Přerušení dodávky elektřiny

Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to dne 5. října 2020 v čase od 8.00 do 12.00 hodin (Jižní: E1514; Nade Vsí: E1185, E1299, E1451, E1612, E1713) a 6. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin (parc. č. 357/63, parc. č. 1078, E254, E341, E49, E620, K Dubí: 53, 108, E170; Nad Šlemínem: 71, E1009, E107, E1637, E1638, E1645, E1719, E177, E178, E230, E371, E505, E516, E517, E545, E628, E679, E693, E785, E887, E911). Odstávky se týkají místní části Hradištko.

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Muzikoterapie v knihovně

Obecní knihovna Hradištko vás zve vás na odpočinek a regeneraci metodou celostní muzikoterapie, která se koná ve čtvrtek 24. září 2020 v 19 hodin. MgA. Kateřina Engelberthová bude improvizovaně zpívat a hrát na frekvenčně bohaté přírodní hudební nástroje, při kterých budete mít možnost zažít jedinečný, hluboký relaxační stav. Každá buňka vašeho těla se zaraduje, přijďte se vyladit. Vstupné: 150 Kč. Přihlášky a více informací na tel. 731 275 269. Plakát zde.

Vernisáž výstavy fotografií

Zveme vás na vernisáž výstavy fotografií “Poetické momentky Jiřího Šubra”, která se koná v pátek 11. září 2020 v 18 hodin na zámku. Výstava bude dále přístupná v sobotu 12. září od 10 do 18 hodin a po přestěhování obecního úřadu na zámek v úředních hodinách. Plakát zde.

Oprava komunikace Nad Vodojemem

Ve dnech 8.9 – 11.9. 2020 bude probíhat oprava místní komunikace v ul. Pod Vodojemem v rámci dokončování prací výstavby kanalizace v této lokalitě, mapa ZDE. Následně budou pokračovat opravné práce i v dalších ulicích. Jejich mapové vyznačení budeme postupně aktualizovat.

Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme

Oprava komunikace Spojovací a její částečná uzavírka

Oznamujeme, že ve dnech 2.9 – 4.9. 2020 budou v době vždy od 8.00 do 17.30 probíhat opravné práce na komunikaci parc. č. 564/13 a parc.č. 564/25 v ulici Spojovací.

Bude se jednat o přípravné práce podkladu před finální pokládkou asfaltového povrchu (toto finální dokončení bude provedeno v říjnu 2020). Aktuální práce budou probíhat ve dvou etapách (značeno červenou a modrou barvou v mapovém podkladu), po dobu prací bude průjezd příslušnou částí komunikace uzavřen.

Tyto práce a opravy jsou spojené s výstavbou kanalizace Nade Vsí a napojením na ČOV Pikovice.

Děkujeme za pochopení.

Omezení dopravy Štěchovice

Z důvodu opravy části sinice II/102 bude ve Štěchovicích opětovně objízdná trasa vedena přes ulici Hlavní (tzv. staré Štěchovice), doprava bude vedena kyvadlově, řízena světelným signalizačním zařízením. Úplná uzavírka se bude dotýkat úseku silnice II/102 od veteriny k autobusovému nádraží.

Autobusové nádraží zůstává v provozu. Opětovně došlo ke změně autobusových jízdních řádů, doporučujeme sledovat  online (www.pid.cz nebo aplikace PID Lítačka) a vyvěšené na zastávkách.

Rozhodnutí o uzavírce vydaném Městským úřad Černošice platí pro období 07.09.20 až 30.11.20. Investorem této rekonstrukce je Středočeský kraj, zhotovitelem společnost STRABAG.

Grafické znázornění ZDE.

Vzhledem k této rekonstrukci a rozhodnutí o uzavírce se dají v exponovaném čase (především pátek odpoledne) čekat dlouhé kolony.