Úhrada místních poplatků

Upozorňujeme občany, že dnem 31. března 2021 uplynula doba splatnosti místních poplatků za odpad a psy. Obecní úřad už nerozesílá předpis úhrady místních poplatků za likvidaci komunálního odpadu a poplatků za psa. Výše poplatků je stanovena obecní vyhláškou, která je vždy začátkem kalendářního roku po jejím schválením zastupitelstvem obce zveřejněna na webových stránkách obce Hradištko.

Poplatky za svoz komunálního odpadu (vyhláška zde)

Výše poplatku:

  • fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Hradištko………750 Kč/rok
  • fyzická osoba, která má na katastrálním území Hradištko pod Medníkem ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba………1 000 Kč/rok

Číslo účtu: 2925111/0100

Variabilní symbol: číslo objektu

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení poplatníka.

Poplatky za psa (vyhláška zde)

Výše poplatku:

  • první pes………..120 Kč
  • každý další pes téhož držitele………….180 Kč

Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP, ZTP/P (další úlevy v textu vyhlášky).

Číslo účtu: 2925111/0100

Variabilní symbol: číslo objektu, kde je pes přihlášen

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení poplatníka.

Poplatky lze hradit bezhotovostně na výše uvedený bankovní účet  a hotově na pokladně obecního úřadu. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci využijte bezhotovostní bankovní převod. Vzhledem k současným omezením nebude Obecní úřad Hradištko sankcionovat opožděné uhrazení místních poplatků za odpad a psa v případě, že budou zaplaceny do 31. května 2021.

Využijte možnost zažádat o elektronické zasílání dokumentů elektronické zasílání dokladů.

Otevření knihovny

Od pondělí 12. dubna 2021 bude opět otevřená knihovna. Žádáme návštěvníky o dodržení hygienických opatření (respirátory – ruce – rozestupy). Těšíme se na vás.

Semínkovna v knihovně

Od pondělí 29. března 2021 funguje v knihovně semínkovna. Zapojte se s námi do iniciativy na podporu sdílení osiva a přírodního zahradničení. Vyberte si z naší nabídky 2 až 3 pytlíčky semínek. Semínka zasaďte a po odkvětu seberte z části rostlinek nová semínka. Ta přebytečná nám doneste zpět do semínkovny, aby mohla potěšit jiné pěstitele. Na pytlíčky se semínky napište název rostliny a místo a rok sběru. Semínkovna je přístupná v otevírací době knihovny. Více o permakulturním pěstování na www.seminkovny.com.

Plakát zde.

Seznam rostlin

Proběhlé antigenní testování

V neděli 28. 3. 2021 se uskutečnilo antigenní testování pro veřejnost. Odběry byly provedeny 92 osobám. Nebyl vykázán žádný pozitivní výsledek testu. Děkuji všem, kteří se přišli nechat otestovat. Děkuji i všem ostatním, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí.

Blíží se Velikonoční svátky. Budou to již druhé v nouzovém stavu. Pro všechny je to dlouhé a psychicky náročné. Přesto prosím, vydržme to. Konec je, zdá se, již na dohled. Napovídají tomu i aktuální počty aktivních případů – k 26. 3. 21 bylo 29 pozitivních.

Všem přeji klidné prožití velikonočních svátků a pevné zdraví.

Radka Svobodová, starostka obce

Výběrové řízení na pozici technik/technička obce Hradištko

Starostka obce Hradištko vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo na dobu neurčitou na pozici technik/technička přípravy a realizace staveb obce. Požadované předpoklady pro výkon práce, náplň práce, podmínky pracovního úvazku, výhody a celé oficiální oznámení je ZDE.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy „Výběrové řízení Technik/Technička“ mohou zájemci osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Obecní úřad Hradištko, Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko nejpozději do 14.04.2021.

Antigenní testování – harmonogram

Prosíme zájemce o antigenní testování, které proběhne v neděli 28. března 2021 od 13 hodin v hasičské zbrojnici SDH Hradištko, aby se dostavili v následujícím časovém harmonogramu:

  • 13 – 14.30 hodin: zájemci s příjmením začínajícím A – K
  • 14.30 – 16 hodin: zájemci s příjmením začínajícím L – Ž

Testování bude ukončeno v 16.30.

Žádáme příchozí, aby dodržovali patřičné rozestupy a měli nasazené respirátory.

Ukliďme Hradištko

Prosíme občany o pomoc při jarním úklidu naší obce. Protože za současné situace nelze organizovat hromadný úklid, vyzýváme vás k individuální akci. Vyražte v průběhu března a dubna na procházku s pytlem a rukavicemi a přispějte k tomu, aby byla naše obec hezčí. Nasbírané odpadky odneste do sběrného dvora nebo roztřiďte do kontejnerů na tříděný odpad. Plakát zde.

VÝZVA! Také jste si všimli, kolik se všude válí plechovek? Sbírejte je a počítejte. Pak je hoďte do kontejnerů na kov, které najdete na těchto místech: v ulicích Na Ovčičkách, Velká Podkova, Chovatelů (u bytovek), K Budákovu, Dlážděná (v zatáčce), U Zvoničky, Na Stezce (u Katky), na parkovišti u hřiště SK Pikovice a u restaurace Japeka.

A nezapomeňte se o svůj počin podělit! Napište nám, kde jste uklízeli, a pošlete fotky na e-mail redakce@hradistko.cz. Vystavíme je na webu obce a ty nejzdařilejší otiskneme v příštím Zpravodaji.

Mockrát děkujeme.