Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Zejména se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní pozemky či travní porosty. V seznamech lze nalézt také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže.

Většina zápisů tohoto druhu pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

V brožuře Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Nedostatečně identifikovaní vlastníci najdete informace, jak si sami můžete ověřit, zda vám nebo vašim předkům nepatří nějaká nemovitost, o níž jste neměli doposud tušení.

Přehled nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky v k.ú. Hradištko pod Medníkem (pdf)

Výluka na trati Praha-Čerčany

Upozorňujeme na výluku v úseku Praha-Zbraslav – Vrané nad Vltavou a Vrané nad Vltavou – Týnec na Sázavou, a to ve dnech 2. října – 10. listopadu 2023. Uvedený termín je zatím předběžný a může dojít k posunu nebo změně kvůli počasí nebo z jiných důvodů. Všechny vlaky v daném období a úsecích budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

 

Středověké babí léto – 16. září 2023

Zveme vás na Středověké babí léto, které se uskuteční v sobotu 16. září 2023 od 10 do 18 hodin na nádvoří zámku. Můžete se těšit na šermířská, divadelní a kejklířská vystoupení, dobovou hudbu, ukázku středověké kuchyně, výstavku zbraní a zbrojí a malé tržiště. Budete si moci vyzkoušet střelbu z luku a kuše. Vstupné: dospělí 190 Kč, děti 100 Kč, rodinné vstupné 500 Kč. Plakát zde.

Přemístění autobusových zastávek od 12. do 25. září 2023

Upozorňujeme, že z důvodu obnovy a pokládky žulové dlažby v ulici Pikovická ve dnech od 12. do 25. září 2023 dochází k přesunu autobusových zastávek na linkách č. 338 a 437.

  • Hradištko, zámek – směr Štěchovice: do ulice Tiskárenská naproti pravidelné zastávce v opačném směru
  • Hradištko, u rybníčku – směr Štěchovice: do ulice Tiskárenská naproti pravidelné zastávce v opačném směru

Pozvání na sobotu 9. září 2023

Zažít Hráďo jinak

Okrašlovací spolek Hradištko vás srdečně zve na kulturně-společenskou akci Zažít Hráďo jinak, která se koná v sobotu 9. září 2023 v centru obce. Od 10 do 14 hodin proběhne na území celé obce garážový výprodej. Na místech, které jsou v mapě označené červeně, najdete domácnosti, které se zapojí do garážového prodeje. V rámci něj nabídnou za výhodnou cenu věci, které už sami doma neužijí. Může jít například o oblečení, boty, knížky, staré LP desky, hračky a další věci pro děti, sportovní vybavení, nádobí, nářadí, přebytky z vlastní zahrady, přebytek stavebního materiálu apod.

Hlavní program bude probíhat od 14 do 18 hodin v zámecké zahradě a vybraných prostorách U-budovy. Ústředním místem akce bude sousedský piknik v zámecké zahradě. Na společný prostřený stůl přineste příspěvek v podobě drobného občerstvení – něco, co se dá jednoduše vzít do ruky či do ubrousku. K tomu můžete (ale nemusíte) využít dary z vaší zahrádky. K dispozici budou káva, voda a čaj do vlastních, vámi přinesených hrnečků, pivo zajistí Pikovar. Hodit se vám může pikniková deka. Na zahradě bude ve 14.45 hodin zpřístupněna nově vybudovaná lezecká stěna. K dispozici budou instruktoři, pod jejichž dohledem můžete získat první lezecké zkušenosti. V 15 a 16 hodin proběhne workshop bubnování s bubeníkem Petrem Šušorem. Zábavné tvoření zajišťuje Rodinné centrum HraDítko.

Ve společenském sále vás čeká projekce animovaných filmů nejen pro děti: „Zuza v zahradách“ (14.30 a 16.30) a „Strom“ (15.30 a 17.30 h), v mezičase projekce fotografií „Hradištko v proměnách času“. V dalších prostorách U-budovy bude výstava „Centrum obce Hradištko očima studentů architektury ČVUT“.

Trampské Pikovice

Nenechte si ujít jubilejní 30. ročník country festivalu Trampské Pikovice, který se koná v sobotu 9. září 2023 od 11 hodin. Těšit se můžete na vystoupení Honzy Nedvěda, Jitky Vrbové, Františka Nedvěda a řady kapel, jako jsou Hop Trop, Taxmeni, Pacifik, Paběrky Marko Čermáka a další. Obyvatelé Pikovic mají vstup zdarma. Plakát zde.

Pohár starosty OSH Praha-západ

SDH Pikovice zvou všechny nadšence do požárního sportu na Pohár starosty OSH Praha-západ, který se bude konat v sobotu 9. září 2023 od 10 hodin na fotbalovém hřišti v Pikovicích.

Lezecká stěna – zpřístupnění 9. září 2023

V rámci akce „Zažít Hráďo jinak“ bude v sobotu 9. září 2023 ve 14.45 hodin zpřístupněna nově vybudovaná lezecká stěna umístěná v zahradě u zámku na zadní stěně hasičské zbrojnice. K dispozici budou instruktoři, pod jejichž dohledem můžete získat první lezecké zkušenosti.

Pronájem bytu a nebytových prostor v Krňanech

Obec Krňany vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecního bytu 1 kk v budově bývalé školy čp. 56. Minimální výše nájemného je 4 400 Kč. Podmínky výběrového řízení najdete zde.

Dále vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 63 na provoz služeb obyvatelstvu. Podmínky výběrového řízení najdete zde.

Aktuální informace z dopravy

Dopravní omezení v ulici Pikovická – 12. – 25. září 2023

V období od 12. do 25. září 2023 bude omezen průjezdnost v centru obce v ulici Pikovická, a to z důvodu opravy dlážděného povrchu komunikace. Zcela uzavřen bude úsek mezi Pivovarským rybníkem a horním vjezdem na parkoviště u Japeky. Objízdná trasa povede ulicí Tiskárenská.

Dopravní opatření nad školou

V průběhu letních měsíců byly v těsné blízkosti školy vybudovány nové chodníky a další dopravní opatření. Stávající přechod pro chodce v ulici Pikovická byl stavebně upraven na vyvýšený, bylo doplněno osvětlení a byly vybudovány nové bezbariérové chodníky, které zlepší bezpečný příchod dětí ke škole. Současně byla část komunikace ve směru z Pikovic rozšířena o záliv, speciální parkovací místa pro krátkodobé zastavení umožňující dětem bezpečně vystoupit z auta. Parkovací místa u školy jsou označena dopravní značkou K+R (Kiss and Ride = Polib a jeď). Na vyznačeném místě mohou rodiče na krátkou dobu zastavit s autem, rozloučit se se svými dětmi a pokračovat. Zdržet se u této značky je možné jen na nezbytně dlouhou dobu. Místo není určeno k zaparkování vozidla a jeho opuštění. Protože navazující pozemek není obecní a majitel s naším záměrem nesouhlasil, nemohl být vybudován větší počet parkovacích míst, stejně tak nebylo možné pokračovat v realizaci chodníku. O tom nyní jednáme s novým vlastníkem.

Uzavírka mostu Dr. E. Beneše

Dle sdělení Krajské správy a údržby silnic bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele opravy štěchovického mostu. V roce 2024 nás tedy s nejvyšší pravděpodobností čeká úplná uzavírka mostu, a to od dubna do října. Jakmile obdržíme podrobnější informace, zveřejníme je na webových stránkách obce.