Výsledek sběru vysloužilých elektrozařízení za rok 2022

Díky obyvatelům se naše obec může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 40,35 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 17,50 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Elektrowin v roce 2022 úspěšnou spolupráci ocenil 40 000 Kč ze svého motivačního programu.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového! Děkujeme, že třídíte.

Pátrání po pohřešované ženě

Policisté z Územního odboru Praha venkov – JIH vyhlásili již na začátku února celostátní pátrání po pohřešované 60leté ženě z Vraného nad Vltavou. Okresním soudem v Praze bylo rozhodnuto o její nesvéprávnosti, protože žena trpí psychickou poruchou, a proto byla svěřena do péče obce Vrané nad Vltavou. Zaměstnancům obce se ale již od listopadu roku 2022 nedaří ženu nalézt a mají důvodnou obavu o její zdraví a život. Poslední informace o jejím pohybu byla zjištěna v Praze máme z 1. ledna 2023. Od té doby nemáme žádné informace o místě jejího pohybu nebo pobytu. Pohřešovaná je asi 160-170 cm vysoká, střední postavy, má tmavé vlasy a modré oči. Pokud ženu uvidíte nebo máte jakékoliv poznatky o tom, kde by se v současné době mohla pohybovat, ozvěte se prosím policistům z Prahy venkov – JIH na tel. číslo 727 901 139 nebo na linku 158. Za případné poznatky a informace děkujeme. Foto zde.

Participativní rozpočet „Hradištko společně“

Zahajujeme 1. ročník participativního rozpočtu „Hradištko společně“. Chcete se aktivně zapojit do rozvoje obce a máte nápad, jak změnit Hradištko? Navrhněte projekt a podejte ho od 1. května do 31. července 2023 přes online formulář. O tom, který z nich se zrealizuje, rozhodneme společným hlasováním v září 2023. Všechny zásady, harmonogram a informace o možnosti přihlášení projektů, posouzení realizovatelnosti a posléze hlasování najdete na samostatných webových stránkách participativního rozpočtu „Hradištko společně“.

Myslivci vyzývají řidiče k opatrnosti

Se zahájením vegetačního období zvěř častěji vytahuje na pastvu (zejména v brzkých ranních a podvečerních hodinách) a dochází tak k častějším srážkám motorových vozidel se zvěří. V naší obci se jedná zejména o úsek od ČMSCH k hranici okresu („k vagónu“). V nejbližších týdnech obnoví členové Mysliveckého spolku Medník pachový ohradník, řidiče nicméně nabádají ke zvýšené opatrnosti zejména v tomto úseku a zejména v ranních a podvečerních hodinách. Nejedná se pouze o zbytečné úhyny zvěře (v době před kladením mláďat), ale zejména o vaši bezpečnost a prevenci škod na majetku. V případě střetu auta se zvěří nebo nálezu uhynulé zvěře prosím kontaktujte nového hospodáře Ing. Jiřího Jecha (tel. 603 810 103), příp. Ing. Václava Buriánka st. (tel. 602 212 254).