Pozvání do okolních obcí

Obec Krňany vás srdečně zve na putovní kino na fotbalovém hřišti v sobotu 3. září 2022 ve 21 hodin. Bude se promítat film Po čem muži touží 2, vstupné 100 Kč. Plakát zde.

Nenechte si ujít 9. ročník Memoriálu Oty Tomana. Motokrosové závody se konají na Slapech v sobotu 10. září 2022 od 12 hodin. Plakát zde.

Umělecký salon Na Sloupech připravuje výstavu tradičních ručních prací „Nejskromnější umění“. Zahradní vernisáž výstavy se koná v sobotu 10. září 2022 od 14 do 17 hodin v Davli, ulice Nábřeží 338. Plakát zde.

Nepropásněte Bušské posvícení v sobotu 17. září 2022, které zakončí večerní koncert kapely Žlutý pes. Plakát zde.

Rekonstrukce vodovodu Na Ovčičkách

Dne 23. srpna 2022 budou zahájeny práce na rekonstrukci vodovodního řádu v ulici Na Ovčičkách. V daném úsek bude úplná uzavírka komunikace, objízdná trasa povede ulicí Filmařská. Rozsah rekonstrukce a objízdná trasa je vyznačena zde. Předpokládaný konec prací je 30. září 2022.

Revize dřevin podél silnice – Brunšov a Rajchardov

V úterý 23. srpna 2022 bude Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje provádět revizi dřevin, jejich ořez a odstranění rizikových stromů, a to podél silnice II/106 (Benešovská) v úseku Brunšova a Rajchardova. V případě nepříznivých klimatických podmínek mohou práce probíhat až v následujících dnech. Při projíždění po dobu realizace dbejte prosím ve zmíněném úseku zvýšené opatrnosti.

Varování před silnými bouřkami

Český hydrometeorologický ústav varuje před výskytem velmi silných bouřek s opakovanými úhrny kolem 70 mm, kroupami do 3 cm a nárazy větru kolem 70 km/h.

Výstraha platí od 19. srpna 14:00 hodin do 20. srpna 2022 2:00 hodin.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.

Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Oprava výtluků v komunikacích

Ve dnech 4. – 5. srpna 2022 bude v části obce Pikovice probíhat oprava výtluků v komunikacích. Prosíme dbejte zvýšené opatrnosti a respektujte dopravní značení.

V dalších částech obce budou opravy prováděny následně, v průběhu srpna. O termínech vás budeme informovat.

Nárůst trestných činů

Sdělení Policie ČR

Zdejší součást Policie České republiky Obvodní oddělení Hradištko eviduje od začátku letní sezony 2022 (tj. od měsíce května) znatelný nárůst majetkové trestné činnosti. Především se jedná o trestnou činnost spojenou s krádežemi pramic, nafukovacích člunů, motorových člunů a rovněž samostatných lodních motorů.  Dále je od počátku kalendářního roku 2022 evidováno zvýšené množství případů krádeží nezabezpečených elektro koloběžek a elektro kol ze zahrad rodinných domů a rekreačních chat.

Policejní orgán Obvodního oddělení Policie České republiky Hradištko tímto apeluje na občany, aby si svůj majetek řádně zabezpečili, a tím minimalizovali nebezpečí krádeží věcí odložených na zahradách. Rovněž tak důrazně doporučuje zvýšit zabezpečení vodních plavidel všeho druhu, ukotvených u plovoucích mol na vodním toku řeky Vltavy.

Sdělení OÚ Hradištko

Obracíme se na všechny, kterým není lhostejná obec, ve které žijí a bezpečnost v ní. V poslední době dochází také k nárůstu vandalismu, opakujícímu se násilnému vniknutím do objektů v majetku obce a devastaci jejich vybavení. Naposledy došlo k násilnému vniknutí do objektu tělocvičny. Na místě byly zajištěny biologické stopy a skutek je šetřen jako trestný čin. Po dohodě se zástupci Policie ČR jsme se rozhodli vypsat finanční odměnu ve výši 5 000 Kč, která bude vyplacena za poskytnutí informací vedoucích ke ztotožnění pachatelů. Informace mohou lidé poskytovat na Obecní úřad Hradištko, tel. 731 658 508 nebo na Obvodní oddělení Policie ČR na tel. 727 968 538.

Fotografie z místa činu.