Varování před silnými bouřkami

Český hydrometeorologický ústav varuje před výskytem velmi silných bouřek s opakovanými úhrny kolem 70 mm, kroupami do 3 cm a nárazy větru kolem 70 km/h.

Výstraha platí od 19. srpna 14:00 hodin do 20. srpna 2022 2:00 hodin.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.

Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Oprava výtluků v komunikacích

Ve dnech 4. – 5. srpna 2022 bude v části obce Pikovice probíhat oprava výtluků v komunikacích. Prosíme dbejte zvýšené opatrnosti a respektujte dopravní značení.

V dalších částech obce budou opravy prováděny následně, v průběhu srpna. O termínech vás budeme informovat.

Nárůst trestných činů

Sdělení Policie ČR

Zdejší součást Policie České republiky Obvodní oddělení Hradištko eviduje od začátku letní sezony 2022 (tj. od měsíce května) znatelný nárůst majetkové trestné činnosti. Především se jedná o trestnou činnost spojenou s krádežemi pramic, nafukovacích člunů, motorových člunů a rovněž samostatných lodních motorů.  Dále je od počátku kalendářního roku 2022 evidováno zvýšené množství případů krádeží nezabezpečených elektro koloběžek a elektro kol ze zahrad rodinných domů a rekreačních chat.

Policejní orgán Obvodního oddělení Policie České republiky Hradištko tímto apeluje na občany, aby si svůj majetek řádně zabezpečili, a tím minimalizovali nebezpečí krádeží věcí odložených na zahradách. Rovněž tak důrazně doporučuje zvýšit zabezpečení vodních plavidel všeho druhu, ukotvených u plovoucích mol na vodním toku řeky Vltavy.

Sdělení OÚ Hradištko

Obracíme se na všechny, kterým není lhostejná obec, ve které žijí a bezpečnost v ní. V poslední době dochází také k nárůstu vandalismu, opakujícímu se násilnému vniknutím do objektů v majetku obce a devastaci jejich vybavení. Naposledy došlo k násilnému vniknutí do objektu tělocvičny. Na místě byly zajištěny biologické stopy a skutek je šetřen jako trestný čin. Po dohodě se zástupci Policie ČR jsme se rozhodli vypsat finanční odměnu ve výši 5 000 Kč, která bude vyplacena za poskytnutí informací vedoucích ke ztotožnění pachatelů. Informace mohou lidé poskytovat na Obecní úřad Hradištko, tel. 731 658 508 nebo na Obvodní oddělení Policie ČR na tel. 727 968 538.

Fotografie z místa činu.

 

Výstraha ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav vydal doporučení ke zmírnění následků sucha a velmi vysokých teplot: nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Dále dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům.
Vždy je třeba respektovat aktuální stav, klimatické podmínky a zohlednit možná rizika i při opékání špekáčků na vlastní zahradě. K ukládání bioodpadu či jiného dřevěného materiálu je určen sběrný dvůr.
Děkujeme za váš zodpovědný přístup.

Štěchovický most – dopravní omezení

V pátek 15.7.2022 začalo platit dopravní omezení ve Štěchovicích, jehož součástí bylo umístění semaforů na mostě Dr. Edv. Beneše. Obec Hradištko nebyla ve správním řízení, stanovujícím dopravně inženýrské opatření (DIO), obeslána a o připravovaném záměru nebyla informována. Hned v průběhu víkendu byli kontaktováni příslušní pracovníci Středočeského kraje a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) s upozorněním na extrémní přetěžování mostu, jehož stav je vyhodnocen jako havarijní a s výzvou k provedení okamžité nápravy.  Dle pondělní informace KSÚS je v součinnosti s Policií ČR projednáváno stanovení nového dopravního opatření, kterým nebude ohrožena bezpečnost dopravy na mostě.  O novém DIO budeme veřejnost informovat, jakmile ho obdržíme .

Radka Svobodová, starostka obce