Český hydrometeorologický ústav vydal dne 26. 5. 2023 výstrahu před nebezpečím vzniku požárů na celém území Středočeského kraje, platnou od 26. 5. 2023 12:00 hod. do odvolání.
V souladu s Nařízením Středočeského kraje je proto celoplošně
Z A K Á Z Á N O:
 1. používání zábavní pyrotechniky
 2. vypouštění „lampionů štěstí“
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.
Mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:
 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m
Z A K Á Z Á N O:
 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství)
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret)
 3. jízda parní lokomotivy
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.
Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!