Antigenní testování – harmonogram

Prosíme zájemce o antigenní testování, které proběhne v neděli 28. března 2021 od 13 hodin v hasičské zbrojnici SDH Hradištko, aby se dostavili v následujícím časovém harmonogramu:

  • 13 – 14.30 hodin: zájemci s příjmením začínajícím A – K
  • 14.30 – 16 hodin: zájemci s příjmením začínajícím L – Ž

Testování bude ukončeno v 16.30.

Žádáme příchozí, aby dodržovali patřičné rozestupy a měli nasazené respirátory.

Ukliďme Hradištko

Prosíme občany o pomoc při jarním úklidu naší obce. Protože za současné situace nelze organizovat hromadný úklid, vyzýváme vás k individuální akci. Vyražte v průběhu března a dubna na procházku s pytlem a rukavicemi a přispějte k tomu, aby byla naše obec hezčí. Nasbírané odpadky odneste do sběrného dvora nebo roztřiďte do kontejnerů na tříděný odpad. Plakát zde.

VÝZVA! Také jste si všimli, kolik se všude válí plechovek? Sbírejte je a počítejte. Pak je hoďte do kontejnerů na kov, které najdete na těchto místech: v ulicích Na Ovčičkách, Velká Podkova, Chovatelů (u bytovek), K Budákovu, Dlážděná (v zatáčce), U Zvoničky, Na Stezce (u Katky), na parkovišti u hřiště SK Pikovice a u restaurace Japeka.

A nezapomeňte se o svůj počin podělit! Napište nám, kde jste uklízeli, a pošlete fotky na e-mail redakce@hradistko.cz. Vystavíme je na webu obce a ty nejzdařilejší otiskneme v příštím Zpravodaji.

Mockrát děkujeme.

Antigenní testování mobilním týmem v obci

Všichni jste jistě zaznamenali, že počet pozitivních případů nákazy koronavirem v naší obci narůstá. Jak strmým tempem můžete vidět v tabulce. Evidentně to není důsledkem přenosu viru ve škole nebo školce, ale vinou nezodpovědného a sobeckého chování některých spoluobčanů. Nikdo si nepřeje, aby celá obec skončila v karanténě, je proto nutné dodržovat platná hygienická opatření a vládou nařízená omezení. Skutečně musí dojít k ohrožení života, aby si jednotlivec uvědomil, že odpovědnost je na každém z nás? Jsme dospělí lidé, tak se tak chovejme a svým jednáním buďme vzorem našim dětem.

V neděli 28. března 2021 od 13.00 hod. bude možnost nechat se zdarma otestovat na covid-19 formou antigenního testu prostřednictvím mobilního týmu v prostorách hasičské zbrojnice SDH Hradištko. Pro orientační zjištění zájmu o provedení testu prosím zájemce o sdělení na e-mail: haskova@hradistko.cz: MÁM ZÁJEM O Ag TEST + počet osob. Jmenovitou evidenci zájemců nevedeme, jedná se pouze o počet.

Datum Aktivní případy Případy kumulativně Hospitalizace kumulativně
01.10.20 2 7 0
01.11.20 8 32 0
30.11.20 6 43 3
03.01.21 26 85 8
31.01.21 24 130 9
28.02.21 32 197 15
17.03.21 73 268 18

Zrušení odstávky elektřiny

Provozovatel distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje na zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny, které se mělo konat dne 19. března 2021 od 8 do 16 hodin. O náhradním termínu vás budeme informovat v dostatečném předstihu.

Sčítání lidu, domů a bytů

Přesně o půlnoci z 26. na 27. března 2021 spouští Český statistický úřad pravidelné sčítání lidu, domů a bytů. V první fázi budou k dispozici elektronické formuláře a mobilní aplikace. Preferované on-line sčítání bude probíhat do 11. května 2021. Kdo se nesečte on-line v první fázi, má zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst.

Očkování u MUDr. Gavlase

MUDr. Gavlas už zahájil očkování proti onemocnění covid-19. Obdržel dodávku vakcín, která prozatím nepokryje počet přihlášených zájemců. Prosíme občany, kteří se u něj přihlásili k očkování, aby vyčkali na telefonát od pana doktora, který jim sdělí termín očkování. S případnými dotazy se nyní obracejte přímo na pana doktora – tel. 776 676 180.

Možné výpadky veřejné dopravy v důsledku testování

Na základě rozhodnutí Vlády ČR začne od příštího týdne testování provozního personálu dopravců. Vzhledem k nepředvídatelnosti výsledků testů nelze vyloučit  mimořádné situace v provozu veřejné dopravy. Doporučujeme cestujícím pravidelně sledovat on-line informace ve vyhledávačích dopravních spojení (www.idos.cz), popř. na webových stránkách www.pid.cz, které jsou k dispozici i v aplikaci PID lítačka v sekci „omezení a výluky“ – „mimořádnosti“. V případě, že by se situace dostala v pracovních dnech do kritické situace, bude nutné na ně reagovat mimořádnými opatřeními v podobě nasazení např. sobotních jízdních řádů.

Tisková zpráva Integrované dopravy Středočeského kraje