Zpravodaj 1-2024

Právě vychází nový Zpravodaj 1-2024. Hlavním tématem je partnerství Hradištka s městem Essen a obcí Busturia. Nově zde najdete ilustrace místní výtvarnice Barbory Burianové, které k tématu odkazují. Přejeme hezké počtení.

Participativní rozpočet „Hradištko společně“ 2024

Zahajujeme 2. ročník participativního rozpočtu „Hradištko společně“. Chcete se aktivně zapojit do rozvoje obce a máte nápad, jak změnit Hradištko? Navrhněte projekt a podejte ho od 1. dubna do 30. června 2024 přes online formulář. O tom, který z nich se zrealizuje, rozhodneme společným hlasováním v srpnu 2024. Všechny zásady, harmonogram a informace o možnosti přihlášení projektů, posouzení realizovatelnosti a posléze hlasování najdete na samostatných webových stránkách participativního rozpočtu „Hradištko společně“. Plakát zde.

Díky prvnímu ročníku máme v zámecké zahradě nový pingpongový stůl a na dětském hřišti v ulici K Přehradě altán a relaxační lehátka.

Zprůchodnění schodů na Brunšově

Od soboty 23. března 2024 budou po rekonstrukci opět zprůchodněny schody na Brunšově.

Omlouvám se za delší dobu realizace, ale prioritou bylo opravit schody před uzavírkou mostu, kdy budou velmi frekventované. Proto byla oprava zahájena před začátkem zimy a doufali jsme, že případná mírnější zima umožní opravu realizovat. Bohužel klimatické podmínky neumožňovaly provádět technologické postupy dříve.

Děkuji za pochopení.

Radka Svobodová, starostka

Splatnost místního poplatku do 31. března 2024

Dovolujeme si upozornit občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek za odpad a psy na tento rok, aby tak učinili nejpozději do 31. března 2024. Místní poplatek můžete uhradit na bankovní účet č. 2925111/0100, variabilní symbol: číslo objektu nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky obecního úřadu na telefonním čísle 731 658 501 nebo e-mailem podatelna@hradistko.cz.

Předem děkujeme za vaše platby.

Komunální odpad:

  • 800 Kč (osoba s trvalým pobytem)
  • 1 200 Kč (za nemovitost bez trvalého pobytu)

Psi:

  • 300 Kč/první pes, za každého dalšího 400 Kč
  • 200 Kč/osoby starší 65 let, za každého dalšího 300 Kč

Oprava krajských komunikací

Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) zahajuje opravu komunikací po zimě. Oprava silnice III/1061 Pikovická a II/106 Benešovská v úseku do Krňan má v harmonogramu KSÚS prioritu a pokud to klimatické podmínky v nejbližších dnech umožní, bude oprava provedena do konce března, popř. v dalších dnech, co nejdříve to bude možné.

Mimořádné sběrné místo v Pikovicích – 1. dubna 2024

V pondělí 1. dubna 2024 od 10 do 16 hodin bude mimořádně a jednorázově otevřeno sběrné místo v Pikovicích v ulici Ke Stezce vedle čistírny odpadních vod. Bude možné zde odložit:

  • bioodpad: trávu, listí, shrabky z úklidu zahrad, spadané ovoce a větve z listnatých stromů a jehličnanů
  • objemný odpad: matrace, lina, koberce
  • dřevěný odpad: dřevotřískové desky z nábytku, OSB desky, latě, prkna, palety, bedýnky od zeleniny a ovoce
  • elektroodpad: lednice, mrazáky, sporáky, televizory a drobné elektrospotřebiče
  • kovové odpady: pletivo, sloupky, plechy, sudy
  • pneumatiky z osobních automobilů zuté z disků.

I nadále platí přísný zákaz odkládání odpadů mimo místa k tomu určená, což jsou kontejnery na tříděný a směsný odpad a sběrný dvůr v ulici Šlemínská.

Leták zde

Kandík kvete

Na Medníku kvete kandík. Prosíme všechny návštěvníky míst, kde se tato chráněná rostlina vyskytuje, aby se pohybovali především po vyznačených cestách. Procházením turistů po lese dochází k sešlapu kandíku, proto prosíme o nejvyšší opatrnost a ohleduplné chování, zvýšený dohled na děti a dodržování zákazu volného pohybu psů. Děkujeme.

Rekonstrukce mostu Edv. Beneše – zajištění průchodu pro pěší a další informace

Zhotovitel vyšel vstříc požadavku obce a po dobu, kdy to provádění stavby umožní, vymezí přes rekonstruovaný most průchod pro pěší. Bere tím však na sebe určitá rizika, a  pokud by docházelo k porušování pravidel stanovených stavbou pro pohyb ve vymezeném koridoru, vystavíme sami sebe riziku uzavření pěšího propojení. Proto prosím o respektování pravidel stanovených na stavbě v danou chvíli a předem všem děkuji. V čase, kdy průchod nebude možný, bude spojení mezi oběma břehy zajišťováno přívozem.

Radka Svobodová, starostka

Další informace k provozu autobusů, vlaků a parkování zde.