Dopravní omezení v ulici Pikovická – 12. – 25. září 2023

V období od 12. do 25. září 2023 bude omezen průjezdnost v centru obce v ulici Pikovická, a to z důvodu opravy dlážděného povrchu komunikace. Zcela uzavřen bude úsek mezi Pivovarským rybníkem a horním vjezdem na parkoviště u Japeky. Objízdná trasa povede ulicí Tiskárenská.

Dopravní opatření nad školou

V průběhu letních měsíců byly v těsné blízkosti školy vybudovány nové chodníky a další dopravní opatření. Stávající přechod pro chodce v ulici Pikovická byl stavebně upraven na vyvýšený, bylo doplněno osvětlení a byly vybudovány nové bezbariérové chodníky, které zlepší bezpečný příchod dětí ke škole. Současně byla část komunikace ve směru z Pikovic rozšířena o záliv, speciální parkovací místa pro krátkodobé zastavení umožňující dětem bezpečně vystoupit z auta. Parkovací místa u školy jsou označena dopravní značkou K+R (Kiss and Ride = Polib a jeď). Na vyznačeném místě mohou rodiče na krátkou dobu zastavit s autem, rozloučit se se svými dětmi a pokračovat. Zdržet se u této značky je možné jen na nezbytně dlouhou dobu. Místo není určeno k zaparkování vozidla a jeho opuštění. Protože navazující pozemek není obecní a majitel s naším záměrem nesouhlasil, nemohl být vybudován větší počet parkovacích míst, stejně tak nebylo možné pokračovat v realizaci chodníku. O tom nyní jednáme s novým vlastníkem.

Uzavírka mostu Dr. E. Beneše

Dle sdělení Krajské správy a údržby silnic bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele opravy štěchovického mostu. V roce 2024 nás tedy s nejvyšší pravděpodobností čeká úplná uzavírka mostu, a to od dubna do října. Jakmile obdržíme podrobnější informace, zveřejníme je na webových stránkách obce.