Pozvání na čarodějnice

SDH Hradištko vás srdečně zve na tradiční pálení čarodějnic, které koná v sobotu 30. dubna 2022 od 16 hodin v areálu hasičárny. Připraveny budou soutěže pro děti, opékání buřtů, hranice s čarodějnicí, občerstvení a spousta zábavy.

Kontejnerová stání – změny

Upozorňujeme občany, že došlo ke změnám u dvou kontejnerových stání z důvodů častých hoření a zneužívání pro ukládání stavebních a živnostenských odpadů.

  • Hradištko, křižovatka ulic Chovatelů a Na Ovčičkách – zrušení kontejneru na komunální odpad
  • Pikovice, U Zvoničky – zrušení kontejnerového stání, posílení stání na parkovišti

Vloupání do společenského sálu

V neděli 17.4.2022 bylo zjištěno násilné vniknutí do objektu č.p. 2 (areál „U“ budovy naproti zámku), do prostoru sálu sousedícího s tělocvičnou. Policie ČR na místě provedla šetření. Žádáme osoby, které mohou k uvedenému skutku poskytnout jakékoliv informace, ať se obrátí na oddělení Policie ČR na Hradištku, tel. 974 882 700 nebo na Obecní úřad Hradištko, tel. 731 658 508. O podání svědecké výpovědi žádáme především dvě dívky ve věku přibližně 12 – 14 let, které se pohybovaly v neděli v 16:00 hodin uvnitř objektu.

Provoz agendy OÚ – omezení provozu z důvodu nemoci

Upozorňujeme občany, že v týdnu od 11. do 14. dubna 2022 je omezen provoz agendy podatelny na obecním úřadě. Nelze vyřídit přihlášení k trvalému pobytu. Ověřování podpisů a pokladna probíhá ve 2. patře u A. Vaníčkové. Výpisy ze základních registrů vyřizuje v pondělí od 15 do 18 hodin I. Varcabová. Děkujeme za pochopení.

Informace Českého telekomunikačního úřadu

Český telekomunikační úřad oznamuje všem občanům, kteří přijímají televizi přes anténu, že bude v našem regionu zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Bližší informace a postup pro řešení případných technických problémů najdete zde.

Změna tarifu PID

Od 1. dubna 2022 došlo ke změně Tarifu PID (v návaznosti na úpravy výše celostátních slev ke změnám cen jízdného pro děti, studenty a seniory ve Středočeském kraji). Státní sleva pro tyto tarifní kategorie (děti od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26 let a senioři od 65 do 70 let) se snižuje ze 75 % na 50 %. S tím souvisí i změna cen jízdného pro jednotlivou jízdu i předplatních kuponů PID, které jsou nově poloviční oproti plné ceně.

Další změnou je zavedení zlevněného jízdného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P ve Středočeském kraji, kteří mají nově slevu 75 % z plné ceny jízdného, a to jak v autobusech, tak ve vlacích PID (dosud mohli cestovat v autobusech zdarma). Pro cestování po Praze se ceny jízdného nemění.

Senioři nad 70 let mohou cestovat příměstskými autobusovými linkami PID na území Středočeského kraje i nadále zdarma (zrušení této bezplatné přepravy je plánováno v návaznosti na rozhodnutí Středočeského kraje ke 12. 6. 2022).

Více informací najdete na webových stránkách Pražské integrované dopravy.

Návštěva potomků španělských vězňů z KT Hradištko

V úterý 12. dubna 2022 navštíví naši obec skupina potomků španělských vězňů z koncentračního tábora Hradištko, poprvé po 80 letech od skončení 2. světové války. V 10 hodin budou přivítáni starostkou obce na zámku, kolem 11. hodiny se vydají na prohlídku místa, kde stál za války koncentrační tábor, a dále lesní cestou k pomníku padlým obětem u silnice na Krňany, kde uspořádají pietní akt. Účast veřejnosti vítána. Více info zde.

Setkání zakončíme na Třebsíně, kde se sejdeme při odhalení základního kamene budoucí pietní skulptury věnované všem zavražděným, vystěhovaným a vězněným na vystěhovaném území mezi Vltavou a Sázavou za 2. světové války. Pořádá Kultura Posázaví a Povltaví a Mezi řekami. Více info zde.

Úklid bude

I přes nepřízeň počasí se uskuteční akce Ukliďme Hradištko. Odkládá se pouze úklid dětského hřiště v ulici K Přehradě, který si vzalo na starost RC HraDítko – uskuteční se za lepšího počasí.

Pro všechny účastníky máme připravené náramky, kávu v Café Kandík a zákusky, které pro nás napekly ukrajinské ženy. Těšíme se!