Používání zábavní pyrotechniky

Žádáme občany a uživatele rekreačních objektů, aby se již zdrželi používání zábavní pyrotechniky. Použití pyrotechniky na Nový rok lze předpokládat a popř. na ně připravit i domácí zvířata. V ostatní dny je odpalování pyrotechnických výrobků a s tím související hluk pro zvířata traumatizující a pro obyvatele již obtěžující. Děkujeme.

Kurzy angličtiny pro dospělé

Od ledna 2020 budou v knihovně probíhat kurzy angličtiny pro dospělé, a to každé pondělí a čtvrtek od 16 do 17.30 hodin. Lektorkou je PhDr. Lýdie Janošťáková, CSc., absolventka FF UK (obor bohemistika, rusistika, anglistika a amerikanistika), univerzitní pedagog ve Vídni, v Anglii, v Moskvě a 25 let na katedře tlumočnictví a překladatelství FF UK.

První informační schůzka pro zájemce se uskuteční v pondělí 6. ledna v 16 hodin v knihovně.

Chod obce během vánočních svátků

Upozorňujeme na omezený provoz obecního úřadu, knihovny a sběrného dvora v průběhu vánočních svátků a na začátku roku 2020.

Obecní úřad Hradištko

  • 23. a 27. prosince 2019 – úřad uzavřen
  • 2. – 10. ledna 2020 – omezen příjem hotovostních plateb

Obecní knihovna Hradištko

  • 31. prosince 2019 – zavřeno
  • 2. ledna 2020 – otevřeno

Sběrný dvůr na Brunšově

  • 23. – 26. prosince 2019 – uzavřen
  • 27. – 29. prosince 2019 – otevřen
  • dále dle otevírací doby

Záměr pronájmu objektu čp. 303

Obec Hradištko zveřejňuje záměr pronájmu objektu čp. 303 (bývalý second-hand). Minimální výše měsíčního nájmu je 4 000 Kč. Případní zájemci mohou podat své nabídky písemně na adresu Obecního úřadu Hradištko, Chovatelů 500, 252 09, a to do 10.1.2020. V nabídce uveďte účel pronájmu, předpokládanou dobu pronájmu a nabízenou částku za měsíční pronájem objektu. Prohlídka objektu je možná po dohodě. Více info zde.

Veřejná finanční podpora obce Hradištko na rok 2020

Zastupitelstvo obce Hradištko schválilo na veřejném zasedání konaného dne 16.12.2019 veřejnou finanční podporu na rok 2020 spolkům, organizacím nebo fyzickým osobám, vše v souladu s Pravidly č. 1/2015 pro poskytování veřejné finanční podpory v součtu 610.000,00 Kč. Rozpis můžete vidět ZDE.

Nová ordinace fyzioterapie

Od ledna 2020 bude na Hradištku nově v provozu fyzioterapie, masáže, regenerace, cvičení a poradenství. Ordinaci najdete na adrese Benešovská 327 (zdravotní středisko u rybníčku). Leták zde.

Cena vodného a stočného na rok 2020

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hradištko konaného dne 16.12.19 byla na rok 2020 schválena cena vodného ve výši 48,00 Kč včetně DPH za 1 m³ a cena stočného výši 40,00 Kč včetně DPH za 1 m³. Což představuje stejné ceny jako v roce 2019. Zároveň si ZDE můžete prohlédnout kalkulaci cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2020 v předepsáné formě.