Od 1. ledna 2024 je bezplatně k dispozici Elektronická sbírka zákonů (https://zakony.gov.cz/). Úplně, přehledně a na jednom místě jsou zpřístupněna úplná znění právních aktů. Databáze právních předpisů je státem garantována a elektronická podoba nahrazuje dosavadní papírovou podobu Sbírky zákonů.