Na Brunšově byla zahájena oprava schodů. Na vstupech na schody jsou umístěny pevné zábrany, všude jsou umístěny výstražné pásky a informace o stavbě a se zákazem vstupu, které nelze přehlédnout.
Přesto OPAKOVANĚ dochází k ignorování všeho a porušování tohoto zákazu. Odstraněním pevných zábran, překonáním dalších překážek a vstupem na nevytvrdlý povrch došlo OPAKOVANĚ k jeho poškození. Toto vede k vynuceným opravám, což prodlužuje realizaci a stojí peníze navíc.
Takové chování není možné tolerovat, je to vandalismus. Schody budou monitorovány a porušení zákazu bude postihováno.