Informace Českého telekomunikačního úřadu

Český telekomunikační úřad oznamuje všem občanům, kteří přijímají televizi přes anténu, že bude v našem regionu zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Bližší informace a postup pro řešení případných technických problémů najdete zde.

Změna tarifu PID

Od 1. dubna 2022 došlo ke změně Tarifu PID (v návaznosti na úpravy výše celostátních slev ke změnám cen jízdného pro děti, studenty a seniory ve Středočeském kraji). Státní sleva pro tyto tarifní kategorie (děti od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26 let a senioři od 65 do 70 let) se snižuje ze 75 % na 50 %. S tím souvisí i změna cen jízdného pro jednotlivou jízdu i předplatních kuponů PID, které jsou nově poloviční oproti plné ceně.

Další změnou je zavedení zlevněného jízdného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P ve Středočeském kraji, kteří mají nově slevu 75 % z plné ceny jízdného, a to jak v autobusech, tak ve vlacích PID (dosud mohli cestovat v autobusech zdarma). Pro cestování po Praze se ceny jízdného nemění.

Senioři nad 70 let mohou cestovat příměstskými autobusovými linkami PID na území Středočeského kraje i nadále zdarma (zrušení této bezplatné přepravy je plánováno v návaznosti na rozhodnutí Středočeského kraje ke 12. 6. 2022).

Více informací najdete na webových stránkách Pražské integrované dopravy.

Návštěva potomků španělských vězňů z KT Hradištko

V úterý 12. dubna 2022 navštíví naši obec skupina potomků španělských vězňů z koncentračního tábora Hradištko, poprvé po 80 letech od skončení 2. světové války. V 10 hodin budou přivítáni starostkou obce na zámku, kolem 11. hodiny se vydají na prohlídku místa, kde stál za války koncentrační tábor, a dále lesní cestou k pomníku padlým obětem u silnice na Krňany, kde uspořádají pietní akt. Účast veřejnosti vítána. Více info zde.

Setkání zakončíme na Třebsíně, kde se sejdeme při odhalení základního kamene budoucí pietní skulptury věnované všem zavražděným, vystěhovaným a vězněným na vystěhovaném území mezi Vltavou a Sázavou za 2. světové války. Pořádá Kultura Posázaví a Povltaví a Mezi řekami. Více info zde.

Úklid bude

I přes nepřízeň počasí se uskuteční akce Ukliďme Hradištko. Odkládá se pouze úklid dětského hřiště v ulici K Přehradě, který si vzalo na starost RC HraDítko – uskuteční se za lepšího počasí.

Pro všechny účastníky máme připravené náramky, kávu v Café Kandík a zákusky, které pro nás napekly ukrajinské ženy. Těšíme se!

Ukliďme Hradištko

Zapojte se s námi do celorepublikové akce “Ukliďme Česko” a přispějte k tomu, aby byla naše obec hezčí. Pomozte nám sesbírat odpadky ve veřejném prostoru. Rukavice, pytle a odvoz odpadu bude zajištěn. Akce se koná v sobotu 2. dubna 2022 od 10 hodin.

Místa srazů:

 • areál SDH Hradištko
 • areál SDH Pikovice
 • ulice Na Ovčičkách u ohniště na stráni
 • dětské hřiště v ulici K Přehradě

Pro účastníky akce bude po celý den v Café Kandík káva zdarma. Těšíme se na vás!

Plakát zde.

Vyhlášení období déletrvajícího sucha

V souvislosti s nepříznivými meteorologickými podmínkami a navýšením počtu požárů v přírodním prostředí na území Středočeského kraje a s přihlédnutím k další předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a na doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bylo vyhlášeno dne 24. března 2022 na celém území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na místech se zvýšeným požárním nebezpečím zakázáno:

 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání zábavní pyrotechniky,
 • jízda parní lokomotivy,
 • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
 • vypouštění „lampionů štěstí“,
 • vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Více informací najdete na Portálu krizového řízení Středočeského kraje.

Beseda o Vltavě

Zveme vás na přátelské setkání fandů zaniklé Vltavy v sobotu 26. března 2022 od 17 hodin v knihovně. Společné promítání fotografií Jiřího Jirouška a Vojtěcha Pavelčíka. Zatímco Jiří Jiroušek odprezentuje svou kolekci leteckých fotografií pořízených nad VD Štěchovice a Slapy, Vojtěch Pavelčík tuto kolekci doplní o zajímavé historické fotografie ze stejných lokalit. Plakát zde.