PF 2023

Vážení spoluobčané,

přejeme vám do nového roku hodně zdraví, spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.
obec Hradištko

Volba prezidenta republiky 13. a 14. ledna 2023

Volba prezidenta republiky se uskuteční:

 • v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin
 • v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin.

Volební místnosti jsou stanoveny jako obvykle:

 • sídlo volebního okrsku č. 1 – Hradištko: Ve Dvoře 1, klubovna SDH Hradištko
 • sídlo volebního okrsku č. 2 – Pikovice: kabiny SK Pikovice
 • sídlo volebního okrsku č. 3 – Brunšov: Benešovská 186, restaurace Rozmarná Róza

Celé oznámení najdete zde (pdf).

Veřejná finanční podpora obce Hradištko na rok 2023

Zastupitelstvo obce Hradištko schválilo na veřejných zasedáních konaných dne 21.11.2022 a 14.12.2022 veřejnou finanční podporu na rok 2023 místním spolkům, organizacím nebo fyzickým osobám, vše v souladu s Pravidly č. 4/2020 pro poskytování veřejné finanční podpory, v součtu 1 117 547 Kč a neinvestiční transfery neziskovým organizacím na sociální péči ve výši 65 000 Kč. Rozpis můžete vidět zde.

Živý betlém

Srdečně vás zveme na živý betlém, který se koná v pátek 23. prosince 2022 v 18 hodin v centru obce. Sejdeme se za zámeckou zahradou (u garáží). Prožijeme si vánoční příběh, zazpíváme koledy a budeme rozdávat betlémské světlo. Pokud si ho budete chtít odnést, vezměte si s sebou sklenici a svíčku.

Používání zábavní pyrotechniky

Žádáme občany a uživatele rekreačních objektů, aby používali zábavní pyrotechniku pouze na silvestra o půlnoci. Oslavy příchodu nového roku lze předpokládat a lze na ně připravit i domácí zvířata. V ostatní dny je odpalování pyrotechnických výrobků a s tím související hluk pro zvířata traumatizující a pro obyvatele obtěžující. Obec Hradištko nemá vyhlášku, která by upravovala používání zábavní pyrotechniky, přesto prosíme o omezení jejího odpalování a o vzájemnou ohleduplnost. Děkujeme.

Ptačí chřipka – mimořádná veterinární opatření

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od 14. prosince 2022 zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Více informací v přiloženém letáku (pdf).

Chod obce během vánočních svátků

Upozorňujeme na omezený provoz obecního úřadu, knihovny a sběrného dvora v průběhu vánočních svátků. Od 2. ledna 2023 jsme vám opět k dispozici.

Obecní úřad Hradištko

 • 23. prosince (pátek) – 30. prosince 2022 (pátek) – úřad pro veřejnost uzavřen

Obecní knihovna Hradištko

 • 22. – 30. prosince 2022 – knihovna uzavřena

Sběrný dvůr na Brunšově

 • 24. prosince 2022 (sobota) – uzavřen
 • 25. prosince 2022 (neděle) – otevřen
 • 27. prosince 2022 (úterý) – otevřen
 • 29. prosince 2022 (čtvrtek) – otevřen
 • 31. prosince 2022 (sobota) – otevřen
 • 1. ledna 2023 (neděle) – uzavřen

V ostatní dny dle otevírací doby.