Oprava krajských komunikací

Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) zahajuje opravu komunikací po zimě. Oprava silnice III/1061 Pikovická a II/106 Benešovská v úseku do Krňan má v harmonogramu KSÚS prioritu a pokud to klimatické podmínky v nejbližších dnech umožní, bude oprava provedena do konce března, popř. v dalších dnech, co nejdříve to bude možné.

Mimořádné sběrné místo v Pikovicích – 1. dubna 2024

V pondělí 1. dubna 2024 od 10 do 16 hodin bude mimořádně a jednorázově otevřeno sběrné místo v Pikovicích v ulici Ke Stezce vedle čistírny odpadních vod. Bude možné zde odložit:

  • bioodpad: trávu, listí, shrabky z úklidu zahrad, spadané ovoce a větve z listnatých stromů a jehličnanů
  • objemný odpad: matrace, lina, koberce
  • dřevěný odpad: dřevotřískové desky z nábytku, OSB desky, latě, prkna, palety, bedýnky od zeleniny a ovoce
  • elektroodpad: lednice, mrazáky, sporáky, televizory a drobné elektrospotřebiče
  • kovové odpady: pletivo, sloupky, plechy, sudy
  • pneumatiky z osobních automobilů zuté z disků.

I nadále platí přísný zákaz odkládání odpadů mimo místa k tomu určená, což jsou kontejnery na tříděný a směsný odpad a sběrný dvůr v ulici Šlemínská.

Leták zde

Kandík kvete

Na Medníku kvete kandík. Prosíme všechny návštěvníky míst, kde se tato chráněná rostlina vyskytuje, aby se pohybovali především po vyznačených cestách. Procházením turistů po lese dochází k sešlapu kandíku, proto prosíme o nejvyšší opatrnost a ohleduplné chování, zvýšený dohled na děti a dodržování zákazu volného pohybu psů. Děkujeme.

Rekonstrukce mostu Edv. Beneše – zajištění průchodu pro pěší a další informace

Zhotovitel vyšel vstříc požadavku obce a po dobu, kdy to provádění stavby umožní, vymezí přes rekonstruovaný most průchod pro pěší. Bere tím však na sebe určitá rizika, a  pokud by docházelo k porušování pravidel stanovených stavbou pro pohyb ve vymezeném koridoru, vystavíme sami sebe riziku uzavření pěšího propojení. Proto prosím o respektování pravidel stanovených na stavbě v danou chvíli a předem všem děkuji. V čase, kdy průchod nebude možný, bude spojení mezi oběma břehy zajišťováno přívozem.

Radka Svobodová, starostka

Další informace k provozu autobusů, vlaků a parkování zde.

Uzávěrka nového čísla Zpravodaje

Zahajujeme přípravu nového čísla Zpravodaje, které vyjde na přelomu března a dubna. Uvítáme vaše příspěvky, náměty, tipy, inzeráty. Informujte ostatní, co se u vás děje, co se podařilo, co připravujete. Termín uzávěrky je 25. února 2024. Příspěvky zasílejte na e-mail redakce@hradistko.cz. Děkujeme.
Ceník inzerce najdete zde.

Pikovický masopust – 2. března 2024

SDH Pikovice vás srdečně zve na Pikovický masopust, který se koná v sobotu 2. března 2024 od 14 hodin u hasičské zbrojnice v Pikovicích. Součástí programu bude masopustní průvod, soutěž o nejlepší masku, jmenování krále masopustu, společenské hry a občerstvení včetně domácích donutů. Akce bude tematicky laděná podle seriálu Simpsonovi, který slaví 35 let. Masky ale mohou být jakékoli. Plakát zde.