Uzavírka Davle – změny autobusových linek

Z důvodu úplné uzavírky silnice II/102 v Davli dochází od 1. července do 31. srpna 2024 ke změnám autobusových linek.
Na linkách 361 a 390 je část spojů odkloněna přes Masečín a Hvozdnici. Ostatní spoje jsou ze Štěchovic vedeny do zastávky „Davle, obec“ v areálu čerpací stanice, odkud je pěší přestup do zastávky „Davle, U pomníku“, odkud navazuje další spoj ve směru do Prahy.
Linka 360 je odkloněna po dálnici D4 a přes Dobříš a Nový Knín, přičemž zajišťuje obslužnost mj. také Nového Knína, Mokrovrat a Staré Huti a jejich rychlého napojení do zastávky „Dobříš, Žel. st.“ a na Prahu.

Jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách PID.

Doporučujeme upřednostnit vlakovou dopravu ze zastávky Petrov u Prahy (Pikovice), časy odjezdu vlaků navazují na autobusovou linku č. 338. Dne 1. července 2024 skončí současná omezení na trati.

Omezení dopravy na mostě v Kamenném Přívozu

Na základě Opatření obecné povahy č. 189/2024 budou, společně s příslušným dopravním značením na komunikacích, na nájezdech mostu v Kamenném Přívozu instalovány brány limitující velikost vozidel vjíždějících na most (viz výkres).

Přesný termín instalace brán, která si vyžádá uzavření průjezdu přes most na 2 dny (požadujeme mimo pracovní dny), bude stanoven samostatným opatřením s uvedením termínu uzavírky. Investorem je správce komunikace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

 

Převozy nemocných

Občané, kterým ztížená hromadná doprava komplikuje cesty k lékařům, mohou využít firmu Nessan, která zajišťuje převozy nemocných. Převážejí občany, kterým zdravotní stav nedovolí dopravit se sám, do zdravotnických zařízení na vyšetření, hospitalizace, rehabilitace, lázně apod. Jejich odborně vyškolení řidiči se postarají o pacienta od domovních dveří až do ordinace. Převoz sanitním vozem je možný na doporučení lékaře (náklady hradí pojišťovna), nebo bez něj (náklady hradí pacient). Kontakt: 739 22 33 44. Více info na www.nessan.cz.

Zažít Hráďo jinak a garážový prodej – 21. a 22. září 2024

Okrašlovací spolek Hradištko vás zve na 2. ročník sousedských slavností Zažít Hráďo jinak, který se koná v sobotu 21. září 2024 od 14 do 18 hodin v Účku. Těšit se můžete na bohatý program v prostorách zámecké zahrady a jejím okolí. Například:

 • relax zóna v Účku
 • instalace nové mapy „Hradištko a jeho zajímavosti“
 • výstava „Ztracené budovy“
 • Hradištská pasáž a pokračování projektu „Hradištské lavičky“
 • promítání fotografií a videí – „Hradištko v proměnách času“
 • komunitní tvoření pro děti a dospělé (ve spolupráci s Rodinným centrem HraDítko)
 • sousedský piknik v zámecké zahradě

Více informací najdete zde.

Jeho součástí bude také garážový prodej, který se bude konat na závěr festivalu Zažít Hráďo jinak, a to v neděli 22. září 2024 dopoledne (10:00 – 14:00) . Více informací a registrace zde.

Pravidla pro napouštění bazénu z vodovodní přípojky

Pro napouštění bazénu přednostně využijte možnost dovozu vody cisternou (např. VHS Benešov).

Neorganizované velké odběry z vodovodního řadu mají za následek výrazný pokles tlaku vody pro okolní odběratele. Takovýto odběr může způsobit nežádoucí zákal pitné vody. Neohlášené nadprůměrné odběry se jeví jako havárie na vodovodním řadu, které se musí v terénu bezodkladně věnovat několik pracovníků – v tomto případě zbytečně.

V případě napouštění bazénu z vodovodní přípojky je nezbytné kontaktovat správce vodovodu – tel. 602 831 114, který dle aktuální situace určí vhodnou dobu a rychlost napouštění, která může být rozvrhnuta do několika dní.

Nabídka práce v MŠ Hradištko

Mateřská škola Hradištko hledá do týmu spolehlivého pedagoga (učitel/učitelka mateřské školy) s kladným vztahem k dětem na pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) s nástupem od 26. srpna 2024.
Bližší info ohledně platových podmínek u ředitelky Mgr. Bílkové na tel. 730 516 200 nebo e-mailu: mshradistko@seznam.cz. Více info zde.

Připomínky k vlakovým jízdním řádům

Správa železnic, s.o. vydala návrh vlakových jízdních řádů pro období od 15.12.2024 do 13.12.2025. Připomínky k nim je možné zaslat nejpozději do 23. června 2024 na e-mail podatelna@hradistko.cz, přímý odkaz na jízdní řády zde. Trať Praha-Vrané nad Vltavou-Čerčany, Vrané nad Vltavou-Dobříš, zahrnující zastávku Petrov u Prahy, má číslo 210.

Volby do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024 – zajištění svozu k volební místnosti

Volební místnosti pro všechny volební okrsky jsou umístěny v ZŠ Hradištko, v ul. Školní 33.

Pro zájemce je zajištěn svoz k volební místnosti vozidlem Sboru dobrovolných hasičů, a to z těchto míst:

Pikovice – odjezd od zastávky autobusu u Restaurace u Dolejších, ul. Nádražní

 • pátek 7. června: v 14.30 a 17.30 hodin
 • sobota 8. června: v 10.00 hodin

Brunšov – odjezd od prodejny potravin u Havlíčků, ul. Šlemínská

 • pátek 7. června: v 15.30 a 18.30 hodin
 • sobota 8. června: v 11.00 hodin

V případě většího počtu osob v místě nástupu se vozidlo vrátí hned poté, co vyloží cestující u školy. Odjezd od školy zpět do Pikovic nebo na Brunšov bude vždy hned, jak lidé stihnou odvolit, přibližně po 15 minutách.

Parkování pro osobní vozidla je v ulici Oblouková.