Doprava mezi přívozem na Brunšově, který bude zajišťovat spojení na druhý břeh Vltavy a železniční stanicí Petrov u Prahy v Pikovicích, bude zajišťována kyvadlovou linkou mezi Brunšovem a Pikovicemi.

Vypracován je předběžný návrh jízdního řádu autobusové linky, který se může ještě změnit. Většina spojů je vedena tak, aby v Pikovicích navazovala na vlaky a jejich stávající jízdní řád. Ostatní spoje jsou sestaveny dle možností oběhu jednoho vozidla.

Přívoz bude navazovat na kyvadlovou autobusovou dopravu. Tyto časy bude nutné dodržet. Plavby nad rámec jízdního řádu dle poptávky nesmí ohrozit dodržení časů uvedených v jízdním řádu. Maximální počet „jízd navíc“ bude předmětem jednání.

Návrh jízdního řádu kyvadlového spoje zde.

Veškeré potvrzené informace budeme aktualizovat a na webových stránkách obce pod záložkou Rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše 2024 a zároveň rozesílat prostřednictvím aktualit.