Hrátky s pamětí

Obecní knihovna Hradištko vás zve na přednášku a ukázkovou lekci zdarma na téma Hrátky s pamětí, která se koná ve čtvrtek 8. října 2020 v 10 hodin. Jak funguje lidský mozek? Proč trénovat naši paměť v každém věku? Co jsou mnemotechniky a jak s nimi pracovat? Jak si zapamatovat informace pro praktické využití? Čím zlepšit soustředění a zvýšit kapacitu naší paměti?
Přijďte si vyzkoušet, jak „chutná“ trénování paměti zábavnou formou v přátelském prostředí. Kurz povede certifikovaná lektorka paměti II. stupně Hana Navrátilová. Počet míst je omezen, rezervace na tel. 603 140 737. Plakát zde.

Cihlafest v Davli – 3. října 2020

Dne 3. října 2020 od 19.30 se v rámci CIHLAFESTU koná v Hotelu V Pivovaře v Davli divadelní představení Sex pro pokročilé, kde se v divákům hlavní roli ukážou hvězdy Jana Krausová a Karel Roden. Vstupenky si kupujte na https://www.akcecihla.cz/cihlafest/predprodej-vstupenek/(Datum ukončení předprodeje je 25.9.2020 v 23.00). Svou návštěvou podpoříte činnost Chráněného bydlení v obci Slapy. Neváhejte tedy přijít, udělat si příjemný večer a podpořit dobrou věc! 
Více informací k CIHLAFESTU 2020 najdete na www.akcecihla.cz/cihlafest
Vynikající naložené DOBROTY S PŘÍBĚHEM si můžete objednat na https://www.dobrotyspribehem.cz/

Upozornění od ČEZ Distribuce – výzva k ořezu porostů

Společnost ČEZ Distribuce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Zásah je nutné provést do 15. listopadu. Pokyny k provedení ořezu najdete zde.

Dočasné uzavření Obecního úřadu Hradištko z důvodu stěhování

Z důvodu stěhování obecního úřadu do nových prostor v budově zámku bude ve dnech 22. – 30.9. 2020 obecní úřad uzavřen a jeho činnost dočasně přerušena. V případě neodkladné záležitosti či dotazu kontaktujte telefonicky či e-mailem konkrétního pracovníka. Telefonní čísla a e-mailové adresy zůstávají beze změny. Od 1. října pro vás budeme opět k dispozici na zámku, na nové adrese: Obecní úřad Hradištko, Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko.

Děkujeme za pochopení

Volby do Zastupitelstva kraje a Senátu – volební okrsky

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu ČR se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14.00 hod do 22.00 hod a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hod do 14. hod. Volební okrsky a volební místnosti jsou stanoveny jako obvykle. Oficiální dokument o počtu a sídlech volebních okrsků a další informace je ZDE. V případě voleb do Senátu spadá naše obec do volebního obvodu č. 18.

Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Volič prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto volby uskutečnění v pátek 9. října 2020 a v sobotu 10. října 2020 v čase obvyklém.

Přerušení dodávky elektřiny

Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to dne 5. října 2020 v čase od 8.00 do 12.00 hodin (Jižní: E1514; Nade Vsí: E1185, E1299, E1451, E1612, E1713) a 6. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin (parc. č. 357/63, parc. č. 1078, E254, E341, E49, E620, K Dubí: 53, 108, E170; Nad Šlemínem: 71, E1009, E107, E1637, E1638, E1645, E1719, E177, E178, E230, E371, E505, E516, E517, E545, E628, E679, E693, E785, E887, E911). Odstávky se týkají místní části Hradištko.

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Muzikoterapie v knihovně

Obecní knihovna Hradištko vás zve vás na odpočinek a regeneraci metodou celostní muzikoterapie, která se koná ve čtvrtek 24. září 2020 v 19 hodin. MgA. Kateřina Engelberthová bude improvizovaně zpívat a hrát na frekvenčně bohaté přírodní hudební nástroje, při kterých budete mít možnost zažít jedinečný, hluboký relaxační stav. Každá buňka vašeho těla se zaraduje, přijďte se vyladit. Vstupné: 150 Kč. Přihlášky a více informací na tel. 731 275 269. Plakát zde.

Vernisáž výstavy fotografií

Zveme vás na vernisáž výstavy fotografií “Poetické momentky Jiřího Šubra”, která se koná v pátek 11. září 2020 v 18 hodin na zámku. Výstava bude dále přístupná v sobotu 12. září od 10 do 18 hodin a po přestěhování obecního úřadu na zámek v úředních hodinách. Plakát zde.