Výměna vodoměrů

Na území Hradištka, Rajchardova a Brunšova začala průběžná výměna vodoměrů. Práce zajišťují zaměstnanci správce vodovodní sítě – firma Vodohospodářské služby Davle. Budou mít u sebe průkazku s pověřením obce k výměně vodoměrů, kterou mohou na vyžádání předložit. Tímto vás prosíme, abyste jim umožnili přístup k vodoměrné šachtě.

Pozvání na čarodějnice

SDH Hradištko vás srdečně zve na tradiční pálení čarodějnic, které koná v sobotu 30. dubna 2022 od 16 hodin v areálu hasičárny. Připraveny budou soutěže pro děti, opékání buřtů, hranice s čarodějnicí, občerstvení a spousta zábavy.

Kontejnerová stání – změny

Upozorňujeme občany, že došlo ke změnám u dvou kontejnerových stání z důvodů častých hoření a zneužívání pro ukládání stavebních a živnostenských odpadů.

  • Hradištko, křižovatka ulic Chovatelů a Na Ovčičkách – zrušení kontejneru na komunální odpad
  • Pikovice, U Zvoničky – zrušení kontejnerového stání, posílení stání na parkovišti

Vloupání do společenského sálu

V neděli 17.4.2022 bylo zjištěno násilné vniknutí do objektu č.p. 2 (areál „U“ budovy naproti zámku), do prostoru sálu sousedícího s tělocvičnou. Policie ČR na místě provedla šetření. Žádáme osoby, které mohou k uvedenému skutku poskytnout jakékoliv informace, ať se obrátí na oddělení Policie ČR na Hradištku, tel. 974 882 700 nebo na Obecní úřad Hradištko, tel. 731 658 508. O podání svědecké výpovědi žádáme především dvě dívky ve věku přibližně 12 – 14 let, které se pohybovaly v neděli v 16:00 hodin uvnitř objektu.

Provoz agendy OÚ – omezení provozu z důvodu nemoci

Upozorňujeme občany, že v týdnu od 11. do 14. dubna 2022 je omezen provoz agendy podatelny na obecním úřadě. Nelze vyřídit přihlášení k trvalému pobytu. Ověřování podpisů a pokladna probíhá ve 2. patře u A. Vaníčkové. Výpisy ze základních registrů vyřizuje v pondělí od 15 do 18 hodin I. Varcabová. Děkujeme za pochopení.