Dnešním sdělením Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS)  byl oznámen posun zahájení rekonstrukce mostu Edv. Beneše z původního plánovaného termínu 25. března 2024 na nový termín 22. dubna 2024.  Důvodem oddálení a posunutí zahájení rekonstrukce jsou nově nalezené inženýrské sítě v konstrukci mostu, které nebyly zjištěny ani podrobnými průzkumy při zpracování projektové dokumentace. KSÚS  společně se správcem sítí intenzivně pracuje na technickém řešení pro překládku těchto inženýrských sítí, a to jak provizorní, tak definitivní.

Současně přikládáme koordinační situaci se zakreslením všech plánovaných dopravních omezení v širším okolí.

Za případné změny jakýchkoliv termínů či rozsahu dopravních omezení obec nenese odpovědnost.