Volné kapacity sociální služby Podpora samostatného bydlení

Terénní služba Podpora samostatného bydlení, která spadá pod neziskovou organizaci Portus Praha, má volné kapacity a nabírá nové klienty, kteří by tuto službu využili. Sociální služba poskytuje službu dospělým lidem s mentálním znevýhodněním. K lidem se zdravotním znevýhodněním přichází asistent do jejich domovů a pomáhá v těch situacích, v kterých pomoc potřebují. Více informací najdete v přiloženém letáku zde.

Organizace dále hledá dobrovolníky, kteří by byli dlouhodobou oporou a ukázali klientům možnosti zapojení do běžných komunitních aktivit. Více info zde.

Dvě vánoční výstavy na zámku

Srdečně vás zveme na vánoční výstavu betlémů, ozdob a dekorací. Výstava bude přístupná pouze 1. adventní víkend, v sobotu a v neděli 26. a 27. listopadu 2022 od 10 do 17 hodin.
Na zámku bude také k vidění výstava vánočních rodinných fotografií, které zachycují, jak slavili Vánoce naši sousedé v průběhu 2. poloviny minulého století. Výstava potrvá až do konce ledna a bude možné si ji prohlédnout na chodbě v 1. patře vždy v úředních hodinách obecního úřadu.

Úplná uzavírka ulice Šlemínská

Ve středu 23. listopadu 2022 bude v čase od 7.00 do 24.00 hodin úplná uzavírka ulice Šlemínská, a to od křižovatky s ulicí Nad Keramem směrem na Mandát. Důvodem uzavírky je oprava povrchu části komunikace. Vyznačení na mapě zde.

Kácení a ořez v centru obce

V souvislosti s revitalizací aleje v ulici Pikovická v centru obce bude ve čtvrtek 17. listopadu 2022 probíhat kácení jírovce na parkovišti u Japeky a snížení koruny vzrostlých lip v aleji u Pivovarského rybníka. Kácení je prováděno na základě odborného posouzení stavu dřeviny, který byl vyhodnocen jako rizikový, dle vydaného rozhodnutí Městského úřadu Černošice, odd. památkové péče. Na úpravu plochy parkoviště se připravuje studie, která bude řešit novou dosadbu.

Prosíme, abyste dbali zvýšené opatrnosti a respektovali dopravní omezení v místech provádění prací. Děkujeme.

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

Srdečně vás zveme na Hradištský advent! Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu se bude konat na nádvoří u zámku, a to v tradičním čase – první adventní neděli 27. listopadu 2022 od 14 hodin. Můžete se těšit na bohatý jarmark, adventní výstavu na zámku včetně výstavy vánočních rodinných fotografií, výtvarné dílny pro děti, vystoupení žáků ZŠ, koncert a mnoho dalšího. Plakát zde.

Volné pracovní místo v ZŠ Hradištko

Základní škola Hradištko hledá zástup za dlouhodobě nemocného kolegu. Jedná se o možnost plného i částečného úvazku. Nástup ihned. Požadované zaměření: matematika, fyzika (příp. pracovní výchova). Kontakt: job@zshradsitko.cz, tel. 734 738 442, 739 20 50 40.