Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Hradištko na rok 2022

Obec Hradištko zveřejňuje vyhlášení veřejné finanční podpory na rok 2022. Jde o každoroční podporu sportovních akcí, kulturních akcí, ochrany přírody, ostatních zájmových činností dle Směrnice č. 4/2020 pro poskytování veřejné finanční podpory. O veřejnou finanční podporu mohou žádat právnické osoby, jejichž činnost je nekomerčního charakteru a je tato činnost provozována na území obce Hradištko nebo je zaměřena na reprezentaci obce Hradištko. Dále mohou žádat fyzické osoby starší 18 let, které zajišťují činnost jako právnické osoby nebo jsou pořadateli konkrétní akce na území obce Hradištko nebo reprezentují obec Hradištko. Vyplněnou žádost je třeba podat nejpozději do 1. listopadu 2021 do 19:00 hodin.

 

Ukliďme Hradištko

Zapojte se s námi do celorepublikové akce “Ukliďme Česko” a přispějte k tomu, aby byla naše obec hezčí. Pomozte nám sbírat odpadky nebo vyčistit prostor veřejné zeleně. Rukavice, pytle a odvoz odpadu bude zajištěn. Akce se koná v sobotu 18. září 2021 dopoledne.

Místa srazů:

  •   9.00 Hradištko – parkoviště u zámku
  • 10.00 Brunšov – dětské hřiště v ulici K Přehradě
  • 10.00 Pikovice – hasičská zbrojnice (košťata a lopaty s sebou).

Těšíme se na vás!

Ukliďme Hradištko

Cvičení pro ženy

Zveme vás na cvičení pro ženy, které se koná každé pondělí od 19 hodin a čtvrtek od 18.30 hodin v tělocvičně na Hradištku. Čekají vás aerobní formy cvičení (dance aerobik, step aerobic, aerobik), posilovací část (P-class, Body form) a Body and Mind (Pilates, jóga, Chi-toning). Cena 50 Kč/hodina. Těší se na vás Iva Varcabová a Iva Kotorová. Plakát zde.

Parkování a dopravní omezení po dobu konání poutě

V sobotu 11. září 2021 od 12.00 do 24.00 hodin bude omezen průjezd centrem obce Hradištko v ulici Pikovická. Objízdná trasa je vedena ulicí Tiskárenská, stejně jako autobusy linky 338. K parkování po celou dobu konání poutě využívejte vyznačené parkovací plochy na začátku ulice Pikovická u Pivovarského rybníku a v ulici Tiskárenská (mapa zde). Při průjezdu obcí dbejte v těchto dnech zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.

Záměr pronájmu obecního bytu

Obec Hradištko zveřejňuje záměr pronajmout ve výběrovém řízení byt se smluvním nájemným na adrese Sportovní 524, byt č. 2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou dvou let. Minimální výše měsíčního nájemného – nejnižší podání: 10 000 Kč bez služeb. Vyplněná přihláška k účasti na výběrovém řízení včetně povinných příloh musí být doručena na podatelnu Obecního úřadu Hradištko, Ve Dvoře 1, 252 09  Hradištko, nejpozději do 6. září 2021 do 9.00 hodin. Více informací najdete zde.

 

Aplikace Můj vodoměr, zadávání samoodečtu

Od 1. července 2021 je pro všechny, kteří mají uzavřenou smlouvu o dodávce vody s obcí Hradištko, dostupný nový portál Můj vodoměr a to bez ohledu na instalovaný typ vodoměru. Portál umožňuje zapsání vlastního odečtu vodoměru, zobrazení základních údajů vodoměru a odběrných míst, zobrazení historie odečtů, grafický přehled spotřeby a zobrazení faktur a jejich úhrad.  Aplikace je dostupná přes internet na adrese https://hradistko.mujvodomer.cz  a  lze ji spustit na  většině běžně používaných zařízeních s přístupem na internet (počítač, tablet, mobilní telefon). Není vyžadována žádná instalace. Pro přístup na  portál doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome aktualizovaný na nejnovější verzi.

Aplikaci Můj vodoměr mohou zájemci (především chataři, kteří nebudou později k zastižení) využít také pro samoodečet stavu vodoměru, a to od 1.9. do 30.9.2021. V tomto případě doporučujeme také vložit fotografii. Při odečítání stavu vodoměru prosíme o kontrolu šachty i samotného vodoměru, zjištěné nedostatky nám nahlašte. Před zimou dostatečně zabezpečte šachtu proti zámrazu. Vyúčtování vodného bude zasíláno v průběhu listopadu 2021.

Od 1. října 2021 budou probíhat odečty vodoměrů standardním způsobem zaměstnanci obce.