Virtuální univerzita 3. věku

Zveme vás na letní semestr virtuální univerzity 3. věku – v úterý 1. února 2022 v 9.30 hodin v knihovně. Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Bude probíhat 1x za 14 dní od února do dubna, vždy v úterý od 9.30 do 11.30 h. Přednášky budou na téma Život a dílo Michelangela Buonarroti. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku ve výši 300 Kč proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat. Studium může probíhat i distančně, bez nutnosti navštěvovat knihovnu. Základní informace a podmínky studia naleznete na portálu e-senior. Případně kontaktujte knihovnu na tel. 731 658 505 nebo e-mailem knihovna@hradistko.cz.

Omezení provozu obecního úřadu

Vzhledem k současné epidemiologické situaci může dojít k neplánované absenci pracovníků úřadu. Před svou návštěvou si proto ověřte, zda je konkrétní pracovník přítomen.
Úřad navštěvujte pouze v naléhavých a neodkladných záležitostech. Využívejte přednostně písemné či elektronické podání. Veškeré úřední úkony můžete konzultovat telefonicky – kontakty. Pro platební styk používejte bezhotovostní platby. Děkujeme za pochopení.

Harmonogram oprav komunikace č. II/102 v roce 2022

Městský úřad Černošice zveřejnil harmonogram omezení na komunikaci č. II/102 mezi Štěchovicemi a Prahou souvisejících s její rekonstrukcí.

  • 10. – 31. ledna 2022: částečná uzavírka mezi Davlí a Štěchovicemi
  • 11. ledna – 31. května 2022: částečná uzavírka mezi přehradou Vrané nad Vltavou a Měchenicemi
  • 11. ledna – 31. července 2022: částečná uzavírka mezi přehradou Vrané nad Vltavou a Měchenicemi
  • 17. ledna – 16. dubna 2022: částečná uzavírka v Davli (pravá strana ve směru do Prahy podél vody)
  • 7. února – 1. srpna 2022: částečná uzavírka mezi Davlí a Štěchovicemi

Pomoc v tíživé situaci při růstu cen energií

Po podzimním náhlém a nečekaném ukončení činnosti řady firem dodávajících energie do domácností se řada rodin ocitla na pokraji nouze. Přechod k dodavatelům poslední instance s sebou nesl výrazné navýšení cen, v některých případech naprosto devastující rodinné rozpočty.

Zde najdete informace o mimořádné okamžité pomoci (MOP) https://www.smocr.cz/cs/cinnost/socialnezdravotni-oblast/a/mimoradna-pomoc, kterou Úřad práce poskytuje právě jako podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energií ocitli v nouzi. Přehledně o pomoci informuje i web samotného Úřadu práce https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up–1 či stránky MPSV https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.

Ordinace MUDr. Gavlase – dovolená

Ordinace MUDr. Tomáše Gavlase bude v termínu od 17. až 28. ledna 2022 uzavřena. Zastupující lékař je MUDr. David Gavlas v ordinaci v Davli.

Ordinační hodiny Davle (Na náměstí 6, Davle, tel.: 257 770 563):

  • pondělí: 7.30 – 11.00 (11.00 – 12.30 pro objednané)
  • úterý: 14.00 – 18.00
  • středa: 7.30 – 11.00 (11.00 – 13.00 pro objednané)
  • čtvrtek: 7.30 – 12.00
  • pátek: 7.30 – 12.30

Středočeská veřejná doprava se připravuje na vlnu omikronu

Vzhledem k očekávánému prudkému nárůstu incidence mutace COVID – 19 Omikron v populaci, která se týká i řidičů autobusů a členů vlakových čet na železnici, připravuje Středočeský kraj systémové opatření, kterým se zajistí maximální možná míra zabezpečení provozu veřejné hromadné dopravy na území kraje.

Absolutní prioritou zůstávají školní spoje a spoje v dopravních špičkách do a ze zaměstnání.

Již v průběhu příštího týdne lze očekávat zvýšení výpadků spojů na jednotlivých linkách v důsledku onemocnění nebo povinných karantén řidičů autobusů či strojvůdců vlaků.

S platností od 12. 1. 2022 bude dispečink PID ve spolupráci s dopravci operativně zasahovat do provozu linek – jak v autobusech, tak ve vlacích. Informace budou zveřejňovány denně na webu www.pid.cz a na facebooku, instagramu a twitteru (vždy opět na stránkách či kanálu PID) a to vždy v 19.00 hodin v den před následujícím dnem provozu. Aktuální informace také najdete v PID lítačce, která je k dispozici v podobě aplikace pro mobily.

Od 17. 1. 2022 dojde k zavedení dočasně omezeného provozu s prioritou zachování školních spojů (prázdninový provoz bez omezení školních spojů!).

I přes takto nastavená opatření NELZE vyloučit, že v jednotlivých případech nedojde k neočekávanému výpadku spojů, který může vyplývat z pozitivních záchytů v rámci povinného testování provozních zaměstnanců při příchodu na pracoviště.

Výše uvedená opatření budou platit do odvolání, předpokládáme cca do poloviny února 2022.

Celé znění tiskové zprávy najdete zde.

Kotlíkové dotace a povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší

Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Provozovatel, který bude provozovat kotle 1. nebo 2. emisní třídy po 1.9.2022, riskuje pokutu do výše 50 000 Kč. Hlavním cílem výměny kotlů je zlepšení kvality ovzduší ve městech a obcích.

Při výměně kotlů mohou občané využít vyhlašovaných dotačních programů z Operačního programu Životního prostředí nebo z programu Nová zelená úsporám. Jako nové zdroje budou podporována tepelná čerpadla, automatické i ruční kotle na biomasu a pravděpodobně i kondenzační kotle na zemní plyn.

S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být obtížné stihnout výměnu kotle včas. Obce s rozšířenou působností, které provádí kontroly (v případě obce Hradištko je to Městský úřad Černošice),  však budou moci zohlednit snahu vlastníků nemovitostí kotel vyměnit. V praxi to znamená, že pokud si alespoň požádáte o dotaci na výměnu kotle do 1. září 2022, můžete se vyhnout pokutě až 50 000 Kč.