Swap dámského oblečení – 21. října 2023

Zveme vás na swap dámského oblečení, který se koná v sobotu 21. října 2023 od 9 do 11.45 hodin v knihovně. Přineste s sebou hezké dámské oblečení a doplňky, které už nevyužijete. Za to si můžete odnést, co se vám líbí. Vstupné: 50 Kč nebo příspěvek do sbírky drogerie (i načaté) pro sociálně potřebné. Plakát zde.

Upozornění od ČEZ Distribuce – výzva k ořezu porostů

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Zásah je nutné provést do 15. listopadu 2023.

Očkování psů a koček

Ve středu 25. října 2023 od 14 do 17 hodin proběhne v hasičské klubovně na Hradištku očkování psů a koček. Prosíme o úklid po vašich psech. Děkujeme.

Sběrné místo v Pikovicích – otevřeno dne 28. října 2023

V sobotu 28. října 2023 od 10 do 16 hodin bude mimořádně a jednorázově otevřeno sběrné místo v Pikovicích v ulici Ke Stezce vedle čistírny odpadních vod. Bude možné zde odložit:

  • bioodpad: trávu, listí, shrabky z úklidu zahrad, spadané ovoce a větve z listnatých stromů a jehličnanů
  • objemný odpad: matrace, lina, koberce
  • dřevěný odpad: dřevotřískové desky z nábytku, OSB desky, latě, prkna, palety, bedýnky od zeleniny a ovoce
  • elektroodpad: lednice, mrazáky, sporáky, televizory a drobné elektrospotřebiče
  • kovové odpady: pletivo, sloupky, plechy, sudy
  • pneumatiky z osobních automobilů zuté z disků.

I nadále platí přísný zákaz odkládání odpadů mimo místa k tomu určená, což jsou kontejnery na tříděný a směsný odpad a sběrný dvůr v ulici Šlemínská.

Leták zde.

Veřejná finanční podpora obce Hradištko na rok 2024 – výzva

Obec Hradištko zveřejňuje vyhlášení veřejné finanční podpory na rok 2023. Jde o každoroční podporu sportovních akcí, kulturních akcí, ochrany přírody, ostatních zájmových činností dle Směrnice č. 4/2020 pro poskytování veřejné finanční podpory. O veřejnou finanční podporu mohou žádat právnické osoby, jejichž činnost je nekomerčního charakteru a je provozována na území obce Hradištko nebo je zaměřena na reprezentaci obce Hradištko. Dále mohou žádat fyzické osoby starší 18 let, které zajišťují činnost jako právnické osoby nebo jsou pořadateli konkrétní akce na území obce Hradištko nebo reprezentují obec Hradištko. Vyplněnou žádost je třeba podat nejpozději do 1. listopadu 2023 do 17.00 hodin. Příspěvky budou poskytnuty na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

Participativní rozpočet – hlasování do 30. září 2023

Do 30. září 2023 můžete hlasovat o tom, který z přihlášených projektů do participativního rozpočtu „Hradištko společně“ se dočká realizace. Hlasování není omezeno věkem ani místem trvalého bydliště. Je třeba uvést pouze svoji e-mailovou adresu. Při hlasování můžete rozdělit dva kladné hlasy a jeden záporný. Přehled navržených projektů najdete zde. Hlasovat můžete zde. Děkujeme za Vaši účast.