Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny, a to dne 2. října 2023 od 8.00 do 15.00 hodin v místní části Brunšov a v ulici Šlemínská. Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.