Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny, a to dne 14. května 2024 od 8.00 do 16.30 hodin v místní části Hradištko (ulice K Sekance, Na Hradcích, Nad Sázavou, Nad Vltavou) a dne 16. května 2024 od 8.00 do 16.00 hodin v místní části Hradištko v ulici Nad Sázavou. Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.