Májový trh u bistra Vrátnice

Zveme vás na 1. májový trh, který se koná v sobotu 20. května 2023 od 10 do 16 hodin v areálu Tiskárny Hradištko u bistra Vrátnice. Můžete se těšit na pikovické pivo, koření, sirupy, sýry, domácí těstoviny a mnoho dalšího. Plakát zde.

Rekonstrukce Barrandovského mostu – 2. etapa: stavební sezóna 2023

Upozorňujeme na dopravní omezení související s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která je plánovaná od května do srpna 2023.

Prvním významnějším omezením pro dopravu budou přípravné práce zaměřené ve směru k Jižní spojce na rozšíření provizorního přejezdu ze sjízdné rampy k Modřanské ulici zpět do směru na Jižní spojku. Z Barrandovského mostu na Jižní spojku zůstanou průjezdné pouze dva jízdní pruhy a na sjezdu k Modřanské ulici pouze jediný jízdní pruh. Omezení tak na Barrandovském mostě dočasně ztíží projíždějícím řidičům hlavně možnosti přeřazení mezi jízdními pruhy. Zahájení prací se zásadním dopadem na dopravu je plánováno na polovinu května 2023. Na Barrandovském mostě bude doprava vedena ve třech provizorních jízdních pruzích v každém směru, jak tomu bylo v první etapě v loňském roce, tedy tři pruhy směrem na Smíchov a tři pruhy směrem na Braník.

Největším dopravním omezením, které zásadně dopravu v Praze ovlivní, bude uzavření barrandovské rampy od Barrandova ve směru z ul. K Barrandovu na Jižní spojku, a to současně s dopravním omezením na mostě. Nebude tedy možné ulicí K Barrandovu sjíždět přímo na Barrandovský most a dále pokračovat na Jižní spojku.

Objízdná trasa povede po D0 (Pražský okruh) Lochkovským tunelem a po Strakonické ulici zpět na Barrandovský most a Jižní spojku. Pro vzdálenější cíle, jako jsou Modřany, Kamýk či Chodov, bude možné pokračovat dále po okruhu D0 na sjezd Písnice, který se plánuje v době rekonstrukce mostu otevřít a dále do centra pokračovat po Libušské ulici, či pokračovat dál po D0 na sjezd Vestec, popřípadě až k dálnici D1 a odtud pak zamířit do centra po ulicích Brněnská a 5. května.

V letošním roce se budou frézovat povrchy, odstraňovat mostní svršek i stávající vybavení v severní polovině jižního mostu a na barrandovské rampě od Barrandova. Dále dojde k výměně dilatačních závěrů, sanaci spodní části nosné konstrukce jižního mostu, postaveny budou nové římsy, bude položené nové vozovkové souvrství a instalováno vybavení hlavního mostu i barrandovské rampy. Přibude i nové veřejné osvětlení a kompletní dopravní značení. Na Barrandovském mostě dojde také k výměně zbývající části ložisek a most bude zesílen vložením dodatečného předpětí. Na barrandovské rampě od Barrandova projdou opravou i obě opěry. Po ukončení hlavní uzavírky, budou probíhat dokončovací práce, které již významně neomezí provoz.

Více informací na https://barrandak.cz/.

Pieta Třebsín

Kultura Posázaví a Povltaví a Mezi řekami z.s. za podpory Středočeského kraje a obcí regionu si vás dovolují pozvat na slavnostní odhalení piety Třebsín k uctění památky vězňů koncentračního tábora Hradištko, které se koná v pondělí 8. května 2023 v 15 hodin na Třebsíně. Plakát zde.

Výsledek sběru vysloužilých elektrozařízení za rok 2022

Díky obyvatelům se naše obec může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 40,35 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 17,50 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Elektrowin v roce 2022 úspěšnou spolupráci ocenil 40 000 Kč ze svého motivačního programu.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového! Děkujeme, že třídíte.

Pátrání po pohřešované ženě

Policisté z Územního odboru Praha venkov – JIH vyhlásili již na začátku února celostátní pátrání po pohřešované 60leté ženě z Vraného nad Vltavou. Okresním soudem v Praze bylo rozhodnuto o její nesvéprávnosti, protože žena trpí psychickou poruchou, a proto byla svěřena do péče obce Vrané nad Vltavou. Zaměstnancům obce se ale již od listopadu roku 2022 nedaří ženu nalézt a mají důvodnou obavu o její zdraví a život. Poslední informace o jejím pohybu byla zjištěna v Praze máme z 1. ledna 2023. Od té doby nemáme žádné informace o místě jejího pohybu nebo pobytu. Pohřešovaná je asi 160-170 cm vysoká, střední postavy, má tmavé vlasy a modré oči. Pokud ženu uvidíte nebo máte jakékoliv poznatky o tom, kde by se v současné době mohla pohybovat, ozvěte se prosím policistům z Prahy venkov – JIH na tel. číslo 727 901 139 nebo na linku 158. Za případné poznatky a informace děkujeme. Foto zde.