Byly zahájeny stavební práce v ulici Pikovická u ZŠ Hradištko – úprava křižovatky ulic Pikovická, Školní a Spojovací. V průběhu stavby bude omezen průjezd vozidel dle aktuálních potřeb zhotovitele. Od poloviny července bude průjezd řízen světelnou signalizací. Stavba bude dokončena do 31. srpna 2023. Prosíme o zvýšenou opatrnost při průjezdu v tomto úseku. Děkujeme za pochopení.