Veřejná finanční podpora obce Hradištko na rok 2024 – výzva

Obec Hradištko zveřejňuje vyhlášení veřejné finanční podpory na rok 2023. Jde o každoroční podporu sportovních akcí, kulturních akcí, ochrany přírody, ostatních zájmových činností dle Směrnice č. 4/2020 pro poskytování veřejné finanční podpory. O veřejnou finanční podporu mohou žádat právnické osoby, jejichž činnost je nekomerčního charakteru a je provozována na území obce Hradištko nebo je zaměřena na reprezentaci obce Hradištko. Dále mohou žádat fyzické osoby starší 18 let, které zajišťují činnost jako právnické osoby nebo jsou pořadateli konkrétní akce na území obce Hradištko nebo reprezentují obec Hradištko. Vyplněnou žádost je třeba podat nejpozději do 1. listopadu 2023 do 17.00 hodin. Příspěvky budou poskytnuty na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

Participativní rozpočet – hlasování do 30. září 2023

Do 30. září 2023 můžete hlasovat o tom, který z přihlášených projektů do participativního rozpočtu „Hradištko společně“ se dočká realizace. Hlasování není omezeno věkem ani místem trvalého bydliště. Je třeba uvést pouze svoji e-mailovou adresu. Při hlasování můžete rozdělit dva kladné hlasy a jeden záporný. Přehled navržených projektů najdete zde. Hlasovat můžete zde. Děkujeme za Vaši účast.

Týden knihoven

V rámci celorepublikové akce „Týden knihoven“, který probíhá od 2. do 8. října 2023 vás zveme do Obecní knihovny Hradištko, kde vás čeká řada akcí a výhod. Celý týden budou při vracení knih odpouštěny poplatky z prodlení a noví čtenáři budou zaregistrováni zdarma. Můžete navštívit některou z připravených akcí a pravidelných kurzů, které v tomto týdnu začínají. Plakát zde.

Pro nejmenší: 
  • ve středu od 10 do 12 hodin – PIDIČTENÁŘI s Vlastou Žemličkovou. Setkání rodičů a dětí ve věku 0-3 roky na téma „Jak pejsek s kočičkou vařili dort“, vstupné dobrovolné.
Pro starší děti a dospělé: 
  • ve středu od 15 do 16.30 hodin – začíná PODZIMNÍ KURZ PLSTĚNÍ s lektorkou Vlastou Pulcovou, cena lekce 150 Kč.
  • v sobotu od 13.30 do 18.30 hodin – TURNAJ VE HŘE OSADNÍCI Z KATANU s Gabrielou Walter Raiser.
  • od čtvrtka 12. října od 16 do 17.30 hodin –  opět začíná pravidelný KLUB DESKOVÝCH HER hRÁJ, vstup pro registrované čtenáře zdarma.
Pro dospělé: 
  • v úterý od 18 do 19.30 hodin – CESTOPISNÁ BESEDA „Putování po jižním Švédsku“ s cestovatelkou Martinou Bláhovou. Vstupné dobrovolné.
  • ve středu od 17 do 18.30 hodin – ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ s Lýdií Janošťákovou
  • v pátek od 8.15 do 9.15 hodin – ZDRAVÁ DOPOLEDNÍ JÓGA s Vlastou Žemličkovou, cena lekce 180 Kč.
Pro seniory:
  • v úterý od 9.30 do 11.30 hodin – VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU na téma „Habsburkové bez trůnu“, cena cyklu 6 přednášek vždy jednou za 14 dní 400 Kč.
  • od středy 11. října začíná také kurz TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI s Hanou Navrátilovou, vždy jednou za 14 dní v čase od 9.30 do 11.45 hodin, cena lekce 70 Kč.
  • každý poslední čtvrtek v měsíci od 10 do 11.30 hodin – DÁMSKÝ KLUB, setkání nad kávou či čajem, povídání o knihách, tvoření atd., vstup zdarma.

 

Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Zejména se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní pozemky či travní porosty. V seznamech lze nalézt také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže.

Většina zápisů tohoto druhu pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

V brožuře Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Nedostatečně identifikovaní vlastníci najdete informace, jak si sami můžete ověřit, zda vám nebo vašim předkům nepatří nějaká nemovitost, o níž jste neměli doposud tušení.

Přehled nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky v k.ú. Hradištko pod Medníkem (pdf)

Výluka na trati Praha-Čerčany

Upozorňujeme na výluku v úseku Praha-Zbraslav – Vrané nad Vltavou a Vrané nad Vltavou – Týnec na Sázavou, a to ve dnech 2. října – 10. listopadu 2023. Uvedený termín je zatím předběžný a může dojít k posunu nebo změně kvůli počasí nebo z jiných důvodů. Všechny vlaky v daném období a úsecích budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.