Výluka na trati Praha-Čerčany – březen 2024

Upozorňujeme na výluku v úseku Vrané nad Vltavou – Týnec nad Sázavou (a zároveň v úseku Vrané nad Vltavou – Dobříš), a to ve dnech 11. – 15. března a 18. – 22. března 2024 vždy v časech 9.40 – 17.40 hodin. Všechny vlaky v daném období a úsecích budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Elektronická sbírka zákonů

Od 1. ledna 2024 je bezplatně k dispozici Elektronická sbírka zákonů (https://zakony.gov.cz/). Úplně, přehledně a na jednom místě jsou zpřístupněna úplná znění právních aktů. Databáze právních předpisů je státem garantována a elektronická podoba nahrazuje dosavadní papírovou podobu Sbírky zákonů.

Odpadové hospodářství – anketa

Bioodpad z kuchyní tvoří až 50 % obsahu popelnic s komunálním odpadem z domácností. Zvažujeme zavedení pravidelného svozu bioodpadu od rodinných a bytových domů, které bude nadstandardní službou plně hrazenou domácnostmi. V praxi by to vypadalo tak, že každý, kdo chce svoz bioodpadu od domu, zaplatí zhruba 900 Kč, dostane do zápůjčky hnědou popelnici o objemu 240 l a od dubna do listopadu mu svozová firma tuto popelnici každých 14 dní vyveze. Zavedením nové služby by se nezměnila možnost ukládat bioodpad ve sběrném dvoře, kde je vždy volná kapacita pro jeho uložení.

Prosíme občany, aby vyplnili anketu týkající se zájmu o svoz bioodpadu. Zajímá nás také váš názor na možnost zavedení pravidelného svozu směsného komunálního odpadu (neboli popelnice od domu) jednou za 14 dní a názor týkající se pálení bioodpadů. Za vyplnění ankety předem děkujeme.

Nový Zpravodaj III-2023

Na webu naleznete nový Zpravodaj 3-2023 (pdf). Redakční tým děkuje všem, kteří se na přípravě čísla podíleli. Omlouváme se všem jubilantům, kteří v roce 2023 oslavili své 75. narozeniny, že nám nedopatřením zmizeli z přehledu jubilantů. V elektronické verzi je seznam kompletní.

Uzávěrka příštího čísla je 20. února 2024. Do té doby můžete zasílat své příspěvky, náměty a připomínky na e-mailovou adresu redakce@hradistko.cz.

Zvýšený průtok potrvá do neděle 7.1.2024

Dle sdělení z Povodí Vltavy s.p. je předpokládán zvýšený průtok z VD Štěchovice do neděle 7. ledna 2024, a to přibližně ve stávajících hodnotách (14:00 hod. – 385 m3/s). Špička na VD Štěchovice z 8.00 hod. dnešního dne ve výši 425 m3/s by neměla být překročena. Postupně bude docházet ke snižování průtoku, celkové zklidnění na toku je očekáváno až v příštím týdnu. K dispozici je nepřetržitý telefon obce 257 740 586.

Povodí Vltavy – stavy a průtoky

Místní poplatky a nové obecně závazné vyhlášky

Od 1. ledna 2024 vstupují v platnost nové obecně závazné vyhlášky:

Místní poplatky ze psů a za odpad zůstávají beze změny a jejich splatnost je 31. března 2024. Poplatek za odpad je ve výši 800 Kč pro osoby s trvalým pobytem a 1 200 Kč za nemovitost bez trvalého pobytu.

Za jednoho psa budou majitelé platit 300 Kč, za každého dalšího 400 Kč. Osoby starší 65 let zaplatí za jednoho psa 200 Kč a za každého dalšího psa 300 Kč.

Poplatek z pobytu se zvyšuje na 20 Kč/den.

Poplatky je možné uhradit:

  • bankovním převodem na účet č.2925111/0100, variabilní symbol = číslo objektu nebo variabilní symbol sdělený na předpisu poplatku zaslaný e-mailem, resp. připomenutím platby v roce 2024
  • v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách (pondělí 8-11.30 a 12.30-18.30 hodin a ve středu 8-11.30 a 12.30 – 17.00 hodin)

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat obecní úřad na telefonním čísle 731 658 501 nebo e-mailem podatelna@hradistko.cz.

Cena za vodné a stočné od 1. ledna 2024

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hradištko konaném dne 11. prosince 2023 byla na rok 2024 schválena cena vodného ve výši 53,57 Kč bez DPH za 1 m³ a cena stočného ve výši 48,21 Kč bez DPH za 1 m³. Vodné bude pro koncového odběratele neplátce DPH dražší o 3 Kč (z původních 57 Kč na 60 Kč za 1 m³), stočné o 4 Kč (z původních 50 Kč na 54 Kč za 1 m³). Důvodem navýšené ceny je zvýšení vstupních nákladů i zvýšení sazby DPH z 10 na 12 %. 

Kompletní informace k vodovodní a kanalizační infrastruktuře najdete zde.

Zvýšení poplatku za legalizaci

Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2024 dochází ke změně výše poplatku za legalizaci — ověření podpisu, a to na 50 korun. Původní výše poplatku byla 30 korun. Poplatek za vidimaci (ověření listiny) zůstává stejný, a to ve výši 30 korun za 1 stranu. K navýšení sazby poplatku došlo v důsledku změny zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.