Rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše – informace z jednání

Ve středu 13. prosince 2023 se uskutečnila schůzka se zástupcem zhotovitele rekonstrukce štěchovického mostu. Za účasti projektanta a statika byl proveden průzkum, na základě kterého bude stanoven konkrétní postup a harmonogram provádění prací.

Z toho vyplyne rozsah a doba omezení užívání mostu. Tyto informace by měly být k dispozici začátkem ledna 2024. Současně jednáme s dopravcem o možnostech zajištění náhradního autobusového spojení mezi Prahou a Hradištkem a o zřízení kyvadlové dopravy k vlakové zastávce Petrov u Prahy.

Zahájení rekonstrukce je plánováno na začátek března 2024, předpokládaná celková doba rekonstrukce je 9 měsíců.

 

Instalace ukazatelů rychlosti

Na silnici v ulici Benešovská byly instalovány dva ukazatele rychlosti – na příjezdu od Závisti a v klesání na Brunšově. Ukazatele jsou doplněny kamerami a jako prvky aktivního monitoringu jsou napojeny na dopravní portál Středočeského kraje s online připojením na Policii ČR.

Ukazatele byly spolufinancovány z dotace Středočeského kraje z programu Prevence kriminality. Děkujeme vám, že dodržováním pravidel silničního provozu přispíváte ke zvýšené bezpečnosti.

 

Chod obce během vánočních svátků

Upozorňujeme na omezený provoz obecního úřadu, knihovny a sběrného dvora v průběhu vánočních svátků. Od 2. ledna 2024 jsme vám opět k dispozici.

Obecní úřad Hradištko

  • 27. prosince 2023 (středa) – otevřená pokladna, uzavřen Czech Point a ověřování
  • 3. ledna 2024 (středa) – uzavřená pokladna, Czech Point a ověřování k dispozici

V případě potřeby služby Czech Point se můžete obrátit na pobočku České pošty v Davli.

Obecní knihovna Hradištko

  • 28. prosince 2023 (čtvrtek) – knihovna uzavřena

Sběrný dvůr na Brunšově

  • 23. prosince 2023 (sobota) – otevřen
  • 24. prosince 2023 (neděle) – uzavřen
  • 26. prosince 2023 (úterý) – otevřen
  • 28. prosince 2023 (čtvrtek) – otevřen
  • 30. prosince 2023 (sobota) – otevřen
  • 31. prosince 2023 (neděle) – otevřen

Pozvání na vánoční koncert a živý betlém

Srdečně vás zveme na vánoční koncert Hvozdnického pěveckého sboru, který se koná v neděli 17. prosince 2023 v 15.30 hodin ve společenském sále ČMSCH (Benešovská 123). Vstup volný. Plakát zde.

Z koncertu se můžete rovnou přesunout na nádvoří zámku, kde společně prožijeme vánoční příběh a zazpíváme si koledy. Živý betlém začíná v 17 hodin. S sebou si přineste zvonečky a rolničky, případně sklenici se svíčkou na betlémské světlo. Plakát zde.

Odstranění dřevin – vodoteč Pikovice

Do konce prosince 2023 bude v Pikovicích probíhat odstranění dřevin a porostů v korytě vodoteče v úseku od křižovatky ulic Nádražní a Dlážděná po vyústění do Sázavy. Účelem je zjištění technického stavu jako podkladu pro projektovou dokumentaci na jeho celkovou rekonstrukci. Akci zajišťuje správce vodoteče Lesy ČR s.p.

Rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše – poslední možnost vyplnění dotazníku

Upozorňujeme občany, že v pátek 8. prosince 2023 bude ukončena možnost vyplnění dotazníku týkajícího se využití přívozu během rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše v roce 2024. Jeho výstupy budou využity při jednání se zhotovitelem rekonstrukce, které proběhne 13.12.2023. Výstupy z jednání a informace budou zveřejňovány vždy jako aktuality a zároveň je najdete v samostatné záložce v menu: Obecní úřad -> Rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše. Za vyplnění děkujeme.

Brunšov – Stavební činnost a omezení

Schody Brunšov – byla realizována vyrovnávací betonová vrstva. Koncem prosince, po uplynutí doby zrání betonu a bude-li vhodné počasí, bude aplikována finální vrstva. V případě, že klimatické podmínky aplikaci neumožní, budou schody otevřeny pro veřejnost a dokončeny budou za vhodných klimatickým podmínek.

Ul. Na Ovčičkách – v úseku od ul. Benešovské po napojení ul. Květná probíhá neodkladná oprava sítí uložených v komunikaci. V některém úseku nelze práce provádět bez dočasného omezení průjezdnosti. Za komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

R. Svobodová, starostka