Zvýšení průtoku na vltavské kaskádě – I. SPA

V reakci na zvýšení stavu vody na přítocích Vltavy a předpovědi ČHMÚ dochází k regulaci množství zadržované  vody v přehradních nádržích. V rámci preventivních opatření bude v noci 4.1.2024 zvýšen odtok z VD Štěchovice na 400 m3/s.  V lokalitách Brunšov, Šlemín a Mandát doporučujeme sledovat výšku hladiny a  zvířata v ohradách a venkovních výbězích podél řeky popř.  přemístit na vyvýšené plochy dále od břehů.  Jedná se o preventivní kroky, nemovitosti nejsou zvýšenou hladinou ohroženy. Předmětné louky  jsou zaplavovány při průtoku větším než Q5 (pětiletá voda), tedy průtokem 1100 m3/s. Situaci monitorujeme, k dispozici je nepřetržitý tel. 257 740 586.

mapový portál GOBEC – grafické zobrazení záplavového území

Povodí Vltavy – stavy a průtoky

 

Silvestrovské oslavy a používání zábavní pyrotechniky

Vážení spoluobčané,

k blížícímu se konci roku pro někoho patří neodmyslitelně zábavní pyrotechnika. Ne každý však sdílí tuto představu. Hluk z odpálené pyrotechniky nedělá dobře lidem ani zvířatům, jejichž uši jsou daleko citlivější než uši lidí. Dalším důvodem, proč se zdržet jejího použití, je, že rány petard a exploze rachejtlí mohou v dnešní době řadu lidí znepokojit. Připojuji odkaz na osobní prosbu ministra vnitra k omezení používání zábavní pyrotechniky.

Obec Hradištko nemá vyhlášku upravující používání zábavní pyrotechniky, apeluji proto na vzájemnou ohleduplnost.

Děkuji za pochopení a do nového roku  bych vám chtěla popřát pevné zdraví, pohodu a optimismus a nezapomenutelné chvíle strávené s vašimi blízkými.

Radka Svobodová, starostka obce

Vánoční přání

Přejeme klidné prožití vánočních svátků. Do nového roku především zdraví, štěstí a také mnoho osobních i pracovních úspěchů. Ať se máme v novém roce na co těšit.

Obec Hradištko

PF 2024

Výstraha ČHMÚ – silný vítr

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev „silný a velmi silný vítr“, která platí od 21. do 23. prosince 2023. Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu.

Rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše – informace z jednání

Ve středu 13. prosince 2023 se uskutečnila schůzka se zástupcem zhotovitele rekonstrukce štěchovického mostu. Za účasti projektanta a statika byl proveden průzkum, na základě kterého bude stanoven konkrétní postup a harmonogram provádění prací.

Z toho vyplyne rozsah a doba omezení užívání mostu. Tyto informace by měly být k dispozici začátkem ledna 2024. Současně jednáme s dopravcem o možnostech zajištění náhradního autobusového spojení mezi Prahou a Hradištkem a o zřízení kyvadlové dopravy k vlakové zastávce Petrov u Prahy.

Zahájení rekonstrukce je plánováno na začátek března 2024, předpokládaná celková doba rekonstrukce je 9 měsíců.

 

Instalace ukazatelů rychlosti

Na silnici v ulici Benešovská byly instalovány dva ukazatele rychlosti – na příjezdu od Závisti a v klesání na Brunšově. Ukazatele jsou doplněny kamerami a jako prvky aktivního monitoringu jsou napojeny na dopravní portál Středočeského kraje s online připojením na Policii ČR.

Ukazatele byly spolufinancovány z dotace Středočeského kraje z programu Prevence kriminality. Děkujeme vám, že dodržováním pravidel silničního provozu přispíváte ke zvýšené bezpečnosti.

 

Chod obce během vánočních svátků

Upozorňujeme na omezený provoz obecního úřadu, knihovny a sběrného dvora v průběhu vánočních svátků. Od 2. ledna 2024 jsme vám opět k dispozici.

Obecní úřad Hradištko

  • 27. prosince 2023 (středa) – otevřená pokladna, uzavřen Czech Point a ověřování
  • 3. ledna 2024 (středa) – uzavřená pokladna, Czech Point a ověřování k dispozici

V případě potřeby služby Czech Point se můžete obrátit na pobočku České pošty v Davli.

Obecní knihovna Hradištko

  • 28. prosince 2023 (čtvrtek) – knihovna uzavřena

Sběrný dvůr na Brunšově

  • 23. prosince 2023 (sobota) – otevřen
  • 24. prosince 2023 (neděle) – uzavřen
  • 26. prosince 2023 (úterý) – otevřen
  • 28. prosince 2023 (čtvrtek) – otevřen
  • 30. prosince 2023 (sobota) – otevřen
  • 31. prosince 2023 (neděle) – otevřen