Vzhledem k vhodným klimatickým podmínkám začnou o víkendu probíhat závěrečné práce na opravě schodů na Brunšově. Mimo jiné bude pokládána epoxidová vrstva, která je v průběhu tuhnutí náchylná na mechanické poškození. Žádáme proto o respektování omezení vstupu na schody a dodržování záboru staveniště. Realizací opravy schodů chceme zajistit jejich bezpečné užívání, kdy se zde, při uzavření štěchovického mostu, frekvence chodců zvýší. Děkujeme za pochopení.