Záměr pronájmu obecního bytu

Obec Hradištko zveřejňuje záměr pronajmout ve výběrovém řízení byt se smluvním nájemným na adrese Sportovní 524, byt č. 2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou dvou let. Minimální výše měsíčního nájemného – nejnižší podání: 10 000 Kč bez služeb. Vyplněná přihláška k účasti na výběrovém řízení včetně povinných příloh musí být doručena na podatelnu Obecního úřadu Hradištko, Ve Dvoře 1, 252 09  Hradištko, nejpozději do 6. září 2021 do 9.00 hodin. Více informací najdete zde.

 

Aplikace Můj vodoměr, zadávání samoodečtu

Od 1. července 2021 je pro všechny, kteří mají uzavřenou smlouvu o dodávce vody s obcí Hradištko, dostupný nový portál Můj vodoměr a to bez ohledu na instalovaný typ vodoměru. Portál umožňuje zapsání vlastního odečtu vodoměru, zobrazení základních údajů vodoměru a odběrných míst, zobrazení historie odečtů, grafický přehled spotřeby a zobrazení faktur a jejich úhrad.  Aplikace je dostupná přes internet na adrese https://hradistko.mujvodomer.cz  a  lze ji spustit na  většině běžně používaných zařízeních s přístupem na internet (počítač, tablet, mobilní telefon). Není vyžadována žádná instalace. Pro přístup na  portál doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome aktualizovaný na nejnovější verzi.

Aplikaci Můj vodoměr mohou zájemci (především chataři, kteří nebudou později k zastižení) využít také pro samoodečet stavu vodoměru, a to od 1.9. do 30.9.2021. V tomto případě doporučujeme také vložit fotografii. Při odečítání stavu vodoměru prosíme o kontrolu šachty i samotného vodoměru, zjištěné nedostatky nám nahlašte. Před zimou dostatečně zabezpečte šachtu proti zámrazu. Vyúčtování vodného bude zasíláno v průběhu listopadu 2021.

Od 1. října 2021 budou probíhat odečty vodoměrů standardním způsobem zaměstnanci obce.

Kontakty na místní oddělení Policie ČR

Pokud potřebujete pomoc policie, můžete kontaktovat přímo oddělení Policie ČR na Hradištku na níže uvedených kontaktech:

  • služebna na Rajchardově, Četnická čp. 75:  tel. 974 882 700 (pevná linka)
  • hlídka Policie ČR: tel. 727 968 538 (mobil)

Informace k uzavírce Štěchovice

Na základě dodávaných harmonogramů zhotovitelem probíhají práce na komunikaci ve Štěchovicích v ulici Hlavní podle plánu. Od 1. září bude silnice průjezdná. Dokončení chodníků bude probíhat za provozu.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021. Obec Hradištko je rozdělena na 3 volební okrsky – Hradištko, Pikovice a Brunšov. Upozorňujeme občany z Brunšova na změnu sídla volební místnosti, která bude v restauraci Rozmarná Róza.

  • sídlo volebního okrsku č. 1 – Hradištko: Ve Dvoře 1, klubovna SDH Hradištko
  • sídlo volebního okrsku č. 2 – Pikovice: kabiny SK Pikovice
  • sídlo volebního okrsku č. 3 – Brunšov: Benešovská 186, restaurace Rozmarná Róza

Výlet za historií

Zveme vás na komentovanou návštěvu Sekanky a ostrovského kláštera s archeologem Janem Viznerem zakončenou přednáškou a ochutnávkou středověké kuchyně v prostředí hotelu Mandát.
Vycházka se uskuteční v neděli 22. srpna 2021, sraz v 10 hodin u zámku.
Vstupné: 120 Kč dospělí, 70 Kč děti (děti do 6 let zdarma). Cena zahrnuje dopravu lodí na Ostrov a k hotelu Mandát, přednášku s projekcí, ukázku a ochutnávku středověké kuchyně a komentovanou prohlídku uvedených lokalit.

Podrobný program najdete zde.

Omezení dopravy v ulici Pikovická

Z důvodu čištění silničního příkopu bude v pátek 13. srpna 2021 v dopoledních hodinách omezena doprava v úseku mezi Pivovarským rybníkem a zámkem. Použijte objízdnou trasu ulicí Tiskárenská. Současně bude zahájena oprava asfaltového povrchu ulice Pikovická od křižovatky s ulicí K Hájovně až do ulice Nádražní, která bude probíhat do konce příštího týdne.

Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při průjezdu těmito úseky.