Zveme vás na besedu na téma „Architektura ve veřejném prostoru“, která se koná v úterý 5. března 2024 v 18.30 hodin v knihovně. Můžete se těšit na místní architekty, kteří se podílejí na rozvoji Hradištka v rámci Komise pro rozvoj obce – architektku Evu Letovskou a architekty Jiřího Hejla, Davida Krause a Jakuba Loučku. Mezi pozvanými hosty je také Ing. arch. Ondřej Beneš, který naši obec provází při tvorbě urbanistické koncepce centra Hradištka.

Plakát zde.