Chod obce během vánočních svátků

Upozorňujeme na omezený provoz obecního úřadu, knihovny a sběrného dvora v průběhu vánočních svátků. Od 2. ledna 2023 jsme vám opět k dispozici.

Obecní úřad Hradištko

  • 23. prosince (pátek) – 30. prosince 2022 (pátek) – úřad pro veřejnost uzavřen

Obecní knihovna Hradištko

  • 22. – 30. prosince 2022 – knihovna uzavřena

Sběrný dvůr na Brunšově

  • 24. prosince 2022 (sobota) – uzavřen
  • 25. prosince 2022 (neděle) – otevřen
  • 27. prosince 2022 (úterý) – otevřen
  • 29. prosince 2022 (čtvrtek) – otevřen
  • 31. prosince 2022 (sobota) – otevřen
  • 1. ledna 2023 (neděle) – uzavřen

V ostatní dny dle otevírací doby.

Dokončení revize katastru nemovitostí v k.ú. Hradištko pod Medníkem

Katastrální úřad pro Středočeský kraj oznámil dokončení revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem a to ke dni 29.11.2022. V průběhu revize byla část nesouladů odstraněna po dodání příslušných listin, případně bez listin, pokud nebylo jejich dodání podmínkou a pro neodstraněné nesoulady byly k příslušným nemovitostem založeny záznamy pro další řízení, která jsou vedena s konkrétními účastníky.

Vánoční koncert a živý betlém

Nenechte si ujít vánoční koncert hudebního uskupení Bardolino, který se koná v sobotu 17. prosince 2022 v 19 hodin na zámku v obřadní síni. Vstupenky jsou v předprodeji na obecním úřadě.

Čekání na příchod Štědrého dne společně zakončíme v pátek 23. prosince 2022 v 18 hodin v zámecké zahradě a na nádvoří zámku, kde nás čeká živý betlém. Prožijeme si vánoční příběh (začíná za zámeckou zahradou u garáží), zazpíváme koledy a budeme rozdávat betlémské světlo.

Volné kapacity sociální služby Podpora samostatného bydlení

Terénní služba Podpora samostatného bydlení, která spadá pod neziskovou organizaci Portus Praha, má volné kapacity a nabírá nové klienty, kteří by tuto službu využili. Sociální služba poskytuje službu dospělým lidem s mentálním znevýhodněním. K lidem se zdravotním znevýhodněním přichází asistent do jejich domovů a pomáhá v těch situacích, v kterých pomoc potřebují. Více informací najdete v přiloženém letáku zde.

Organizace dále hledá dobrovolníky, kteří by byli dlouhodobou oporou a ukázali klientům možnosti zapojení do běžných komunitních aktivit. Více info zde.

Dvě vánoční výstavy na zámku

Srdečně vás zveme na vánoční výstavu betlémů, ozdob a dekorací. Výstava bude přístupná pouze 1. adventní víkend, v sobotu a v neděli 26. a 27. listopadu 2022 od 10 do 17 hodin.
Na zámku bude také k vidění výstava vánočních rodinných fotografií, které zachycují, jak slavili Vánoce naši sousedé v průběhu 2. poloviny minulého století. Výstava potrvá až do konce ledna a bude možné si ji prohlédnout na chodbě v 1. patře vždy v úředních hodinách obecního úřadu.

Úplná uzavírka ulice Šlemínská

Ve středu 23. listopadu 2022 bude v čase od 7.00 do 24.00 hodin úplná uzavírka ulice Šlemínská, a to od křižovatky s ulicí Nad Keramem směrem na Mandát. Důvodem uzavírky je oprava povrchu části komunikace. Vyznačení na mapě zde.