Charita nepotřebných knih

Obecní knihovna Hradištko ve spolupráci s Diakonií Broumov nabízí mimořádnou možnost odložit nepotřebné knihy, noviny a časopisy. Vše uložené v krabicích můžete odevzdat v neděli 11. června 2023 od 15 do 17 hodin v knihovně na adrese Chovatelů 500.

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů – doplnění

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 26. 5. 2023 výstrahu před nebezpečím vzniku požárů na celém území Středočeského kraje, platnou od 26. 5. 2023 12:00 hod. do odvolání.
V souladu s Nařízením Středočeského kraje je proto celoplošně
Z A K Á Z Á N O:
 1. používání zábavní pyrotechniky
 2. vypouštění „lampionů štěstí“
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.
Mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:
 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m
Z A K Á Z Á N O:
 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství)
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret)
 3. jízda parní lokomotivy
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.
Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 26. 5. 2023 výstrahu před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, zákaz pálení platí od 26. 5. 2023 12:00 hod. do odvolání. Všichni občané, kteří měli nahlášeno pálení na webu https://paleni.izscr.cz/ budou o této situaci vyrozuměni prostřednictvím e-mailu.

Dětský den – 27. května 2023

TJ Slovan Hradištko, SDH Hradištko a myslivecký spolek Medník zve všechny děti na DĚTSKÝ DEN, který se koná v sobotu 27. května 2023 od 14 hodin v zámecké zahradě a v areálu hasičské zbrojnice. Bude připraveno 15 stanovišť, kde si můžete zasportovat, ověřit svoji zručnost, logické myšlení i znalosti. Nově si budete moci vyzkoušet chůzi po lajně (slackline) nebo kickbox. Jako každý rok bude možné zadovádět si na skákacím hradu a vyzkoušet střelbu z luku a ze vzduchovky. Plakát zde.

Únik motorových kapalin

Na lesní cestě nedaleko křižovatky Chovatelů a Na Ovčičkách byl objeven vyteklý olej, který déšť mohl zanést k vodním zdrojům u Lídy. Hasiči udělali takové opatření, aby k tomu nedošlo. Vsakovací zábrany zde zůstanou několik dní. Žádáme občany, aby je z cesty neodstraňovali. Foto zde.