Na základě Opatření obecné povahy č. 189/2024 budou, společně s příslušným dopravním značením na komunikacích, na nájezdech mostu v Kamenném Přívozu instalovány brány limitující velikost vozidel vjíždějících na most (viz výkres).

Přesný termín instalace brán, která si vyžádá uzavření průjezdu přes most na 2 dny (požadujeme mimo pracovní dny), bude stanoven samostatným opatřením s uvedením termínu uzavírky. Investorem je správce komunikace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.