Z důvodu opravy povrchu komunikace sil. II/102 bude v Davli v období od 13. května do 30. června 2024 doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. V úseku s omezením bude provoz řízen semafory. V rámci dopravního opatření dojde k přesunu některých autobusových zastávek.

Rozhodnutí, situace 1, situace 2