Dne 25. ledna 2024 se uskutečnilo společné jednání zástupců obcí dotčených dopravními omezeními, Krajské správy a údržby silnic, zhotovitelů obou akcí, dopravce a zástupců dotčených orgánů.

Zahájení rekonstrukce mostu za úplné uzavírky: 25. března 2024.
Doba provádění stavby: 9 měsíců
Náhradní doprava: přívoz s nástupem na Hradištku v ul. Přístavní, jízdní řád a frekvence spojů není ještě stanovena.
Autobusová doprava: Kyvadlová doprava mezi Brunšovem a Pikovicemi bude navazovat na vlakové spoje a dle časových možností budou další spoje rozloženy do těchto oken. Výstup bude u sběrného dvora v ul. Šlemínská s pěším přesunem do ul. Přístavní.
Vlaková doprava: z důvodu jednokolejné trati nelze nasadit další spoje, dopravce je připraven na posílení vlakových souprav.
Plochy pro parkování na Hradištku: v ul. Šlemínská a ul. K Přehradě
Parkování ve Štěchovicích: oficiální pronájem plochy pro parkování nebyl radou městyse Štěchovice schválen.

Bohužel se tato stavba potkává s dokončením rekonstrukce sil. II/102 v Davli, od 13. května do 30. června 2024 bude částečné dopravní omezení (po polovinách vozovky) v úseku od základní školy po zastávku Na Javorce, následně do 31. srpna 2024 bude úplná uzavírka v úseku od křižovatky u základní školy po hotel/restaurace V Pivovaře.
Autobusová doprava mezi Štěchovicemi a Prahou po dobu uzavírky v Davli: nyní je dohodnutá tato varianta: ve stávající trase s pěším přesunem v Davli (cca 500 metrů). Stávající autobusové linky jedoucí do Masečína budou prodlouženy přes Hvozdnici do Davle. Autobus č. 360 bude odkloněn přes Dobříš na Prahu.

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje nám bylo sděleno další dopravní omezení, které se může dotknout zvolených objízdných tras – v obci Krhanice bude realizována stavba kruhového objezdu v křižovatce při nájezdu z obce na most přes Sázavu za úplné uzavírky, tzn. nebude možný přejezd přes most.

Podrobnosti k jednotlivým bodům budeme průběžně doplňovat.