Pozvání na vánoční koncert a živý betlém

Srdečně vás zveme na vánoční koncert Hvozdnického pěveckého sboru, který se koná v neděli 17. prosince 2023 v 15.30 hodin ve společenském sále ČMSCH (Benešovská 123). Vstup volný. Plakát zde.

Z koncertu se můžete rovnou přesunout na nádvoří zámku, kde společně prožijeme vánoční příběh a zazpíváme si koledy. Živý betlém začíná v 17 hodin. S sebou si přineste zvonečky a rolničky, případně sklenici se svíčkou na betlémské světlo. Plakát zde.

Odstranění dřevin – vodoteč Pikovice

Do konce prosince 2023 bude v Pikovicích probíhat odstranění dřevin a porostů v korytě vodoteče v úseku od křižovatky ulic Nádražní a Dlážděná po vyústění do Sázavy. Účelem je zjištění technického stavu jako podkladu pro projektovou dokumentaci na jeho celkovou rekonstrukci. Akci zajišťuje správce vodoteče Lesy ČR s.p.

Rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše – poslední možnost vyplnění dotazníku

Upozorňujeme občany, že v pátek 8. prosince 2023 bude ukončena možnost vyplnění dotazníku týkajícího se využití přívozu během rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše v roce 2024. Jeho výstupy budou využity při jednání se zhotovitelem rekonstrukce, které proběhne 13.12.2023. Výstupy z jednání a informace budou zveřejňovány vždy jako aktuality a zároveň je najdete v samostatné záložce v menu: Obecní úřad -> Rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše. Za vyplnění děkujeme.

Brunšov – Stavební činnost a omezení

Schody Brunšov – byla realizována vyrovnávací betonová vrstva. Koncem prosince, po uplynutí doby zrání betonu a bude-li vhodné počasí, bude aplikována finální vrstva. V případě, že klimatické podmínky aplikaci neumožní, budou schody otevřeny pro veřejnost a dokončeny budou za vhodných klimatickým podmínek.

Ul. Na Ovčičkách – v úseku od ul. Benešovské po napojení ul. Květná probíhá neodkladná oprava sítí uložených v komunikaci. V některém úseku nelze práce provádět bez dočasného omezení průjezdnosti. Za komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

R. Svobodová, starostka