Listování v knihovně

Víte, že knihovna letos slaví 100 let od svého založení? Připravili jsme pro vás speciální lahůdku. Projekt LiStOVáNí poprvé v naší knihovně! Nenechte si ujít toto oblíbené divadelní představení, při kterém prožijete příběh knihy formou scénického čtení. Hrajeme v sobotu 23. října 2021, a to hned dvakrát.
  • v 17 hodin rodinné představení MANOLITO BREJLOUN
  • v 19 hodin představení pro mládež a dospělé ŠVEJK 2021 (Švejk slaví stejné výročí jako naše knihovna.)
Vstupné 80 Kč (150 Kč za obě představení). Rezervace vstupenek e-mailem na knihovna@hradistko.cz.
Plakát zde.

Rekonstrukce komunikace K Sekance – 14. a 15. října 2021 pokládka povrchu

Ve dnech 14. a 15. října (čtvrtek, pátek) bude v rekonstruovaném úseku ul. K Sekance prováděna pokládka živičného povrchu. V tyto dny nebude možný žádný vjezd vozidel do úseku stavby .  Mimořádně nebude z tohoto důvodu do lokality Sekanka ve čtvrtek zajíždět vůz svozu komunálního odpadu. Provoz pro veškerou dopravu bude obnoven v sobotu 16. října. Prosíme o respektování omezení, aby nedošlo k poškození nového povrchu vozovky.

Děkujeme za pochopení nutných opatření. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 731 658 508.

Oznámení o době a místě konání voleb

Starostka obce oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:

  • v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin
  • v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin

Volební okrsky viz mapa.

  • volební okrsek č. 1 Hradištko: klubovna SDH Hradištko, Ve Dvoře 1, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části obce Hradištko a Rajchardov
  • volební okrsek č. 2 Pikovice: kabiny SK Pikovice, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části obce Pikovice
  • volební okrsek č. 3 Brunšov: restaurace Rozmarná Róza, Benešovská 186, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části obce Brunšov

Celé znění Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR najdete zde.

Rekonstrukce komunikace K Sekance – zahájení 5.10.2021 (úterý)

Dne 5.10.2021 bude frézováním vozovky v délce 614 m (viz situace) započata rekonstrukce komunikace K Sekance. Při rekonstrukci bude v případě potřeby odstraněna zeleň (keře, dřeviny) umístěná v pozemku komunikace, které jsou ve vlastnictví obce.
Harmonogram prací bude koordinován tak, aby bylo možné zajistit pravidelný čtvrteční svoz komunálního odpadu.
Po dobu provádění stavební činnosti respektujte dopravní značení, využívejte objízdné trasy přes ulice Na Hradcích a Nad Vltavou. V té souvislosti žádáme, aby v těchto komunikacích nebyla po dobu stavby parkována žádná vozidla.  Tyto obousměrné komunikace jsou příjezdem vozidel svozu odpadu a vozidel integrovaného záchranného systému.
Omlouváme se za dočasné komplikace. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. č. 731 658 508.

Nové jízdní řády

Od pondělí 4. října 2021 dochází k posílení provozu autobusových linek do stavu před pandemií. Ve vyhledávačích spojení jsou již tyto jízdní řády zapracovány.

338, 361, 390 – posílení ve špičkách především v úseku Štěchovice – Praha, Smíchovské nádraží, více spojů ve večerním období celotýdenně

360 – posílení především v odpolední špičce z Prahy do Sedlčan na interval 30 minut, prodloužení provozu večer do půlnoci celotýdenně

437 – drobné úpravy spoje

Vývoz popelnic

Při dnešním svozu komunálního odpadu se porouchal popelářský vůz. Komu nebyla vyvezena popelnice, dočká se zítra. Děkujeme za pochopení.