Uzavření hranic, restaurací a některých obchodů

Vláda ČR přijala další krizová opatření o uzavření obchodů a restaurací s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších a zakázala přítomnost v provozovnách stravovacích služeb. Usnesení vlády o přijatých krizových opatřeních je ZDE.

Mimořádné opatření k dočasnému znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ZDE.

Mimořádné opatření – provoz úřadu

Vzhledem k současné situaci, s ohledem na vydaná opatření a uzavřením školských zařízení, bude zaměstnancům obecního úřadu mimo úřední dny umožněna práce z domova. Žádáme proto všechny návštěvníky obecního úřadu o respektování úředních hodin (pondělí 8.00 – 18.30 hodin, středa 8.00 – 17.00 hodin; polední přestávka 11.30 – 12.30 hod.) Mimo tyto dny lze schůzku sjednat pouze po dohodě. Pro jednání s úřadem po dobu vyhlášených opatření upřednostněte prosím telefonický kontakt či e-mail na jednotlivé úředníky před osobní návštěvou.

Pevně věříme, že v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace přispějí tato opatření k minimalizaci rizika přenosu onemocnění.

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních sborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

Mimořádné opatření – omezení České pošty

V souvislosti s nastalou situací ohledně výskytu koronaviru na území České republiky může dojít k dočasným změnám, nebo dokonce omezení v doručování zásilek a v provozu poštovní pobočkové sítě. Tato situace vyžaduje zavedení systémových opatření, která zajistí, aby bylo poskytování poštovních služeb co nejbezpečnější.

V rámci doručovací sítě může Česká pošta v případě vyhlášení plošné karantény na určitém území přejít k tzv. bezkontaktnímu doručování zásilek a složenek. Veškerá opatření jsou preventivní, mají zabránit rychlému šíření nemoci a vstoupí v platnost pouze v případě, že bude krajskými hygienickými stanicemi vyhlášena plošná karanténa. Pokud k této situaci na určitém území dojde, budeme vás o tom bezodkladně informovat. Bližší informace ke konkrétním službám České pošty naleznete v přiloženém dokumentu.

Co se týká pobočkové sítě, budeme přijímat taková opatření, aby byl minimalizován přímý kontakt mezi zaměstnanci České pošty a klienty. Veškerá opatření budou v případě nutnosti zavedena s maximální snahou eliminovat nutnost dotčené pobočky uzavřít. Pokud by taková situace nastala, budeme vás rovněž neprodleně informovat.

Omezení dopravy v Pikovicích – rizikové kácení dřevin

Ve středu 11. března 2020 od 7.30 bude v průběhu celého dne probíhat rizikové kácení dřevin na pozemku p.č. 616/9. Kácení bude prováděno z komunikace Pod Medníkem a z toho důvodu bude v úseku mezi odbočeními do ul. Na Průhoně a Nádražní doprava řízena kyvadlově. Pro bezproblémový výjezd z Pikovic doporučujeme zaparkovat vůz v ulici Na Průhoně.