Zahajujeme přípravu nového čísla Zpravodaje, které vyjde na přelomu května a června. Uvítáme vaše příspěvky, náměty, tipy, inzeráty. Informujte ostatní, co se u vás děje, co se podařilo, co připravujete. Termín uzávěrky je 20. dubna 2023. Příspěvky zasílejte na e-mail redakce@hradistko.cz. Děkujeme.
Ceník inzerce najdete zde.