Kolaudace tlakové kanalizace Nade Vsí

Dne 4.3.2021 bude zahájena kolaudace díla “Hradištko, tlaková kanalizace, lokalita Nade Vsí, napojení na ČOV Pikovice”. Po ukončení kolaudačního řízení bude doručena majitelům dotčených nemovitostí písemná informace o termínu a podmínkách připojení na veřejnou kanalizační síť. Předpokládaný termín je stanoven na přelom března – dubna 2021.

Senioři v krajích

Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň  – Senioři v krajích (@seniorivkrajich) vytvořil deset dílů vzdělávacích, tematických videoklipů. Ty mají za úkol informovat veřejnost o problémech nejen starší generace. Videospoty odpovídají na otázky v oblasti péče o seniora v rodině, seniorské obálky (I.C.E. karta), stárnutí ve zdraví, dobrovolnictví, age managementu, násilí na seniorech, mezigeneračnímu soužití, veřejnému prostoru i například nyní velmi aktuální kyberbezpečnosti. Krátké animované klipy jsou určené lidem všem generací. Videa najdete na Youtube kanálu Senioři v krajích ZDE.

Úřední hodiny obecního úřadu, provoz služeb a provozoven obce od 15.února 2021

Na základě Usnesení vlády ČR č. 128 ze dne 14. února 2021 č. 128 o přijetí krizového opatření se úřední hodiny pro veřejnost vrací do obvyklého rozsahu.

  • pondělí 8.00 – 11.30 a 12.30–18.30
  • středa 8.00 – 11.30 a 12.30–17.00

Žádáme klienty, aby i nadále využívali přednostně písemné či elektronické podání. Veškeré úřední úkony můžete konzultovat telefonicky s konkrétním pracovníkem – kontakty. Pro platební styk používejte bezhotovostní platby.

Sběrný dvůr
Provozní doba sběrného dvora nebyla omezena. Zůstává i nadále beze změny. I zde dodržujte zvýšená hygienická opatření a bezpečnou vzdálenost.
Otevírací doba je v úterý, čtvrtek, sobota, neděle: 9.00 – 17.30

Tělocvična
I nadále, od 15.2.2021 až do odvolání, zůstává uzavřena pro veškeré volnočasové aktivity.

Knihovna

Půjčování předem objednaných knih a jejich vracení je možné přes výdejní okénko nebo přes donáškovou službu. Knihovna je v provozu v běžné otevírací době.

Nabídka práce

Družstvo cementářů Davle hledá pracovníka na pozici dělník ve výrobě stavebních dílců, pracovní úvazek na dobu neurčitou, plat 19 000 – 22 500 Kč, stravenky. Kontakt: Malinová 734 724 584.

Trénink paměti na dálku

Zveme všechny seniory na trénink paměti na dálku od 9. února 2021 vždy jednou za 14 dní. Certifikovaná lektorka paměti II. stupně Hana Navrátilová připravila cvičení zaměřená na krátkodobou i dlouhodobou paměť, soustředění, počty, rébusy atd. Vytištěné materiály budou v omezeném množství k vyzvednutí u dveří knihovny (v běžné otevírací době knihovny), ve výdejním okénku Café Kandík a v Pikovicích u J. Chadimové. Lze je zaslat i e-mailem. Více informací na tel. 603 140 737 nebo e-mailu hany.navratilova73@gmail.com. Plakát zde.

Zimní údržba – výzva k odstranění záborů v komunikacích

Předpověď počasí vyšla. K radosti dětí, ke starosti správců komunikací. Již v noci pracovníci údržby vyjeli s veškerou technikou na úklid cca 30 km komunikací. Troufnu si říct, že stav stěžejních komunikací byl v naší obci ráno lepší než státní silnice Slapy – Štěchovice – Praha. Přesto jsme zaznamenali několik stížností týkajících se sjízdnosti některých komunikací, převážně však mezi chatami. Vedlejší ulice s rekreačními objekty nejsou zařazeny jako prioritní při zimní údržbě, přesto se snažíme jejich průjezdnost zajistit, jak nejdříve je to možné.

Opakovaně jsou problémem auta zaparkovaná v komunikacích, mezi kterými technika kličkuje a prodlužuje se tím doba údržby nebo zde vůbec neprojede. Každý vlastník nemovitosti má mít vytvořené stání pro vozidlo na vlastním pozemku. Velkým nešvarem jsou kameny umístěné ve veřejném prostoru za účelem vytvoření předzahrádky na obecním pozemku. Právě tyto kameny, dnes skryté pod sněhem, způsobily poškození techniky a její vyřazení z provozu. Mohou způsobit i zranění chodců.

Veřejné prostranství je definováno zákonem a zákon také upravuje jeho užívání. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Proto důrazně vyzývám ty, kteří jakékoliv předměty (kameny, železné tyče, dřevěné plůtky a provázky) umístili do pozemku veřejné komunikace, aby je neprodleně odstranili. Každý, kdo tyto předměty do pozemku komunikace umístil, nese zodpovědnost za případné způsobené škody či úraz.

Děkuji za pochopení. Radka Svobodová