Výměna vedení přenosové soustavy

Dne 24. února 2023 bude v našem katastru zahájena modernizace venkovního vedení VVN 400kV spočívající v obnově stávajícího elektroenergetického nadzemního vedení přenosové soustavy ČR, která se dotkne především lokality Brunšov. V rámci stavby bude probíhat přeprava dílců stožárů, vodičů a přesun těžké techniky potřebné k provádění prací.

Doprava by měla být do oblasti Brunšova realizována z východní strany přes pole do ulice Pod Linkou.

Pro vlastníky pozemků v ulici Pod Linkou dotčených prováděním prací je k dispozici p. Jaroslav Bečvář, stavbyvedoucí akce, tel. 601 328 699.

S akcí souvisí rozsáhlá odstávka dodávky elektřiny ve dnech 28. února, 1., 2. a 3. března 2023. (https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky)

 

Odstranění sedimentů z řeky Sázavy

Od 15. března do srpna 2023 bude probíhat odstranění nánosů z plavební dráhy na řece Sázavě, a to z vodní hladiny za pomoci lodní techniky. Sediment bude odvážen lodí na překladiště v Davli. Práce se dotknou ř. km 0,800 – 2,650 (viz obrázek).

Splatnost místního poplatku do 31. března 2023

Dovolujeme si upozornit občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek za odpad a psy na tento rok, aby tak učinili nejpozději do 31. března 2023. Místní poplatek můžete uhradit na bankovní účet č. 2925111/0100, variabilní symbol: číslo objektu nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky obecního úřadu na telefonním čísle 731 658 501 nebo e-mailem podatelna@hradistko.cz.

Předem děkujeme za vaše platby.

Komunální odpad:

  • 800 Kč (osoba s trvalým pobytem)
  • 1 200 Kč (za nemovitost bez trvalého pobytu)

Psi:

  • 300 Kč/první pes, za každého dalšího 400Kč
  • 200 Kč/osoby starší 65 let, za každého dalšího 300Kč

Předpokládaná dopravní omezení v roce 2023

Dle sdělení Krajské správy a údržby silnic se letos chystají tyto rekonstrukce a s nimi související dopravní omezení:

V letošním roce, v letních měsících bude dokončena probíhající rekonstrukce silnice II/102, akce „II/102 hr. hl. m. Prahy-Štěchovice-rekonstrukce“. Tato akce je prováděna převážně za provozu, při omezeních v úsecích prováděných oprav (provoz v místech oprav je řízen kyvadlově pomocí SSZ). Na tuto opravu naváže rekonstrukce silnice II/102 v průtahu Davlí, akce II/102 Davle, průtah. Předpoklad zahájení realizace o prázdninách, za úplné uzavírky silnice II/102 v průtahu Davlí (úsek s dlažbou červenec – srpen) a dále směrem na Měchenice bude rekonstrukce realizována za omezení provozu, po polovinách (celková doba realizace této akce jsou 4 měsíce).

V letošní stavební sezoně se připravuje rekonstrukce silnice III/1023 ve Štěchovicích, na Masečín, akce III/1023 Masečín. Oprava bude prováděna za úplné uzavírky silnice, doba realizace bude přes celou stavební sezonu (doba realizace dle SoD je 9 měsíců).

Dále proběhne dokončení v loňském roce zahájené opravy silnice II/104, akce II/104 Davle-Bohuliby. Půjde o opravu úseku silnice II/104 za obcí Petrov, směrem na Jílové u Prahy, realizace bude za úplné uzavírky tohoto úseku silnice, termínu provedení duben – červen 2023.

U mostu přes Vltavu ve Štěchovicích je letos v plánu zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a případně ještě do konce tohoto roku přípravné práce (realizační dokumentace, příprava přívozu, projednání s NPÚ apod.). Tyto přípravné práce si nebudou vyžadovat dopravní opatření, tedy ani dopravní omezení. Stavbu samotnou chce KSÚS realizovat v r. 2024, pokud budou přiděleny finanční prostředky v potřebném objemu. Dle sdělení KSÚS nebude rekonstrukce mostu kolidovat s plánovanou opravou hráze Slapské přehrady v r. 2025.

Dočasné uzavření pošty

Upozorňujeme občany na dočasnou krátkodobou uzavírku provozovny pošty Hradištko. Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu ve dnech 20. – 24. února 2023 ze stavebních  důvodů. Po tuto dobu budou poskytované služby zajištěny provozovnou Štěchovice na adrese Hlavní 3, 252 07 Štěchovice v rámci otevírací doby. Zde bude možné si vyzvednout uložené zásilky.

Výsledky prezidentských voleb 2023 – 2. kolo na Hradištku

Ve volebním seznamu naší obce bylo zapsáno celkem 1 763 oprávněných voličů. Do volební urny bylo odevzdáno 1 379 úředních obálek. Volební účast občanů je 78,22 %, opět nad republikovým průměrem. Počet platných hlasovacích lístků je 1 370. Petra Pavla podpořilo 1 014 voličů, Andreje Babiše 356 voličů. Děkujeme všem členům volební komise.

Dakar story – beseda v knihovně

Srdečně vás zveme na besedu „Dakar story – vize 2024“, která se koná v úterý 31. ledna 2023 v 18 hodin v knihovně. Můžete se těšit na povídání a fotoprojekci z nečekaně dobrodružné cesty Báry Holické z Davle na letošní ročník dakarské rallye v Saudské Arábii v závodním týmu CZech Samurais Ollie Roučkové. Jak to chodí v několikatisícovém bivaku a jak se spí v poušti? Proč den závodníka začíná už v půl čtvrté ráno a jak se pracuje mechanikům v přívalovém dešti? Vstupné dobrovolné. Plakát zde.

Volba prezidenta republiky – 27. a 28. ledna 2023

Volba prezidenta republiky se uskuteční:

  • v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin
  • v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin.

Volební místnosti jsou stanoveny jako obvykle:

  • sídlo volebního okrsku č. 1 – Hradištko: Ve Dvoře 1, klubovna SDH Hradištko
  • sídlo volebního okrsku č. 2 – Pikovice: kabiny SK Pikovice
  • sídlo volebního okrsku č. 3 – Brunšov: Benešovská 186, restaurace Rozmarná Róza

Celé oznámení najdete zde (pdf).

Informace týkající se hlasování do zvláštní přenosné schránky pro občany, které mají nařízenou karanténu z důvodu onemocnění covid-19, najdete zde (pdf).