejich potřeb jim nabízíme a poskytujeme pomoc, aby jejich provoz zůstal zajištěn.

V souvislosti s koronavirem by měla být zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1212.

Na telefonních číslech obecního úřadu jsme trvale k dispozici. Neváhejte nás v případě potřeby či dotazu kontaktovat.