Pátrání po pohřešované ženě

Policisté z Územního odboru Praha venkov – JIH vyhlásili již na začátku února celostátní pátrání po pohřešované 60leté ženě z Vraného nad Vltavou. Okresním soudem v Praze bylo rozhodnuto o její nesvéprávnosti, protože žena trpí psychickou poruchou, a proto byla svěřena do péče obce Vrané nad Vltavou. Zaměstnancům obce se ale již od listopadu roku 2022 nedaří ženu nalézt a mají důvodnou obavu o její zdraví a život. Poslední informace o jejím pohybu byla zjištěna v Praze máme z 1. ledna 2023. Od té doby nemáme žádné informace o místě jejího pohybu nebo pobytu. Pohřešovaná je asi 160-170 cm vysoká, střední postavy, má tmavé vlasy a modré oči. Pokud ženu uvidíte nebo máte jakékoliv poznatky o tom, kde by se v současné době mohla pohybovat, ozvěte se prosím policistům z Prahy venkov – JIH na tel. číslo 727 901 139 nebo na linku 158. Za případné poznatky a informace děkujeme. Foto zde.

Participativní rozpočet „Hradištko společně“

Zahajujeme 1. ročník participativního rozpočtu „Hradištko společně“. Chcete se aktivně zapojit do rozvoje obce a máte nápad, jak změnit Hradištko? Navrhněte projekt a podejte ho od 1. května do 31. července 2023 přes online formulář. O tom, který z nich se zrealizuje, rozhodneme společným hlasováním v září 2023. Všechny zásady, harmonogram a informace o možnosti přihlášení projektů, posouzení realizovatelnosti a posléze hlasování najdete na samostatných webových stránkách participativního rozpočtu „Hradištko společně“.

Myslivci vyzývají řidiče k opatrnosti

Se zahájením vegetačního období zvěř častěji vytahuje na pastvu (zejména v brzkých ranních a podvečerních hodinách) a dochází tak k častějším srážkám motorových vozidel se zvěří. V naší obci se jedná zejména o úsek od ČMSCH k hranici okresu („k vagónu“). V nejbližších týdnech obnoví členové Mysliveckého spolku Medník pachový ohradník, řidiče nicméně nabádají ke zvýšené opatrnosti zejména v tomto úseku a zejména v ranních a podvečerních hodinách. Nejedná se pouze o zbytečné úhyny zvěře (v době před kladením mláďat), ale zejména o vaši bezpečnost a prevenci škod na majetku. V případě střetu auta se zvěří nebo nálezu uhynulé zvěře prosím kontaktujte nového hospodáře Ing. Jiřího Jecha (tel. 603 810 103), příp. Ing. Václava Buriánka st. (tel. 602 212 254).

Informace k uzavírce komunikace III/1023 Štěchovice – Masečín

Dosud nedošlo k předání staveniště a z tohoto důvodu nebude rekonstrukce zahájena v avizovaném termínu. Autobusová doprava zůstává do odvolání beze změn. O termínu zahájení rekonstrukce a zahájení objízdné trasy pro autobusovou dopravu vás budeme informovat. Pro osobní dopravu zůstává úsek  zatím také průjezdný.

Uzávěrka Zpravodaje

Zahajujeme přípravu nového čísla Zpravodaje, které vyjde na přelomu května a června. Uvítáme vaše příspěvky, náměty, tipy, inzeráty. Informujte ostatní, co se u vás děje, co se podařilo, co připravujete. Termín uzávěrky je 20. dubna 2023. Příspěvky zasílejte na e-mail redakce@hradistko.cz. Děkujeme.
Ceník inzerce najdete zde.