Odstávka vody 17.4.2024 a související dopravní omezení – křižovatka ul. Tiskárenská, K Sekance

Z důvodu nezbytné opravy na vodovodním řadu v centru obce dojde ve středu 17.4.2024 v předpokládaném čase 8:00-14:00 k odstávce vody v části Hradištka – viz seznam ulic. Brunšov, Rajchardov a Pikovice odstávkou nebudou ovlivněny.
Podrobně jsou lokality zobrazeny v mapě a na geoportálu obce – zde.
Po znovuzprovoznění řadu bude probíhat intenzivní odkalování, přesto může mít voda v následujících 2-3 dnech železitý zákal. Doporučujeme v této době neprat a nepoužívat vodu k pití.
V průběhu středy a čtvrtka bude na parkovišti v centru (u č.p. 25, Japeka) zajištěna cisterna s pitnou vodou.

V souvislosti s prováděním prací bude ve dnech 16.4. – 18.4.2024 uzavřen vjezd z ulice Tiskárenské do ulice K Sekance. Objízdné trasy budou vyznačeny dopravními značkami. Zároveň dojde k přemístění autobusových zastávek v centru (U rybníčku, Zámek)  l. 338 končící v Pikovicích, a to v obou směrech.

Kontakty pro informace:
– technická infrastruktura obce: Ing. Skalová – tel.: 731 658 507
– správce vodovodu: Ing. Zunt – tel.: 602 831 114

Rozsah odstávky – seznam ulic

Rozsah odstávky – mapa

Nová výjezdová základna záchranky v Hradištku

V souvislosti s uzavírkou mostu Dr. Edv. Beneše od 22. dubna 2024 a prázdninovou uzavírkou silnice v Davli jsme začali řešit, jak zajistit dostupnost obce pro jednotky Integrovaného záchranného systému, především však záchrannou službu. Nejenom kvůli uvedeným uzavírkám by se prodloužily dojezdové časy záchranářů a nesplnila by se tak zákonná lhůta dojezdu posádek k pacientům do 20 minut.

Středočeská záchranná služba zareagovala na náš podnět a společně jsme nalezli řešení. Rozhodli jsme se zřídit dočasné výjezdové stanoviště přímo v Hradištku. Během dvou měsíců se nám podařilo administrativně i stavebně připravit nové výjezdové stanoviště záchranné služby.

Nová základna vznikla v bývalé administrativní budově Tiskárny Hradištko. Náklady na rekonstrukci zaplatila obec. Záchranáři mají k dispozici denní místnost, kuchyňské zázemí, dva pokoje a sociální zařízení. Na novém výjezdovém stanovišti bude sloužit 24 hodin denně 7 dní v týdnu dvoučlenná posádka v režimu RZP, tedy řidič a zdravotnický záchranář, nebo sestra se specializací. Nájemní smlouva bude uzavřena na období jednoho roku, tj. od 20.4. 2024 do 20.5.2025, a jsme připraveni jednat o jejím prodloužení.

Poděkování patří všem, kteří se na stavebních úpravách a přípravě prostor podíleli. Zřízení stanoviště záchranky přímo v obci je v nastávajícím období velkým přínosem a jistotou pro všechny obyvatele.

Radka Svobodová, starostka obce

Zpravodaj 1-2024

Právě vychází nový Zpravodaj 1-2024. Hlavním tématem je partnerství Hradištka s městem Essen a obcí Busturia. Nově zde najdete ilustrace místní výtvarnice Barbory Burianové, které k tématu odkazují. Přejeme hezké počtení.

Participativní rozpočet „Hradištko společně“ 2024

Zahajujeme 2. ročník participativního rozpočtu „Hradištko společně“. Chcete se aktivně zapojit do rozvoje obce a máte nápad, jak změnit Hradištko? Navrhněte projekt a podejte ho od 1. dubna do 30. června 2024 přes online formulář. O tom, který z nich se zrealizuje, rozhodneme společným hlasováním v srpnu 2024. Všechny zásady, harmonogram a informace o možnosti přihlášení projektů, posouzení realizovatelnosti a posléze hlasování najdete na samostatných webových stránkách participativního rozpočtu „Hradištko společně“. Plakát zde.

Díky prvnímu ročníku máme v zámecké zahradě nový pingpongový stůl a na dětském hřišti v ulici K Přehradě altán a relaxační lehátka.

Zprůchodnění schodů na Brunšově

Od soboty 23. března 2024 budou po rekonstrukci opět zprůchodněny schody na Brunšově.

Omlouvám se za delší dobu realizace, ale prioritou bylo opravit schody před uzavírkou mostu, kdy budou velmi frekventované. Proto byla oprava zahájena před začátkem zimy a doufali jsme, že případná mírnější zima umožní opravu realizovat. Bohužel klimatické podmínky neumožňovaly provádět technologické postupy dříve.

Děkuji za pochopení.

Radka Svobodová, starostka

Splatnost místního poplatku do 31. března 2024

Dovolujeme si upozornit občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek za odpad a psy na tento rok, aby tak učinili nejpozději do 31. března 2024. Místní poplatek můžete uhradit na bankovní účet č. 2925111/0100, variabilní symbol: číslo objektu nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky obecního úřadu na telefonním čísle 731 658 501 nebo e-mailem podatelna@hradistko.cz.

Předem děkujeme za vaše platby.

Komunální odpad:

  • 800 Kč (osoba s trvalým pobytem)
  • 1 200 Kč (za nemovitost bez trvalého pobytu)

Psi:

  • 300 Kč/první pes, za každého dalšího 400 Kč
  • 200 Kč/osoby starší 65 let, za každého dalšího 300 Kč

Oprava krajských komunikací

Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) zahajuje opravu komunikací po zimě. Oprava silnice III/1061 Pikovická a II/106 Benešovská v úseku do Krňan má v harmonogramu KSÚS prioritu a pokud to klimatické podmínky v nejbližších dnech umožní, bude oprava provedena do konce března, popř. v dalších dnech, co nejdříve to bude možné.

Mimořádné sběrné místo v Pikovicích – 1. dubna 2024

V pondělí 1. dubna 2024 od 10 do 16 hodin bude mimořádně a jednorázově otevřeno sběrné místo v Pikovicích v ulici Ke Stezce vedle čistírny odpadních vod. Bude možné zde odložit:

  • bioodpad: trávu, listí, shrabky z úklidu zahrad, spadané ovoce a větve z listnatých stromů a jehličnanů
  • objemný odpad: matrace, lina, koberce
  • dřevěný odpad: dřevotřískové desky z nábytku, OSB desky, latě, prkna, palety, bedýnky od zeleniny a ovoce
  • elektroodpad: lednice, mrazáky, sporáky, televizory a drobné elektrospotřebiče
  • kovové odpady: pletivo, sloupky, plechy, sudy
  • pneumatiky z osobních automobilů zuté z disků.

I nadále platí přísný zákaz odkládání odpadů mimo místa k tomu určená, což jsou kontejnery na tříděný a směsný odpad a sběrný dvůr v ulici Šlemínská.

Leták zde