Z důvodu úplné uzavírky silnice II/102 v Davli dochází od 1. července do 31. srpna 2024 ke změnám autobusových linek.
Na linkách 361 a 390 je část spojů odkloněna přes Masečín a Hvozdnici. Ostatní spoje jsou ze Štěchovic vedeny do zastávky „Davle, obec“ v areálu čerpací stanice, odkud je pěší přestup do zastávky „Davle, U pomníku“, odkud navazuje další spoj ve směru do Prahy.
Linka 360 je odkloněna po dálnici D4 a přes Dobříš a Nový Knín, přičemž zajišťuje obslužnost mj. také Nového Knína, Mokrovrat a Staré Huti a jejich rychlého napojení do zastávky „Dobříš, Žel. st.“ a na Prahu.

Jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách PID.

Doporučujeme upřednostnit vlakovou dopravu ze zastávky Petrov u Prahy (Pikovice), časy odjezdu vlaků navazují na autobusovou linku č. 338. Dne 1. července 2024 skončí současná omezení na trati.