Bioodpad z kuchyní tvoří až 50 % obsahu popelnic s komunálním odpadem z domácností. Zvažujeme zavedení pravidelného svozu bioodpadu od rodinných a bytových domů, které bude nadstandardní službou plně hrazenou domácnostmi. V praxi by to vypadalo tak, že každý, kdo chce svoz bioodpadu od domu, zaplatí zhruba 900 Kč, dostane do zápůjčky hnědou popelnici o objemu 240 l a od dubna do listopadu mu svozová firma tuto popelnici každých 14 dní vyveze. Zavedením nové služby by se nezměnila možnost ukládat bioodpad ve sběrném dvoře, kde je vždy volná kapacita pro jeho uložení.

Prosíme občany, aby vyplnili anketu týkající se zájmu o svoz bioodpadu. Zajímá nás také váš názor na možnost zavedení pravidelného svozu směsného komunálního odpadu (neboli popelnice od domu) jednou za 14 dní a názor týkající se pálení bioodpadů. Za vyplnění ankety předem děkujeme.