Charitativní sbírka – 20. listopadu 2022

V neděli 20. listopadu 2022 se uskuteční charitativní sbírka pro Diakonii Broumov. Věci můžete ukládat ve sběrném dvoře na Brunšově v době od 14 do 17 hodin.

Přijímat můžeme:

 • veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 • lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 • látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 • domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 • vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 • obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 • kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie…)
 • čisté koberce, předložky….
 • hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 • menší elektrospotřebiče
 • hygienické potřeby, drogistické zboží
 • dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)

 Věci, které vzít nemůžeme:

 • knihy
 • ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 • nábytek
 • znečištěný a vlhký textil

Leták zde.

Advent 2022 – výzva

Milí občané, zapojte se s námi do přípravy vánoční výstavy na zámku. Podělte se s ostatními o kouzlo vašich výrobků – dekorace, svícny, vánoční pečivo, ozdoby na stromeček, betlémy aj. Výstava bude přístupná 1. adventní víkend 26. a 27. listopadu 2022 od 10 do 17 hodin. Přispět můžete i vánočními fotografiemi z vašich rodinných archivů, které budou vystaveny na chodbách zámku.

Dále pro vás chystáme i tradiční vánoční jarmark, který se uskuteční u příležitosti slavnostního rozsvěcení stromu v neděli 27. listopadu 2022.

V případě zájmu o zapojení do výstavy, poskytnutí fotografií nebo o prodej na jarmarku nás kontaktujte na tel. č. 731 658 505 či e-mailu haskova@hradistko.cz nebo 775 676 465 či e-mailu safrankova@hradistko.cz.

Nové zastupitelstvo obce

Na ustavujícím veřejném zasedání se představili nově zvolení členové zastupitelstva a složili slavnostní slib. Do funkce starostky obce byla zvolena Radka Svobodová, do funkce místostarostky Lucie Hašková. Předsedou finančního výboru se stal Tomáš Pipota a předsedou kontrolního výboru Bc. Jiří Žemlička. Kontakty na jednotlivé zastupitele najdete zde.

Upozornění od ČEZ Distribuce – výzva k ořezu porostů

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Zásah je nutné provést do 15. listopadu 2022.

Oznámení zveřejnění údajů o vydané změně č. 6 územního plánu

Schválená změna územního plánu č. 6 nabyla účinnosti, úplné znění můžete nahlédnout na Obci Hradištko v tištěné podobě, kde je uložena i dokladová dokumentace a nebo na určené webové stránce Obce Hradištko. Celé oficiální oznámení zveřejnění údajů zde. Šestou změnou územního plánu byl mimo jiné změněn způsob využití části plochy mezi Hradištkem a Rajchardovem, která byla dosud určena k výstavbě rodinných domů. Nové využití (SMS) umožňuje umístění objektů občanské vybavenosti a služeb. V lokalitě Nad Malým vrchem byla vypuštěna místní komunikace.

Rozsáhlé přerušení dodávky elektřiny – 12. října 2022

Připomínáme občanům, že 12. října 2022 od 8 do 15 hodin bude ve velké části obce přerušena dodávka elektřiny. Zda se vás omezení týká, zjistíte na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Pokud chcete dostávat upozornění na plánované odstávky proudu přímo od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., stačí se jednoduše zaregistrovat na https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba.

Centrum sociálních služeb Hvozdy

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. – pobočka Harmonie, ul. Krátká 422, Štěchovice

nabízí pro občany oblasti Praha – západ, Středočeského kraje a MAS Brdy tyto služby:

 • odborné sociální poradenství
 • sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s možností konzultace s psychologem
 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Osobám, kteří se dostanou do nepříznivé životní či sociální situace, nabízíme:

 • poradenství v oblasti sociálních dávek, důchodového a nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, sociální péče, hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání apod.)
 • základní poradenství (pracovněprávní vztahy, rodinné právo, majetkoprávní vztahy, dluhová problematika, …)
 • vysvětlení obsahu písemností, poskytnutí a vysvětlení vzorů podání/dokumentů, sestavování dopisů
 • poskytnutí kontaktů na instituce, organizace a odborné služby – např. kontakty na úřady práce, poskytovatele sociálních služeb, psychologické a rodinné poradny, advokátní kanceláře a následná komunikace
 • pomoc s hledáním vhodného zaměstnání či ubytování
 • možná i terénní sociální šetření

Rodinám s dětmi pomáháme řešit:

 • školní neúspěšnost dětí
 • mezigenerační problémy
 • situace spojené s finanční tísní
 • nepříznivé situace s dopadem na rodinu (rozvod rodičů, traumatické události v rodině)
 • komunikace mezi rodičem a dítětem
 • hledání role rodiče
 • terénní sociální šetření

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nabízíme dětem možnost u nás relaxovat a odpočívat, získat nové kamarády, zahrát si společenské hry, máme zde i rukodělnou a výtvarnou činnost, můžeme si i pouze jen popovídat o věcech, které ho trápí; také můžeme pomoci s přípravou do školy (s úkoly, doučováním).

Veškeré naše služby jsou poskytovány zdarma.

Kontakty:

Mgr. Denisa Sigmundová, sociální pracovnice

tel. 725 921 442, e-mail: sigmundova@css-hvozdy.cz