Prožitkový večer s hudbou

Srdečně vás zveme na prožitkové hudební setkání s violoncellistkou Margit Koláčkovou, které se uskuteční v pátek 20. ledna 2023 v 18 hodin v knihovně. Během večera se spolu ponoříme do duchovních příběhů podbarvených klasickou hudbou, meditace za zvuku indického nástroje esraj a také do energetických center – čaker s barevnou improvizací na nástroj. Vstupné dobrovolné. Plakát zde.

Veřejná výzva na pozici administrativní pracovník/pracovnice OÚ Hradištko

Starostka obce Hradištko vyhlašuje veřejnou výzvu na pozici administrativní pracovník/pracovnice. Nabízí hlavní pracovní poměr na částečný či plný úvazek, na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce. Požadované předpoklady pro výkon práce, náplň práce, podmínky pracovního úvazku, výhody a celé oficiální oznámení je ZDE.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy „Veřejná výzva – administrativní pracovník/pracovnice“ mohou zájemci osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Obecní úřad Hradištko, Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko nejpozději do 30.1.2023 do 18 hodin.

Nabídka pracovního místa – údržba obce Hradištko

Obec Hradištko přijme pracovníka na údržbu obce. Nabízí pracovní poměr na celý úvazek na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou. Požaduje pracovitost, manuální zručnost, řidičský průkaz skupiny B. Více informací najdete zde.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy
Údržba obce Hradištko“ mohou zájemci osobně doručit na podatelnu nebo zaslat na adresu:
Obecní úřad Hradištko, Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko, IDDS fxtbd3h
nejpozději do 30.1.2023 do 18:00 hodin.

Volba prezidenta – hlasování z vozidla

Na základě zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023, bude voličům nacházejícím se v izolaci nebo karanténě v souvislosti s šířením onemocnění covid19 umožněno hlasovat ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště. U volebního stanoviště může dne 11. 01. 2023 (a v případě konání druhého kola též dne 25.01.2023) v době od 8.00 do 17.00 hodin hlasovat oprávněný volič, který je z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid19 omezen na osobní svobodě, tedy je v izolaci,
nebo karanténě, a který má zároveň v okrese, pro který je volební stanoviště zřízeno, adresu trvalého pobytu, nebo hlasuje na voličský průkaz.

Volební stanoviště pro okres Praha-západ je na adrese Řevnice, ul. Havlíčkova, areál hasičské stanice, příjezd ul. Čs. armády.

Podrobné informace pro voliče v izolaci nebo karanténě (pdf)

Cena vodného a stočného na rok 2023

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hradištko konaného dne 14. prosince 2022 byla na rok 2023 schválena cena vodného ve výši 51,81 Kč bez DPH za 1 m³ a cena stočného ve výši 45,45 Kč bez DPH za 1 m³. Vodné bude pro koncového odběratele neplátce DPH dražší o 5 Kč (z původních 52 Kč na 57 Kč za 1 m³), stočné o 10 Kč (z původních 40 Kč na 50 Kč za 1 m³). Důvodem navýšené ceny je zvýšení vstupních nákladů.

Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2023 (pdf)

Zvýšení místních poplatků

Od 1. ledna 2023 se zvyšují místní poplatky ze psů a za odpad. Splatnost poplatků je do 31. března. Obecní úřad nerozesílá předpis úhrady těchto místních poplatků. Občanům a vlastníkům nemovitostí, kteří mají registrovanou e-mailovou adresu, rozesíláme upozornění na splatnost počátkem března na e-mail. Poplatky je možné uhradit:

  • bankovním převodem na účet č.2925111/0100, variabilní symbol = číslo objektu nebo variabilní symbol sdělený na předpisu poplatku zaslaný e-mailem, resp. připomenutím platby v roce 2022;
  • v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách (pondělí 8-11.30 a 12.30-18.30 hodin a ve středu 8-11.30 a 12.30 – 17.00 hodin)

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat obecní úřad na telefonním čísle 731 658 501 nebo e-mailem podatelna@hradistko.cz.

Zdražení odpadů

Poplatek za odpad je ve výši 800 Kč pro osoby s trvalým pobytem a 1 200 Kč za nemovitost bez trvalého pobytu. Důvodem zvýšení poplatku je nárůst ceny svozu odpadu o 20 %, zvýšení skládkovacího poplatku, snížení slevy za skládkovací poplatek pro trvale hlášené občany obce, kterou nelze uplatnit na poplatek z rekreačních objektů, nárůst ceny za dopravu odpadu ze sběrného dvora a nárůst cen energií a pohonných hmot.

Obecně závazná vyhláška obce Hradištko č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (pdf)

Zvýšení místního poplatku ze psů

Za jednoho psa budou majitelé platit 300 Kč, za každého dalšího 400 Kč. Osoby starší 65 let zaplatí za jednoho psa 200 Kč a za každého dalšího psa 300 Kč. Důvodem zvýšení poplatku jsou rostoucí náklady obce související s častým odchytem toulavých psů a zajištění krmení po dobu, než se o něj přihlásí majitel. Poplatek je dále využíván pro zajištění čistoty veřejných prostranství.

Obecně závazná vyhláška obce Hradištko č. 2/2022 o místním poplatku ze psů (pdf)