Středočeský kraj vybral zhotovitele opravy mostu Dr. Edv. Beneše ve Štěchovicích. Při rekonstrukci dojde k jeho úplnému uzavření. Předpoklad zahájení stavby je březen 2024. Náhradní doprava bude řešena formou přívozu. Abychom vám zajistili co nejplynulejší náhradní dopravu, potřebujeme pro jednání se zhotovitelem maximum podkladů. Proto se na vás obracíme se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se vytížení této trasy tak, abychom mohli požadovat co nejlepší rozvržení a četnost přívozů. Děkujeme za váš čas.

DOTAZNÍK – náhradní doprava přívozem při uzavření Štěchovického mostu

Napište či pomocí posuvníku na ose vyberte, kolik osob z vaší rodiny by přívoz v konkrétní časy v průběhu celého dne využilo, a to v obou směrech. Pokud žádná, ponechte výchozí nastavení (tedy 0).

Hlasování ukončeno