Obracíme se na vás s prosbou o podporu 8 žáků ze Základní školy Hradištko na nadcházejícím lyžařském kurzu, který proběhne v termínu 10. – 15. března 2024. Jejich rodiny si to bohužel nemohou dovolit, i když se snaží zajistit pro své děti to nejlepší. Vaše štědrost by znamenala mnoho a umožnila by dětem zažít nejen radost ze sněhu a lyžování, ale také vytvořit si krásné vzpomínky a posílit vztahy ve třídě.
Moc děkujeme za každou podporu pro děti ze školy ZŠ Hradištko.
Upozorňujeme, že finanční sbírka trvá pouze do konce ledna, tedy do dnešní půlnoci. Přispět můžete prostřednictvím webových stránek Patron dětí.
Televizní reportáž o probíhající sbírce, kterou 29. ledna 2024 odvysílala televize Nova, najdete zde.