Podpořme projekty spolku Jdeseven

Středočeský kraj vytvořil participativní rozpočet, ze kterého budou v roce 2020 podpořeny prospěšné projekty. Spolek Jdeseven, z.s. vytvořil dva projekty v obci Hradištko, které můžete vaším hlasem podpořit. Hlasovat může každý obyvatel Středočeského kraje starší 18 let, a to od 16. května do 15. června 2020 na https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/ (projekty najdete v oblasti Černošice). Více o projektech se dozvíte zde. Za přidělené hlasy děkujeme.

Úplná a částečná uzavírka Štěchovice, Masečín 22.5.2020 – 15.6.2020

Úplná uzavírka se bude dotýkat silnice II/102 od ulice Vltavská k mostu Dr. E. Beneše, objízdná trasa bude vedena přes ulici Hlavní (tzv. staré Štěchovice), doprava bude vedena kyvadlově, řízena světelným signalizačním zařízením. Uzavřen bude průjezd z Masečína do Štěchovic pro veškerou dopravu mimo BUS linku PID 440.

Rozhodnutí o uzavírce vydaném Městským úřad Černošice platí pro období 22.05.20 až 15.06.20. Investorem této rekonstrukce je Středočeský kraj, zhotovitelem společnost STRABAG.

Dočasné změny v autobusové dopravě ZDE.

Grafické znázornění ZDE.

Objízdná trasa Masečín

Vzhledem k této rekonstrukci a rozhodnutí o uzavírce a po zkušenostech s rekonstrukcí II/106 se dají v exponovaných časech (pátek odpoledne, neděle odpoledne, ranní a odpolední špičky v pracovních dnech) čekat dlouhé kolony.

Konec nouzového stavu

Od včerejšího dne již neplatí nouzový stav, který byl vyhlášený 12. března. Pomalu se vracíme k běžnému dennímu režimu, děti se postupně vrací do škol a školek.  Ráda bych poděkovala všem, kteří v průběhu těch 66 dní jakýmkoliv způsobem pomáhali – šitím roušek, zajišťováním nákupů, obědů a řadou dalších činností, které byly právě potřebné, nebo byli podporou pro své rodiče a starší spoluobčany. Konec nouzového stavu ovšem neznamená konec dodržování prevence proti koronavirové či jiné virové nákaze. Prosím proto všechny, aby byli i nadále opatrní a dbali na ochranu svého zdraví. Přistupujme k prevenci a opatřením zodpovědně a se „zdravým selským rozumem“.

Přeji všem pevné zdraví.

Radka Svobodová                                                                               starostka obce

Očkování psů

Upozorňujeme občany, že původně plánovaný květnový termín očkování psů se neuskuteční. Očkování proběhne na podzim. O přesném termínu vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

Průběh výkopových prací tlakové kanalizace Nade Vsí květen 2020

Upřesňujeme průběh realizace tlakové kanalizace.

Kanalizační přípojky květen – ul. Pod Vodojemem, ul. Nade Vsí a v ul. V Zahrádkách (červen)

Opravy povrchů komunikací – ul. Pod Vodojemem, Na Vrcholu, Na Kopečku

Připomínáme povinnost přípravy elektropřípojky 400 V do místa, kde bude instalován rozvaděč (na situačním výkrese projektu kanalizační přípojky označeno písmenem “R”), a to nejpozději do 15.6.2020.”

Mapový informační geoportál GObec

Na webových stránkách obce jsme spustili mapový informační geoportál GObec (trvalý odkaz vpravo nahoře). Postupně bude jeho obsah doplňován o nové mapové vrstvy, např. pasporty veřejného osvětlení, komunikací, odpadového hospodářství, zákresy inženýrských sítí, turistických bodů apod.

Středočeští živnostníci – bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky: http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz

Nabídka práce

Městský úřad Jílové u Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/ka pro řízení a koordinaci odpadového hospodářství do Odboru technického zabezpečení města. Více informací zde.

Přednáška s B. Turečkem

Nenechte si ujít besedu s Břetislavem Turečkem na téma Za fasádou Blízkého východu – pohled do muslimské společnosti bez příkras i očerňování. Jak fungují rodiny? Jak islám ovlivňuje postavení žen? Co si muslimové skutečně myslí o Západu?

B. Tureček je vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Regionem Blízkého východu se zabývá čtvrt století, napsal o něm čtyři knihy a pět let byl zpravodajem Českého rozhlasu v Jeruzalémě. Kromě pedagogické činnosti nadále přispívá do předních českých médií.… 

Beseda se koná v pátek 22. května 2020 v 19 hodin v knihovně. Plakát zde.