Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie. S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Více na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Provoz informačních linek Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje, že pro dotazy občanů je zřízena e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a poradenská infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 – 19:00. Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 – 9:00 a od 19:00 do 22 hodin. V pracovní době lze využít i územní pracoviště KHS, kde je možné se dle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html.

Přednáška s B. Turečkem

Nenechte si ujít besedu s Břetislavem Turečkem na téma Za fasádou Blízkého východu – pohled do muslimské společnosti bez příkras i očerňování. Jak fungují rodiny? Jak islám ovlivňuje postavení žen? Co si muslimové skutečně myslí o Západu?

B. Tureček je vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Regionem Blízkého východu se zabývá čtvrt století, napsal o něm čtyři knihy a pět let byl zpravodajem Českého rozhlasu v Jeruzalémě. Kromě pedagogické činnosti nadále přispívá do předních českých médií.… 

Beseda se koná v pátek 13. března 2020 v 19 hodin v knihovně. Plakát zde.

Pikovický masopust

SDH Pikovice vás srdečně zve na 4. ročník pikovického masopustu, který proběhne v sobotu 29. února 2020. Akce bude začínat ve 14.00 před hasičskou zbrojnicí v Pikovicích a můžete se těšit jako vždy na masopustní průvod, soutěž o nejlepší masku, hry a zábavy a též na speciální soutěž, z níž vzejde „král masopustu 2020“.

Předběžný harmonogram oprav na silnici II/102

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy zveřejnil předběžný harmonogram a rozsah prací na silnici II/102 v průběhu roku 2020. Plánovaná dopravní omezení budou mít dopad i na pravděpodobné nedodržování autobusových jízdních řádů na trase Praha, Smíchovské nádraží – Štěchovice a přinesou komplikace pro navazující linky. O prázdninách dojde k úplné změně jízdních řádů. Obec Hradištko jedná se SŽDC o zlepšení dopravní dostupnosti prostřednictvím vlakové dopravy.

TermínÚsekOmezení
celý rok 2020Strnady – Měchenicesemafory
1.3.-20.4.2020u železničního mostu v Měchenicíchsemafory (oprava železničního mostu, nesouvisí s rekonstrukcí II/102)
21.4. – podzim 2020Měchenice, most přes Bojovský potoksemafory
od dubna 2020úsek za Davlí směrem do Štěchovic semafory
od dubna 2020 úsek před slapským kopcem (most přes Kocábu) semafory
13.-14.6.2020Strnady – Měcheniceúplná uzavírka
1.7.-31.8.2020slapský kopec úplná uzavírka
1.8.-30.10.2020u železničního mostu v Měchenicíchzúžení silnice