V průběhu listopadu by se mělo uskutečnit společné jednání zástupců Středočeského kraje, vybraného zhotovitele a obcí dotčených rekonstrukcí mostu.

Obec bude prosazovat naplnění těchto požadavků:

 • Na objízdných trasách nebudou žádná omezení a bude na nich provedena oprava povrchu.
 • Dojezdové časy IZS budou zachovány.
 • Přívoz bude dostatečně kapacitní, částečně krytý a s možností převážet kola i motorky. Jízdné bude bezplatné. Přívoz bude mít nepřetržitý provoz 24/7.
 • Na obou březích budou nástupiště s přístřeškem, lavičkou a stojanem na kola.
 • Bude vyžadován návrh náhradního řešení dopravy při zvýšeném průtoku Vltavy, který by zamezil provozu přívozu.
 • Četnost a kapacita vlakových spojů bude posílena a bude zajištěna návaznost vlaku na autobusové spoje, příp. kyvadlová doprava mezi Pikovicemi a Brunšovem.
 • Školní autobus ze Slap bude jezdit po objízdné trase bez přestupu. Zvýšené provozní náklady neponese obec Hradištko.
 • Bude zachován příjezd a přístup k objektům ve spodní části Benešovské, u paty mostu a vjezd do ulice K Přehradě.
 • Bude proveden pasport příjezdových místních komunikací.

Pro občany bude zajištěno:

 • Nehlídané parkování aut bude možné v ulici K Přehradě a Šlemínská u sběrného dvora. O možnosti parkování ve Štěchovicích jednáme.
 • Pěší příchod k přístavišti bude přes bikepark nebo ulicí Přístavní – dle umístění přístaviště.

Žádáme občany, aby vyplnili anketu týkající se časů využití přívozu. Její výstupy využijeme pro jednání týkající se kapacity a frekvence přívozu. Anketu můžete vyplnit zde. Děkujeme.

Vaše další podněty, postřehy a připomínky zasílejte prosím na e-mail obec@hradistko.cz nebo sdělte na telefonní číslo 731 658 508.